Wiadomości z Rudnika nad Sanem i okolicy
 
2019 rok

    [Wejście do Archiwum]


31.12.2019

                                Wkrótce rudnicki Orszak Trzech Króli

  Zaproszenie i informacja organizatorów :

   Rozpoczniemy Mszą Świętą o godzinie 11-tej. Wyruszymy około 12:10 po modlitwie "Anioł Pański".
Trasa prowadzić będzie ulicami: Mickiewicza, Rynek, Sienkiewicza, Daszyńskiego, Rzeszowską, 3-go Maja, Grunwaldzką,
Rynek do Rzeszowskiej.

                       Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

     Trasa tegorocznego orszaku i lokalizacja scenek

Wystąpią mieszkańcy m. in. z miejscowości: Groble, Jeżowe, Kraków, Krzeszów, Nisko, Stalowa Wola, Sandomierz,
Warszawa i Rudnik nad Sanem - grupa około dziewięćdziesięciu aktorów. W przygotowanie orszaku zaangażowanych było
łącznie około stu dwudziestu osób. Najliczniejszą grupę, jak zwykle stanowią harcerze, zuchy, ich opiekunowie
i rodzice.

W roli Jezuska wystąpi niespełna dziesięciomiesięczny Maksymilian Machynia, w roli Maryi - Dominika Machynia, zaś w roli
Józefa - Michał Machynia - wszyscy z Krakowa. Ciekawostką jest fakt, iż są to: wnuczek, córka i zięć Mariana Pędlowskiego
- koordynatora, autora scenariusza, reżysera i rzecznika orszaku.
W roli Trzech Króli wystąpią: Ryszard Maj z Rudnika, Bogusław Lechociński z Niska i Józef Szewc z Jeżowego.
Tradycyjnie rozdawane będą korony, śpiewniki, naklejki oraz gazetka misyjna.
Po zakończeniu orszaku zapraszamy na żurek, kawę i herbatę oraz placki.

W szopce, oprócz Świętej Rodziny i aniołów, znajdzie się osiołek, a w zagrodach: owce, baran, koza, alpaki, króliki
i kucyk szetlandzki.
Zaproszenie kierujemy nie tylko do mieszkańców naszej gminy, ale wszystkich okolicznych miejscowości.
Kontynuować będziemy promocję Rudnickiej Piernikowej Korony - naszego lokalnego produktu, promującego nasz orszak
na zasadzie rogala świętomarcińskiego.

Scenariusz przewiduje sześć scenek rodzajowych:

1. Spotkanie Trzech Króli.
2. Tajemnicza wizyta.
3. Nierozsądny bogacz.
4. Uboga wdowa i sędzia.
5. Wizyta u Heroda.
6. Pokłon Trzech Króli.

Historia rudnickiego orszaku ma początek w roku 2007, w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Wówczas, jako pierwsi
w kraju zorganizowaliśmy orszak. Odbył się na terenie przykościelnym. Była "żywa" Święta Rodzina, Trzej Królowie, pokłon
i wspólne kolędowanie. Pomysłodawcą była Anna Olko. Niestety później nastąpiła przerwa, a orszak kontynuowano
od 2010 roku nadal na terenie przykościelnym. Orszak wyruszył na ulice miasta w 2013 roku. Warszawski orszak ma swoją historię od szkolnych jasełek w latach 2005-2008, które w roku 2009 wyruszyły na ulice Warszawy.
Byliśmy jednak pierwszymi, którzy wyprowadzili Trzech Króli poza mury kościelne.

   Serdecznie zapraszam

   Marian Pędlowski

-----------

  Warto dodać, uchylając rąbka tajemnicy, że druga scenka - "Tajemnicza wizyta" będzie inscenizacją historycznej
i niezapowiedzianej wizyty ówczesnego biskupa krakowskiego Karola Wojtyły, późniejszego Papieża Jana Pawła II,
w Rudniku nad Sanem, w latach 60-tych XX wieku.


29.12.2019

                               Hej kolęda, rudnicka kolęda

                       Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie               Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

  Rudnicka grupa kolędnicza "matykaraś" odwiedziła dzisiaj z kolędą
kilkanaście rudnickich domostw, przynosząc
ze sobą radosną wiadomość o narodzinach Pana Jezusa. Na tegoroczne święta kolędnicy przygotowali nowy, piękny
program. Przypomnijmy, że w styczniu zaprezentowali oni tradycyjne, kolędnicze obyczaje w programie TVP 2.

28.12.2019

                    
Zaproszenie na niedzielne uroczystości poświęcenia pomników

                                                   Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

   Organizatorzy zapraszają wszystkich na uroczystości poświęcenia pomników, kóre rozpoczną się w najbliższą niedzielę,
tuż po Mszy Świętej o 11:00, na skwerze przed kościołem. Szczegóły zawiera załączony plakat.

27.12.2019

                    X Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny

    Organizatorzy zachęcają wszystkie dzieci do udziału w X Bożonarodzeniowym Konkursie Plastycznym pt.:
"Z Narodzenia Pana Dzień dziś wesoły …"
Prace plastyczne należy składać do pudełka w przedsionku kościoła, do dnia 6 stycznia.
Prosimy podpisać prace na odwrotnej stronie, podając: imię, nazwisko, rok urodzenia oraz numer telefonu do rodzica.
Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą rodzica na przetwarzanie i publikację wizerunku oraz danych osobowych
dziecka na potrzeby konkursu.
Na zwycięzców konkursu czekają dyplomy i atrakcyjne nagrody!!!


                   Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

    I Miejsce w ubiegłorocznym Konkursie - praca 6-letniego Tymoteusza Ruchaja

ZAPRASZAMY !!!

----------

           Pomnik i panteon - zakończenie prac

                               Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

Prace dobiegły końca, ich efekt jest imponujący, proszę oglądnąć zdjęcia w załączonych galeriach zdjęć :

     Galeria zdjęć nr 1 - link
     Galeria zdjęć nr 2 - link

25.12.2019

     
Świąteczne dekoracje i świąteczna atmosfera w kościele Trójcy Świętej

           Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie         Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie         Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie         Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

Jak widać na zdjęciach, w Rudniku Pan Jezus przyszedł do nas pośród wikliny i w wiklinowym żłóbku.
Na trzecim zdjęciu ksiądz proboszcz Stanisław Czachor.


23.12.2019

                      Wiklinowe anioły


   
Na rudnickim rynku, po raz dziesiąty już, pośród choinek stanęły wiklinowe anioły. Wkrótce Święta Bożego Narodzenia.

                            Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

21.12.2019

Artykuł autorstwa Danuty Kacprzyk :

                    Sztafeta pamięci trwa


                       Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

   W Rudniku nad Sanem dobiegają końca prace remontowe przy dwóch pomnikach:
Grobie Nieznanego Żołnierza AK zamordowanego w 1945 roku i Panteonie poświęconemu Walczącym o Polskę.
Uroczystość poświęcenia wyremontowanych pomników planowana jest na dzień 29.12.2019 r.,
po Mszy Świętej o godz. 11:00.

  Pomniki zostały wybudowane na parafialnym skwerze obok kościoła w latach 1994-1998. Ich pomysłodawcą i fundatorem
był dowódca obwodu Kedywu, więzień PRL ppłk. II RP Skarbimir Socha. Zamierzał On umieścić je w centrum Rudnika
na Rynku, ale mimo wielkich starań nie uzyskał na to zgody od ówczesnych władz miasta. Przychylność i zrozumienie
dla tego dzieła oraz zgodę na umieszczenie pomników na terenie należącym do parafii otrzymał natomiast
od śp. ks. proboszcza Edwarda Franuszkiewicza, a także od Kurii Biskupiej. Oba pomniki mają wielki wyraz patriotyczny
i historyczny.
Przypominają o wyzwoleniu naszego miasta i oddają hołd wielkim patriotom i żołnierzom wyklętym. Stanowią dla osób
zamordowanych i nieodnalezionych do dzisiaj symboliczne miejsce ich pochówku. Są wielką lekcją historii oraz przykładem
miłości do Ojczyzny dla kolejnych naszych poleń. Mam nadzieję, że odnowienie tych miejsc pamięci - świadectwa walki
o niepodległość Polski wzmocni świadomość o społecznych wartościach patriotycznych, a zadbane pomniki odzyskają
ponownie należny im wygląd i prestiż. Częściej niż dotychczas przystanie obok pomników przechodzień, zapali znicz
lub położy kwiaty. Niechaj trwa Sztafeta Pamięci dla Tych co oddali życie, cierpienie i rany abyśmy my mogli żyć
w Wolnej Polsce.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
opr. Danuta Kacprzyk

               O remoncie miejsc pamięci w Rudniku nad Sanem

                                      Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

  W minionym czasie z troską obserwowałam pomniki, których stan techniczny w ciągu ostatnich kilku lat uległ znacznemu
pogorszeniu. Poziome płyty Panteonu, którymi był obłożony, poodpadały. Pionowe płyty pomnika trzymały się tylko
na łańcuchach, które go zwieńczały. Między rusztowaniem pomnika a płytami pojawiły się puste, stale powiększające się
szczeliny. Pamiątkowe, imienne tabliczki częściowo poodpadały a część z nich uległa zniszczeniu i zagubieniu.
Płytki chodnikowe, którymi wyłożono teren sąsiadujący z pomnikiem były uszkodzone a powierzchnia nierówna.
Metalowe elementy - łańcuchy i opaska pomnika zardzewiały. Płyty Grobu Nieznanego Żołnierza AK zamordowanego
w 1945 roku zaczęły się chwiać i rozsuwać. Stało się konieczne, aby wybudowane z takim wielkim trudem, bez poparcia
miejscowej władzy, a obecnie zniszczone i grożące zawaleniem się pomniki, odzyskały ponownie należny im wygląd
i prestiż.
   Rozmowy na temat remontu wyżej opisanych pomników znajdujących się na terenie parafii rozpoczęłam z Księdzem
Proboszczem Waldemarem Farionem w 2016 r. W związku z Jego przychylnością do tego zadania zaczęłam poszukiwać
źródeł finansowania, które umożliwiłyby wykonanie prac. Aby uzyskać pozwolenie na remont wystąpiłam m.in. z prośbą
o zgody do: Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pana Dominika Komady, Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej
w Rzeszowie dr Dariusza Iwaneczko oraz Starosty Powiatu Niżańskiego Pana Roberta Bednarza.
Jako prezes Stowarzyszenia im. Jana Gietki - współorganizatora realizacji zadania i jako osoba odpowiedzialna
za przygotowanie dokumentów złożyłam w imieniu parafii w 2018 r. wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach pierwszego naboru do programu "Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju".
Niestety, mimo złożonego odwołania pomoc ta nie została przyznana. Pomimo otrzymanej poprzednio negatywnej decyzji,
złożyłam kolejne odwołanie, które w dniu 29 lipca 2019 r. zostało pozytywnie rozpatrzone. Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego na realizację zadania pt.: "Odnowienie patriotycznych pomników i nadanie im należnego prestiżu"
(wniosek nr EBOI 126946/18) przyznał dla parafii dofinansowanie przeznaczone na wydatki inwestycyjne
w wysokości 30 000 zł. Kwota ta była niestety dużo niższa od tej, o którą występowała we Wniosku parafia. W związku
z tym podjęto decyzję, aby wykonać remont chociaż jednego pomnika - Panteonu, którego koszt został wyceniony
na wysokość 45 000,00 zł. Brakujące 15 000,00 zł decyzją ks. Proboszcza Fariona zadeklarowała się opłacić parafia.
W związku z tym, że w ramach generalnego remontu pomników musiały być remontowane w tym samym czasie
(miały zostać wylane nowe fundamenty, a pomniki przesunięte na nowe miejsca, tak aby dojście do obydwu z nich było
wygodne) szukałam nadal finansowej pomocy. Złożyłam pismo z prośbą o pomoc do Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci
Narodowej w Rzeszowie Pana dr Dariusza Iwaneczko i otrzymałam bezcenną pomoc - deklarację, że remont Grobu
Nieznanego Żołnierza AK zamordowanego w 1945 roku zostanie wykonany przez IPN.

  Jestem wdzięczna Pracownikom Oddziału IPN za zrozumienie, życzliwość i przyznaną pomoc. Dziękuję za nią Panu
Dyrektorowi Oddziału IPN oraz Naczelnikowi Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Rzeszowie Panu
dr Piotrowi Szopie, który osobiście nadzorował pracę przy tym pomniku. W trakcie prac miałam zaszczyt poznać Rodzinę
pierwszego fundatora pomników ppłk. Skarbimira Sochy, która przyjechała z różnych stron Polski aby odwiedzić patriotyczne
miejsca pamięci znajdujące się na naszym terenie. Poparcie dla moich działań uzyskałam od Senator RP Pani Janiny
Sagatowskiej a także Europosła Pana Prof. Zdzisława Krasnodębskiego, który jako przedstawiciel Rodziny Socha wsparł
remont pomników także finansowo.

  W ramach inwestycji, z szacunku do wykonawcy - Pana Skarbimira Sochy nie zmienialiśmy wielkości i formy pomników.
Zmieniła się natomiast technologia wykonania Panteonu. W miejsce betonowego, obłożonego płytami granitowymi pomnika
wykonany został (w tym samym odcieniu kamienia) 290 cm, monolityczny granitowy obelisk. Wypiaskowane żelazne
elementy: łańcuchy, obejmy i Znak Polski Walczącej zostały ocynkowane i proszkowo pomalowanie. Brakujące imienne
tabliczki i krzyże uzupełniliśmy na podstawie karty Ewidencyjnej Pomnika. Na polecenie Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków wszystkie litery, cyfry i tabliczki zostały przeniesione ze starego pomnika na nowy. Wszystkie je oczyściliśmy
i pokryliśmy kilkoma warstwami lakieru. Ze względu na zły wygląd, stare zamierające krzewy otaczające pomniki
wykarczowaliśmy. Oczyszczone i zabezpieczone Urny, które zawierają ziemię z obozów śmierci NKWD w Jastkowicach,
Byszówki k. Klimontowa i Turzy k. Sokołowa Małopolskiego zostały umieszczone na ołtarzu bocznym w Kościele pw. Trójcy
Świętej w Rudniku nad Sanem. Podczas Uroczystości Poświęcenia Pomników zostaną one ponownie złożone do Grobu
Nieznanego Żołnierza AK zamordowanego w 1945 r.

                                        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

   Na zdjęciu Urny, z Grobu Nieznanego Żołnierza AK zamordowanego w 1945 roku. Zawierają one ziemię z obozów śmierci
NKWD w Jastkowicach, w Byszówce k. Klimontowa i w Turzy k. Sokołowa Małopolskiego. fot. Danuta Kacprzyk

Danuta Kacprzyk prezes Stowarzyszenia Jana Gietki - osoba odpowiedzialna za przygotowanie wniosku, koordynację zadań
i dofinansowanie zadania "Odnowienie patriotycznych pomników i nadanie im należnego prestiżu", którego wnioskodawcą
jest Parafia pw. Trójcy Świętej w Rudniku nad Sanem

DZIĘKUJĘ za pomoc przy dotychczas wykonanej pracy podczas remonyu pomników :

Ks. proboszczowi kan. Waldemarowi Farionowi, Ks. proboszczowi kan. mgr lic. Stanisławowi Czachorowi,
wolontariuszom - Paniom Kalinie i Kai Kacprzyk oraz Panom: Romanowi Kacprzykowi, Danielowi Świderskiemu,
Hubertowi Szewczykowi, Waldemarowi Łojkowi, Zbigniewowi Paszkiewiczowi, Krzysztofowi Sekulskiemu ,
Leszkowi Hajdukowi , Łukaszowi Koniorowi i Arkadiuszowi Urbanowi.

                  Grób Nieznanego Żołnierza AK zamordowanego w 1945 roku

                                       Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

    Grób Nieznanego Żołnierza AK zamordowanego w 1945 roku został poświęcony 24 lipca 1994 r. podczas uroczystej Mszy
Świętej, która została odprawiona w intencji poległych i pomordowanych przez gestapo, NKWD i UB rudnickich AK-owców.

Podczas Mszy Świętej zostały poświęcone Urny zawierające ziemię z obozów śmierci NKWD w Jastkowicach,
Byszówki k. Klimontowa i Turzy k. Sokołowa Małopolskiego.
Obiekt został zbudowany z granitowych płyt. Na tablicy pionowej znajduje się pośrodku wycięty krzyż, po jego prawej
stronie widnieje napis "Armia Krajowa" i Znak Polski Walczącej, po lewej napis "Bóg, Honor, Ojczyzna".
Na pomniku została umieszczona inskrypcja: "Grób nieznanego żołnierza AK zamordowanego w 1945 r.
Ofiarom NKWD UB PPR Jaskółka".
Pomnik Poległych Żołnierzy Armii Krajowej został wybudowany przez ppłk II RP Skarbimira Sochę z okazji 50-rocznicy
wyzwolenia miasta Rudnika nad Sanem. Na podstawie Jego słów napisanych z okazji uroczystości poświęcenia pomnika
przedstawiam historię wyzwolenia naszego miasta w 1944 roku :

     W dniu 26 lipca 1944 r. - 22 żołnierzy Armii Krajowej w tym członkowie KEDYW-u Obwodu Stalowa Wola
pod dowództwem por. Tadeusza Sochy ps. "Karol" wyzwoliło Rudnik nad Sanem.
Przygotowania do tej akcji trwały ponad dwa miesiące, uzupełniano uzbrojenie. Odebrano między innymi broń ze zrzutów
z rejonu Chmielnik-Kijanki. Do walki z czołgami zdobyto nawet dwa pancerfausty. Przeprowadzono rozpoznanie sił
niemieckich, które liczyły ok. 500 żołnierzy (Niemcy oczekiwali w tym czasie na wzmocnienie garnizonu i czynili
przygotowania do obsadzenia linii obronnej na Sanie). Pod broń powołano wszystkich AK-ów z placówki Rudnik nad Sanem,
którzy przeszli przeszkolenie wojskowe. Por. Tadeusz Socha opracował szczegółowy plan wyzwolenia Rudnika nad Sanem.
W pierwszym uderzeniu AK-owcy mieli zdobyć przez zaskoczenie stację kolejową i dwa mosty: kolejowy i przy elektrowni
wodnej. Rozkaz wydany do poszczególnych grup uderzeniowych polecał z chwilą uderzenia intensywne strzelanie z broni
maszynowej, ze Stenów i MP-i. 26 lipca 1944 r. o godz. 7.00 por. "Karol" rozprowadził grupy uderzeniowe do pozycji
wyjściowych. Z budynku, który był w budowie przy ul. Chopina 6, po słowach dowódcy: "W imię Boga i Ojczyzny do ataku"
ruszono z natarciem w kierunku stacji kolejowej.

   W całym Rudniku na Sanem rozpoczęła się intensywna strzelanina. Niemcy byli całkowicie zaskoczeni i zdezorientowani.
Po ich stronie słychać było okrzyki "Iwan komen", co wywołało u nich panikę i rzucili się do bezładnej ucieczki już po
pierwszej wymianie ognia. Po kilku minutach walki została zdobyta stacja kolejowa, a razem z nią wielkie ilości broni
maszynowej i amunicji. Niemcy broniąc się, załadowali rannych i zabitych na platformę wagonu, doczepili parowóz
i wycofali się w pośpiechu w kierunku Niska. Po drodze zabrali ze sobą saperów spod mostu kolejowego zaciekle
atakowanych przez grupę Juliana Jurkiewicza, Stanisława Kotwicę i Karola Łysaka. Grupa dowodzona przez Feliksa
Ambrozika ps. "Groźny" nie dopuściła do wysadzenia mostu przy elektrowni wodnej na rzece Rudawce. Akowcy walczyli
na Rynku, przy ul. Piaskowej (Słowackiego) gdzie wybito całą załogę RKM-u. Opanowano magazyn broni i amunicji
przy ul. Ulanowskiej. Niemcy wycofali się wzdłuż torów kolejowych w kierunku Niska, chowając się za nasypem kolejowym.
Ich odwrót osłaniał ciężki karabin maszynowy MG-42 ustawiony na przejeździe kolejowym w rejonie targowicy. To ostatnie
ognisko walki o Rudnik nad Sanem celnymi strzałami z karabinu zniszczył Sierżant Władysław Banaś.

   Rudnik był wolny o godz. 11:30. Pierwsze jednostki wojsk sowieckich wkroczyły do miasta o godz. 14.00, przechodząc
w bród San między innymi od strony Bielin.
Front ustabilizował się na 4 dni na linii Przędzel - Borowina - Nowosielec. Dotarły tam bowiem niemieckie odwody, które
miały wzmocnić obronę niemiecką na Sanie.
O intensywności walk, jakie się tam toczyły, niech świadczy fakt, że poniosło tam śmierć kilkudziesięciu żołnierzy
sowieckich, a między nimi bohater sowieckiej armii płk Szarenko. Los doszczętnie zniszczonej Borowiny mógł spotkać
nie tylko Rudnik nad Sanem, ale Nisko i Stalową Wolę łącznie z Hutą.
Po zwycięskiej Akcji "Burza" nastąpił okres wyczekiwania na to co przyniesie wolność. Czyniono przygotowania
do wymarszu na pomoc walczącej Warszawie.

                Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

Akowcy z Rudnika, pierwszy z lewej T. Socha.fot z książki "Przechodniu pochyl czoła" Dionizego Garbacza

    Pierwszym niepokojącym sygnałem było w dniu 18 sierpnia 1944 r. rozbrojenie 7 kompanii 22 pułku piechoty AK
ze Lwowa, która pod dowództwem por. "Lecha" - Zenona Kubskiego maszerowała na pomoc Warszawie, zgodnie
z rozkazem gen. Bora-Komorowskiego. To rozbrojenie było wyrazem tego, że nowa władza wraz z sowietami nie myśli
o żadnej pomocy dla tego bohaterskiego miasta, które zostało przez nią skazane na zagładę.
Rejon Obwodu Stalowa Wola został obsadzony przez 25 dyw. NKWD, wchodzącą w skład Wojsk Ochrony Tyłów I-go
Ukraińskiego Frontu. Szykowano się do rozprawy z tym co polskie, a przede wszystkim z AK.
Już w połowie sierpnia 1944 r. sowieckie NKWD rozpoczęło akcję wyłapywania żołnierzy polskiego niepodległościowego
podziemia, głównie AKowców, którzy jeszcze tak niedawno walczyli z Niemcami. W połowie września 1944 r. nastąpiły
pierwsze aresztowania. Do akcji wkroczyła szeroko rozbudowana sieć szpicli - konfidentów NKWD, byli to komuniści PPR,
którzy wydawali zasłużonych w walce z Niemcami najlepszych żołnierzy. Na terenie całej Rzeszowszczyzny, komuniści
mieniący się Polakami, w każdym mieście, w każdej wsi utworzyli sieć tak zwanych trójek, które wydawały członków AK
i NOW w ręce NKWD. W Rudniku nad Sanem były niestety także osoby, które sprzedawały swych braci, nie pod wpływem
tortur, lecz dla korzyści finansowych i przyszłych awansów. O ich roli jeden z oficerów NKWD płk Branicki powiedział
"Wy do nas nie miejcie pretensji, my was nie znali. Kto AK ? Kto Londyńczyk ? To wasi was wydali". I tak działo się na
terenie całego okręgu AK Rzeszów, po tak zwanym "wyzwoleniu". Rozpoczął się terror pod wieloma względami gorszy
od gestapowskiego.

   W Rudniku nad Sanem (na placu przedwojennej targowicy znajdowały się trzy bunkry), w Turzy k. Sokołowa, Jastkowicach,
Byszówce i wielu innych miejscowościach wykopano tymczasowe więzienia ziemne, w których trzymano polskich patriotów.
Śledztwo prowadzili oficerowie NKWD. Była to specjalnie wyszkolona kadra wyrafinowanych, bezwzględnych, totalitarnych
morderców. To oni stosowali niekiedy nawet średniowieczne tortury jak: przypalanie pośladków - przez sadzanie na
rozpalonej do czerwoności blasze kuchennej, przypalanie pogrzebaczem, wyciąganie języka szczypcami i podpalanie
od spodu maszynką spirytusową, wbijanie szpilek za paznokcie lub ich zrywanie, gniecenie i miażdżenie palców
w drzwiach, elektrowstrząsy i wiele innych wyrafinowanych tortur. To wszystko zgotowano tym, którzy walczyli za wolność
i suwerenność dla swojego Narodu. A często sama śmierć to był strzał w potylicę lub poderżnięcie gardła, jak to miało
miejsce w Turzy czy też Byszówce. Franciszek Kułacz - Jeniec NKWD pochodzący z Grobel wspomina:
"Wydany przez PPR-ców, zostałem przywieziony do obozu NKWD w Byszówce k. Klimontowa. Siedziało nas 20, byli tam
AK-owcy, przywiezieni z więzienia NKWD z Rzeszowa, gdzie ich trzymano w wodzie. W nocy z 7 na 8 grudnia 1944 r.
zaczęto ich po trzech - czterech, wyprowadzać z bunkru ziemnego. Siedziałem, a raczej kucałem przy wejściu, bunkier był
wysoki na 1,20 m, słyszałem przerażające jęki, jakby skomlenie. Została nas ostatnia dwójka. Wyprowadzono nas do sieni
ze związanymi drutem kolczastym rękoma. Na podłodze było pełno krwi zaś na żarnach leżał długi nóż, cały we krwi.
Po chwili nas zabrano i wywieziono do Ryłowic. Zaznaczam, że ciał nie widziałem".

                                      Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

Po przesłuchaniach przez UB w Przeworsku. fot. z książki "W kleszczach czerwonych" D. Garbacz, Andrzej Zagórski

   Z zeznań świadków wynika, że w obozach: Turzy, Jastkowicach i Byszówce zostało zamordowanych ok. 600 żołnierzy AK,
NOW czy też innych organizacji niepodległościowych. Mordowano tam też i obywateli innych narodowości, ale to był
znikomy procent. W Byszówce k. Klimontowa 10 stycznia 1946 roku został zamordowany m.in., wydany przez komunistów
w ręce zbrodniarzy z NKWD por. Tadeusz Socha. Porucznik T. Socha ps. "Karol" posiadał wiele odznaczeń wojskowych:
Krzyż Virtuti Militari, Krzyż Walecznych , a miasto Stalowa Wola w uznaniu Jego zasług nazwała jedną z ulic Jego imieniem.
Do dzisiaj nie odnaleziono miejsca pochówku Tadeusza Sochy. W ten sposób zginęli również: Stanisław Urban, Marian
Dziubiński - dowódca łączności Obwodu, Józef Moźdrzech - członek AK. Tym najdzielniejszym synom narodu ich bliscy
nie mogą postawić krzyża na grobie.

     Dla takich męczenników sprawy polskiej jak Oni został wybudowany i poświęcony w Rudniku nad Sanem pomnik -
Pomnik Nieznanego Żołnierza Armii Krajowej zamordowanego w 1945 roku. Złożono w nim Urny z ziemią przesiąkniętą
krwią żołnierzy - Nieznanych, Żołnierzy Polski.
opr. Danuta Kacprzyk
Materiały z których korzystałam:
Archiwum Rodziny Socha, Rodziny Kazaneckich, i Rodziny Kacprzyk , "W kleszczach czerwonych" Dionizy Garbacz,
Andrzej Zagórski, "Przechodniu pochyl czoła" Dionizy Garbacz

                 Panteon poświęcony Walczącym o Polskę

"OJCZYZNA TO PAMIĘĆ I GROBY
    NARODY TRACĄC PAMIĘĆ
          TRACĄ ŻYCIE
            1939-1956"

                                      Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

Panteon Ofiar Brunatnego i Czerwonego Faszyzmu wybudowany został dla uczczenia Pamięci Tych, którzy ponieśli śmierć
walcząc o Wolna i Niepodległą Polskę z Rejonu Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem lub byli z tym terenem związani.
Pomnik zwieńczony jest skutymi kajdanami dłońmi, które trzymają krzyż. Upamiętnia tych ludzi, którzy zginęli
w gestapowskich więzieniach lub zostali zamordowanych przez organizacje podległe komunistycznej władzy.
Upamiętnia imiennie także osoby, które przez długie lata były prześladowane i posiadały miano obywateli drugiej kategorii.
Pomnik powstał jako dowód zbrodni, mordów, terroru i więzień i na jakich budowano narodziny PRL-u.

    W ten sposób w 1998 roku Żołnierze Polski Podziemnej zamanifestowali wierność, oddanie i pamięć o tych co oddali swe
życie za umiłowaną Ojczyznę - Polskę. Pomysłodawcą, przewodniczącym Komitetu Budowy Panteonu i jego głównym
fundatorem, który wystawił w formie pomnika rachunek zbrodni był ppłk. II RP Skarbimir Socha ps. "Jaskółka".

Na Panteonie znajdują się liczne inskrypcje. Przypominają nazwy organizacji podziemnych walczących z narzuconą w Polsce
władzą po II wojnie światowej i miejsca walk, które stoczyła polska partyzantka z Niemcami, sowieckim NKWD i polskim
wojskiem podporządkowanym "władzy ludowej" :

  "NARODOWA ORGANIZACJA WOJSKOWA
                NARODOWE SIŁY ZBROJNE
   NARODOWE ZJEDNOCZENIE WOJSKOWE
ZWIĄZEK WALKI ZBROJNEJ ARMII KRAJOWEJ
           WOLNOŚĆ I NIEZAWIŁOŚĆ

     
                    BITWY :
    PORYTOWE WZGÓRZE 14.6.1944 R.
        NKWD KURYŁÓWKA 8.5.1945
   NKWD NOWY NART 18.6.1945
        LWP LIPOWIEC 11.7.1945
    KBW LASY JANOWSKIE 15.8.1950”

Panteon jest lekcją historii dla młodszych pokoleń, aby nie zapominały o rocznicy wyzwolenia naszego miasta i godnej
postawie poprzednich pokoleń Rudniczan, o której mówi napis na pomniku :

      "40 AKCJI ZBROJNYCH
    WYZWOLENIE M. RUDNIKA
        PRZEZ AK 26.7.1944”

       Wybudowany obok kościoła pomnik jest również miejscem pamięci o osobach zamordowanych i do dzisiaj
nieodnalezionych. Stanowi Ich symboliczną mogiłę. Są na nim wymienione zaginione osoby, do których należą:
Kpt. Piłat Kazimierz Kom. obw. AK Stalowa Wola, Kpt. Tobola Kazimierz Oficer pirotechnik, Por. Seminowicz Henryk Kom.
placówki AK, Por. Socha Tadeusz Kom. Kedywu Stalowa Wola, Por. Urban Stanisław Kom. placówki AK, Ppor. Syrowatka
Władysław Oficer WP, Plut. Mierczyński Włodzimierz Członek AK, Plut. podchor. Kotwica Stanisław Członek Kedywu,
Kpr. podchor. Dziubiński Marian Członek AK, Kpr. podchor. Bosowski Tadeusz Członek AK, Plut. Kuchta Krzysztof Członek
AK, Szer. Gołębiowski Bronisław Członek AK, Męcińska Stanisława Łączniczka AK (zginęła przed plutonem egzekucyjnym
w Jarosławiu z okrzykiem na ustach „Niech żyje Polska”, Puskarczyk Leokadia Łączniczka AK,
Szer. Schönborn Czł. oddz. Leśnego i Szer. Mandecki Eugeniusz Czł. oddz. Leśnego.
Na Pomniku znajduje się świadectwo mordów, m.in.:

- na rodzinie Boryczków z Rudnika nad Sanem. Zginęła wtedy 6-osobowa rodzina w dniu 22.10.1939 r., wymordowana
   przez komunistyczną rodzimą bojówkę i sowietów z NKWD  
- całego 14 osobowego stanu policji posterunku w Rudniku, który zgodnie z otrzymanym rozkazem udał się na wschód
   by walczyć o Polskę. Zostali zamordowani w Miednoje.
- dokonanych na oficerach II RP
- w katowniach gestapo i obozach śmierci. Zginęło tam 12-członków Organizacji AK i NOW
- sądowe . Efektem ich była śmierć 142 członków organizacji niepodległościowych.

Sprawcami było:
NKWD, UB, MO, ORMO, LWP, KBW, PZPR, GESTAPO i sądy PRL-u.

Osoby wymienione na Panteonie, które dla Wolnej Ojczyzny oddały swe życie, cierpienia i rany:

1) Socha Marcin burmistrz w Rudniku nad Sanem z AK więzień PRL
2) Sztaba Eugeniusz ps."Rudy” komendant więzień Sybiru i PRL
3) Dr Hernich Kazimierz ps. "Sosna" lekarz partyzantów i placówki
4) Ks. Reichert Józef oficer placówki
5) Ks. Rajzer Antoni kapelan placówki w Rudniku nad Sanem
6) Mach Henryk oficer obwodu zakaz nauki w szkole
7) Boryczko Czesław oficer obwodu
8) Socha Skarbimir zastępca dowódcy obwodu Kedywu więzień PRL
9) Łysak Karol podchorąży Kedywu walczył o Rudnik nad Sanem
10) Jurkiewicz Julian podchorąży Kedywu walczył o Rudnik nad Sanem
11) Socha Zbigniew podchorąży Kedywu walczył o Rudnik nad Sanem
12) Rączka Witold podchorąży Kedywu walczył o Rudnik nad Sanem
13) Koszałka Hieronim podchorąży Kedywu walczył o Rudnik nad Sanem
14) Tobola Stanisław podchorąży Kedywu walczył o Rudnik nad Sanem
15) Banaś Władysław podoficer Kedywu walczył o Rudnik nad Sanem
16) Wojtaś Eugeniusz podoficer Kedywu walczył o Rudnik nad Sanem
17) Ambrozik Feliks ps. "Groźny" podoficer Kedywu walczył o Rudnik nad Sanem
18) Osetek Michał więzień gestapo
19) Skoczylas Eugeniusz podoficer Kedywu walczył o Rudnik nad Sanem
20) Sekulski Konrad podoficer Kedywu walczył o Rudnik nad Sanem
21) Skoczylas Jan łącznik uczestnik walk o Rudnik nad Sanem
22) Sroka Stanisław podoficer placówki wywiad w policji
23) Rzepiela Andrzej więzień NKWD i Sybiru
24) Stec Stanisław więzień NKWD i Sybiru
25) Jakubowski Józef więzień NKWD i Sybiru
26) Wala Józef więzień NKWD i Sybiru
27) Dudek Jan więzień NKWD i Sybiru
28) Federowski Jan więzień NKWD i Sybiru
29) Karaś Jan więzień NKWD i Sybiru
30) Koliński Jakub więzień NKWD i Sybiru
31) Wnorowska Alicja oficer wywiadu BW kara śmierci w PRL
32) Grzegorczyk Maria oficer wywiadu BW więzień PRL
33) Rup Jan więzień NKWD i Sybiru
34) Romaniak Jan więzień NKWD i Sybiru
35) Pająk Gustaw więzień NKWD i Sybiru
36) Przysiężniak Franciszek dowódca oddziału leśnego więzień PRL
37) Urban Władysław oficer obwodu NOW
38) Nowicki Bolesław skazany przez PRL na karę śmierci
39) Ks. Głowacki Bartłomiej kapelan partyzantów
40) Ks. Lądowicz Franciszek kapelan partyzantów
41) Socha Skarbimir dowódca bitwy z NKWD pod Nowym Nartem
42) Majcher Mieczysław skazany na karę śmierci przez sąd PRL
43) Gajda Kazimierz partyzant "Tarzana" "Ojca Jana" i "Majki"
44) Kiszka Andrzej 19 lat w lesie, 10 lat w więzieniu
45) Pityński Aleksander partyzant „Ojca Jana, Wołyniaka” więzień
46) Ks. Swół Jan więzień NKWD i Sybiru
47) Matjas Władysław 16 lat i 4 miesiące w więzieniu PRL
48) Sęk Stefan więzień NKWD i Sybiru
49) Szymonik Jan długoletni więzień PRL
50) Szymonik Józef długoletni więzień PRL
51) Kotwica Janina punkt kontaktowy więzień UB
52) Kotwica Bronisława punkt kontaktowy więzień UB
53) Socha Maria punkt kontaktowy i sanitarny więzień UB
54) Socha Ludmiła sanitariuszka i łącznik
55) Telesz Waleria punkt kontaktowy więzień UB
56) Koszałka Hieronim podchorąży Kedywu walczył o Rudnik nad Sanem
57) Skoczylas Stanisława punkt kontaktowy więzień UB
58) Pająk Augustyn więzień NKWD i Sybiru
59) Koszałka Wiktor więzień NKWD i Sybiru
60) Marecki Artur więzień NKWD i Sybiru
61) Chmura Jan więzień NKWD i Sybiru
62) Kowarzyk Izabela partyzant "Majki" ps. "Grażyna"
63) Kotwica Józef oficer II RP-NOW więzień Oświęcimia
64) Lazarowicz Adam komendant okręgu mord z wyroku sądu PRL
65) Koba Władysław komendant okręgu mord z wyroku sądu PRL
66) Pleśniak Tadeusz szef informacji okręgu mord z wyroku sądu PRL
67) Piłat Kazimierz komendant obwodu mord gestapo
68) Bełżyński Stanisław komendant obwodu Kedywu mord gestapo
69) Podporucznik Sołtys Stanisław ps. "Sowa: komendant obwodu Kedywu mord gestapo
70) Socha Tadeusz komendant obwodu Kedywu mord NKWD
71) Urban Stanisław ps. „Bauer” oficer obwodu mord NKWD
72) Toth Jan komendant oddziału leśnego mord z wyroku sądu PRL
73) Tobola Kazimierz oficer placówki mord gestapo
74) Seminowicz Henryk komendant placówki mord gestapo
75) Frankiewicz Zbigniew zginął tragicznie w gestapo
76) Krzewicki Jerzy podchorąży Kedywu poległ od bomby
77) Mierczyński Włodzimierz podoficer placówki mord gestapo
78) Dziubiński Marian oficer obwodu mord NKWD
79) Gołębiowski Bronisław zamordowany przez NKWD
80) Kajzer Zygmunt podchorąży Kedywu mord gestapo
81) Kuchta Krzysztof więzień Sybiru zamordowany
82) Boryczko Paweł zamordowany przez NKWD i komunistów
83) Boryczko Julia zamordowana przez NKWD i komunistów
84) Boryczko Leon zamordowany przez NKWD i komunistów
85) Boryczko Eugeniusz zamordowany przez NKWD i komunistów
86) Czarnecka Ewa zamordowana przez NKWD i komunistów
87) Boryczko Anna zamordowana przez NKWD i komunistów
88) Byra Antoni więzień Sybiru zamordowany
89) Puskarczyk Wojciech więzień Sybiru zamordowany
90) Czereba Marcin więzień Sybiru zamordowany
91) Kobylarz Józef więzień Sybiru zamordowany
92) Niedziałek Józef więzień Sybiru zamordowany
93) Piekarz Jan więzień Sybiru zamordowany
94) Piekarz Florian więzień Sybiru zamordowany
95) Stec Jan więzień Sybiru zamordowany
96) Wala Wojciech więzień Sybiru zamordowany
97) Zybura Jan oficer II RP mord NKWD - Katyń
98) Cagara Antoni zamordowany przez UB
99) Siembida Jan więzień Sybiru zamordowany
100) Piestrzak Marian oficer II RP poległ na polu chwały
101) Torla Wojciech oficer II RP poległ na polu chwały
102) Syrowatka Władysław oficer II RP poległ na polu chwały
103) Romański Władysław żołnierz II RP poległ na polu chwały
104) Mierzwa Stanisław żołnierz II RP poległ na polu chwały
105) Grzebieniak Bronisław żołnierz II RP poległ na polu chwały
106) Sztaba Józef żołnierz II RP poległ na polu chwały
107) Zając Julian żołnierz II RP poległ na polu chwały
108) Żołądek Włodzimierz żołnierz II RP poległ na polu chwały
109) Höhne Zygmunt oficer lotnik poległ w bitwie o Anglię
110) Bossowski Tadeusz zamordowany przez gestapo
111) Janeczek Jan zamordowany przez gestapo
112) Zakrzewski Tadeusz zamordowany przez NKWD
113) Puskarczyk Eleonora rozstrzelana przez gestapo
114) Kumik Józef więzień NKWD i Sybiru zamordowany
115) Wyka Karol więzień NKWD i Sybiru zamordowany
116) Tapper Ludwik komendant placówki mord gestapo
117) Nikolas Marian więzień NKWD i Sybiru zamordowany
118) Długasiewicz Michał zamordowany przez gestapo
119) Zybura Julian zamordowany przez UB
120) Więcław Ludwik komendant Inspektoratu mord sądu PRL
121) Garbacki Edward szef archiwum Inspektoratu mord sądu PRL
122) Ks. Nachajski Gustaw kapelan NOW mord gestapo
123) Bednarski Edward szef propagandy zamordowany w WUBP
124) Kotwica Stanisław poległy w walce
125) Gajda Tadeusz dowódca oddziału leśnego mord sądu PRL
126) Pelczar Stanisław dowódca oddziału zginął tragicznie
127) Oleksak Michał ps. "Jaskółka" zamordowany przez MO
128) Gajda Józef zamordowany z wyroku sądu PRL
129) Haliniak Tadeusz zastępca dowódcy oddziału mord przez KBW
130) Rusak Władysław poległy w bitwie z Niemcami
131) Marciniak Józef zamordowany przez UB
132) Kotwica Franciszek poległy w bitwie z Niemcami
133) Romaniak Ferdynand zamordowany przez MO
134) Dziubek Stanisław zamordowany przez LWP
135) Tomaszewski Eugeniusz zamordowany z wyroku sądu PRL
136) Schönborn Franciszek poległy w bitwie z NKWD
137) Mandecki Eugeniusz poległy w bitwie z NKWD
138) Kusz Adam zamordowany przez KBW
139) Bis Karol zamordowany przez LWP
140) Cudziło Konstanty więzień Sybiru zamordowany
141) Mierzwa Jan zamordowany przez LWP
142) Gutek Mieczysław zamordowany przez gestapo
143) Kubikowski Jerzy poległy w bitwie z Niemcami
144) Tustanowski Romuald komendant policji II RP zamordowany w Miednoje
145) Dąbek Tomasz policjant II RP mord NKWD w Miednoje
146) Gałuszka Jan policjant II RP mord NKWD w Miednoje
147) Krawiec Michał policjant II RP mord NKWD w Miednoje
148) Kwaśnik Michał policjant II RP mord NKWD w Miednoje
149) Karwan Teodor policjant II RP mord NKWD w Miednoje
150) Malarz Stanisław policjant II RP mord NKWD w Miednoje
151) Pająk Marian policjant II RP mord NKWD w Miednoje
152) Przybylski Stanisław policjant II RP mord NKWD w Miednoje
153) Rusiecki Jan policjant II RP mord NKWD w Miednoje
154) Rusiecki Bronisław policjant II RP mord NKWD w Miednoje
155) Sudoł Stanisław policjant II RP mord NKWD w Miednoje
156) Ścibura Stanisław policjant II RP mord NKWD w Miednoje
157) Wróbel Tomasz policjant II RP mord NKWD w Miednoje
158) Cisek Jan poległy w bitwie z Niemcami
159) Marciniak Andrzej więzień WUBP zmarł po torturach
160) Oleksak Józef zamordowany przez gestapo
161) Oleksak Rozalia zamordowana przez gestapo
162) Męcińska Stanisława rozstrzelana przez gestapo
163) Męcińska Władysława zamordowana przez gestapo
164) Serafin Tadeusz zamordowany przez gestapo
165) Umiński Marian zamordowany przez gestapo
166) Serwacki Leon zamordowany przez gestapo w Lublinie
167) Haliniak Józef zamordowany przez UB
168) Ks. Broda Czesław zamordowany przez gestapo

     "CZEŚĆ ICH PAMIĘCI"

opr. Danuta Kacprzyk

Materiały z których korzystałam:
Karta Ewidencyjna Pomnika, Archiwum Rodziny Socha, Rodziny Kazaneckich, Rodziny Oleksaków, "Oddali życie za Polskę"
Społeczny Komitet Uczczenia Pamięci Żołnierzy AK Obwodu Nisko-Stalowa Wola, "Czerwona zaraza" Skarbimir Socha
"Jaskółka", "Przechodniu pochyl czoła" Dionizy Garbacz20.12.2019

                      Fotorelacja z remontu Panteonu i Pomnika Nieznanego Żołnierza AK


   Dzięki uprzejmości Danuty Kacprzyk, która uczestniczy w tym projekcie, możemy zobaczyć w skrócie jak wyglądały
pomniki przed pracami i jak przebiegał proces ich remontu.
Na pierwszym zdjęciu - AKowcy z Rudnika, pierwszy z lewej T. Socha.

                Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie      Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie      Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie      Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie      Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie 

      Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie      Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie      Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie      Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie      Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie


                 Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie      Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie      Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie      Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie      Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie


      Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie      Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie      Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie      Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie      Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

Więcej zdjęć, w lepszej jakości, można zobaczyć w galeriach :
galeria 1, galeria 2, galeria 3. galeria 4, galeria 5, galeria 6, galeria 7, galeria 8,
galeria 9, galeria 10.

19.12.2019

                      Nowy  "Przegląd Rudnicki "


   Miłą niespodziankę i prezent świąteczny sprawił swoim czytelnikom zespół redakcyjny, wydając w ostatnich dniach
nr 92 (4/2019) "Przeglądu Rudnickiego".

                            Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

  Na 112 stronach znajdziemy ciekawe artykuły, reportaże i relacje, wzbogacone wieloma zdjęciami. O tym, że będzie
można coś ciekawego znaleźć i przeczytać, przekonuje chociażby rzut oka na spis treści (poniżej).

                     Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                     Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie


18.12.2019

             Leszek Olko wygrał Rudnik Open 2019


     W rozegranych w sobotę Otwartych Mistrzostwach Rudnika nad Sanem amatorów w tenisie stołowym o puchar
Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem zwyciężył Leszek Olko. Wicemistrzem został Jacek Wojtas,
a trzeci był Paweł Puskarczyk. Gratulacje !
W zawodach uczestniczyło dwudziestu tenisistów i jedna tenisistka.

17.12.2019

             "Nieplanowane" (Unplanned) - ostatni seans filmu


   Jutro, w środę, 18 grudnia, o 17:00 w kinie "Sokół" NCK w Nisku ostatnia projekcja filmu "Nieplanowane".

Jest to film zrealizowany na podstawie autentycznych wydarzeń, dozwolony od 15 lat, trwa 1 godz. 46 min.
Ten film naprawdę warto i trzeba obejrzeć.

                            Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

    Z opisu dystrybutora filmu :

W Polsce petycję do amerykańskich producentów filmu z prośbą o udostępnienie go polskim widzom podpisało 224 tys.
osób !
   "Nieplanowane" opowiada o najbardziej kontrowersyjnym i polaryzującym społeczeństwo temacie naszych czasów
i pokazuje kulisy branży aborcyjnej w USA. To najważniejszy film w tym sporze światopoglądowym, także dlatego,
że pokazuje dramatyczną przemianę kobiety, która od wewnątrz tworzyła Planned Parenthood. Wobec jej historii nikt
nie pozostanie obojętny, bez względu na to, po której stronie barykady się znajduje.

"Gdybyś miał zobaczyć w tym roku tylko jeden film, zobacz Nieplanowane…" - ta nieodosobniona opinia najlepiej oddaje
wrażenie, jakie na milionach widzów za oceanem wywarł obraz dwójki amerykańskich reżyserów. Dzieło - ze względu
na odzew społeczny - określono jako przełomowe, a nawet rewolucyjne! Burza spowodowana próbami ograniczenia dostępu
do informacji o nim, a później trudności dystrybucyjne wywołały z kolei debatę o współczesnej cenzurze w mediach
społecznościowych i wolności słowa, która otarła się nawet o amerykański Kongres. Niedługo po premierze było jasne,
że "Nieplanowane" to coś więcej niż film, to zjawisko kulturowe i społeczne.

----

       Jako swoiste postscriptum warto dodać, że 22 lutego 2019 r. Administracja Donalda Trumpa wprowadziła zmiany
w federalnych przepisach postępowania. W ich wyniku organizacje proaborcyjne zostały pozbawione finansowania
z Title X - rządowego programu wspierania niezamożnych rodzin w procesie planowania rodziny.
Tym samym Planned Parenthood stracił 60 milionów dolarów uzyskiwanych do tej pory z funduszy publicznych.

16.12.2019

       Remont Panteonu i Grobu Nieznanego Żołnierza AK
- postęp prac

                            Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie


15.12.2019

              Nowy dziekan dekanatu Rudnik nad Sanem


  Mianowany niedawno proboszcz parafii Trójcy Świętej, ks. Stanisław Czachor został mianowany przez biskupa
sandomierskiego nowym dziekanem dekanatu Rudnik nad Sanem.

12.12.2019

       Rudnik nad Sanem w raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego
- "Scenariusze rozwoju małych miast"

   Według opublikowanego właśnie raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego "Scenariusze rozwoju małych miast",
Rudnik nad Sanem został zaliczony do Miast dobrego życia - o korzystnych wskaźnikach ekonomicznych,
mieszkaniowych, ekologicznych i kulturalnych, ale niestety, o raczej niekorzystnych wskaźnikach demograficznych.

                                    Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie             
   
         Rys. Położenie geograficzne Miast dobrego życia

Pełna treść raportu znajduje się na stronie Polskiego Instytutu Ekonomicznego - link (dokument pdf)

     Kluczowe wnioski według autorów tego wnikliwego, zawierającego 88-stron raportu :

   Miasta dobrego życia przeważnie są lokalnymi ośrodkami wielofunkcyjnymi. Według danych GUS miasta
tego skupienia charakteryzują się wysoką przedsiębiorczością (najwyższy wskaźnik udziału osób prowadzących działalność
na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym oraz najwyższy średni wskaźnik udziału firm kreatywnych w liczbie nowo
zarejestrowanych), a także korzystną sytuacją na rynku pracy (najwyższy średni wskaźnik pracujących na 1000 osób).
Wyróżniają się też dobrą sytuacją mieszkaniową, wysokim poziomem ochrony środowiska, jak również korzystnymi
wskaźnikami w obszarze kultury i turystyki.
Jako osie scenariuszy rozwoju do 2035 r. dla miast Skupienia M3 wybrano poziom odpływu mieszkańców z miasta oraz
poziom nakładów inwestycyjnych w mieście.
 Scenariusz najbardziej pozytywny ("Złote czasy") zakłada wystąpienie jednocześnie niskiego poziomu odpływu
mieszkańców i wysokiego poziomu nakładów inwestycyjnych.

      Rekomendacje ekspertów

Miastom dobrego życia (Skupienie M3) zaleca się działania koncentrujące się na podnoszeniu jakości życia w mieście,
tworzenie pozytywnego wizerunku miasta oraz tworzenie polityki migracyjnej zachęcającej do migracji powrotnych oraz
przyjmowania najbardziej przydatnych z punktu widzenia potrzeb lokalnego rynku obcokrajowców.


     Raport ten jest fragmentem szerszej publikacji PIE - Jak powinny wyglądać polskie miasta w 2035 r. ? - link.

11.12.2019

              Mistrzostwa Rudnika nad Sanem - amatorów - w tenisie stołowym o Puchar Burmistrza

  W najbliższą sobotę (14 grudnia) o 11:00, w hali MOSiR rozpoczną się Mistrzostwa Rudnika nad Sanem amatorów
w tenisie stołowym o Puchar Burmistrza.
Turniej zostanie rozegrany w kategorii Open, bez podziału wiekowego.
Pojedynki rozgrywane będą do 3 wygranych setów do 11 punktów, system tzw. rosyjski, do dwóch przegranych spotkań
Zgłoszenie uczestnictwa w terminie do 13 grudnia 2019 , email : mosirrudnik@op.pl lub tel 502075467

10.12.2019

              Książka o życiu księdza infułata Czesława Wali

                                

     "Ks. Czesław Wala - w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie” - taki jest pełny tytuł książki ks. Aleksandra Burdzego
o życiu księdza Czesława Wali. Informacja ukazała się w serwisie internetowym Duszpasterstwa Niesłyszących
Diecezji Sandomierskiej - link.

9.12.2019

                           Pewien budynek przy Grunwaldzkiej...
   
                       Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie               Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie


      Jako kolejny w mieście doznał dużej metamorfozy. Jeszcze nie tak dawno, przez długi czas dźwigał na swej elewacji
tabliczkę "Na sprzedaż" (około 260 000 zł) i ulegał niszczącemu wpływowi warunków atmosferycznych oraz czasu.
Od roku jest systematycznie remontowany, a postęp prac jest widoczny chociażby na załączonych zdjęciach.

6.12.2019

                 Kalendarz strażacki 2020
   
                       Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie   


   Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku nad Sanem rozpoczęli dystrybucję Kalendarza Strażackiego 2020.
Jego zakup jest formą naszej wdzięczności za ich trudną, codzienną służbę na rzecz rudnickiej społeczności.
Tylko w ostatnim tygodniu gasili dwa pożary na ulicy Armii Krajowej. Zabezpieczają wszystkie imprezy w mieście,
gaszą pożary, ratują poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, wypompowują wodę po ulewach,
usuwają gniazda os i szerszeni, usuwają skutki wichur, uczestniczą w akcjach pomocy powodzianom, ratują uwięzione
ptaki i dzikie zwierzęta, sprzątają i czyszczą brzegi rzek. Nie sposób wymienić wszystkich ich akcji i działań.
Pojazdy oraz najlepszy nawet sprzęt są bezużyteczne bez dobrze wyszkolonych strażaków, poświęcających swój czas
i zdrowie w różnych akcjach ratowniczych.

    Podziękujmy Im, bo naprawdę jest za co.

5.12.2019

                  Ochronka w Rudniku "Przedszkolem na medal" w powiecie niżańskim

                        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie            Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie              Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie
   
    Ochronka w Rudniku, prowadzona przez Siostry Służebniczki, otrzymała wczoraj na uroczystej Gali w Hotelu Prezydenckim
w Rzeszowie, oficjalnie już, tytuł "Przedszkola na medal" w powiecie niżańskim, w 2019 roku.
W finale wojewódzkim plebiscytu Nowin Rzeszowskich nasza Ochronka zajęła VI miejsce w województwie podkarpackim.

     Gratulacje !

=====

                 Latarnie uliczne LED
   
                       Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie


   Sprostowanie informacji z 3 grudnika dotyczącej lampy LED przy Panteonie. Również ulicę Rzeszowską oświetlają
nowoczesne lampy uliczne zbudowane w oparciu o diody LED.

4.12.2019

                 Od 15 grudnia nowy rozkład jazdy pociągów

    W ruchu lokalnym zmiany obejmują tylko korektę czasu odjazdu poszczególnych pociągów. Zmiany jakościowe
dotyczą pociągów dalekobieżnych InterCity IC-IC oraz IC-TLK. W dużym skrócie odjazdy pociągów od 15 grudnia :

Bydgoszcz : 7:01, 14:33 (przez Warszawę)
Chełm : 11:18 (przez Lublin)
Hrubieszów : 20:43 (przez Biłgoraj, Zamość)
Katowice : 16:49 (przez Kraków)
Lublin : 7:01, 11:18, 20:43
Piła : 7:01 (przez Lublin, Warszawę, Toruń, Bydgoszcz)
Przemyśl Główny : 13:27, 20:48, 22:25
Przeworsk : 6:50, 13:27, 15:29, 16:24, 20:01, 20:48, 22:25
Rzeszów :  7:32, 16:49
Stalowa Wola Rozwadów : 5:38, 5:55, 6:30, 7:01, 8:19, 11:18 , 13:44, 14:33, 15:14, 17:29, 20:43
Warszawa Zachodnia : 5:55, 14:33 (przez Radom)
Warszawa Zachodnia : 7:01 (przez Lublin do Piły)
Wrocław : 7:32 (przez Rzeszów, Kraków, Częstochowę Stradom)
Zamość : 11:18, 20:43 (przez Biłgoraj)

Przez Rudnik od 25 stycznia 2020, około 15-ej, będzie też przejeżdżał, ale nie będzie się u nas zatrzymywał pociąg IC-TLK
"Wetlina" z Zagórza do Poznania. (pociąg będzie się zatrzymywał w Leżajsku i w Nisku)

Wiele pociągów kursuje tylko w określone dni, dlatego trzeba zaglądnąć do szczegółowego rozkładu jazdy dla stacji
Rudnik nad Sanem - link. (dokument pdf)

3.12.2019

            Remont Panteonu i Grobu Nieznanego Żołnierza AK

                         Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

    Rozpoczął się remont Grobu Nieznanego Żołnierza AK zamordowanego w 1945 r. Prace o wartości około 10 tys. zł
zostaną wykonane przez Instytut Pamięci Narodowej.
  Natomiast remont Panteonu poświęconego walczącym za Polskę odbędzie się w ramach programu "Wspieranie opieki nad
miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju", a jego wartość to 45 tys. zł., z czego 30 tys. zł finasuje Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego a 15 tys. zł finansuje parafia. W związku z tym prośba do posiadaczy imiennych
tabliczek, które odpadły od Panteonu, o przyniesienie ich do zakrystii, zostaną one ponownie umocowane na odnowionym
pomniku.
Przy okazji remontu uporządkowany został teren obok pomnika.

2.12.2019

             "Majster - Budowlane ABC"- w nowym lokalu

                Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                    Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

   "Majster" przeszedł zmianę ilościową i jakościową. Dużo większy lokal pozwolił na znaczne rozszerzenie asortymentu,
a i zakupy w nowym sklepie można teraz zrobić w bardziej komfortowych warunkach. Uporządkowany został też
plac od strony ulicy Kordeckiego.

1.12.2019


                     Adwentowa dekoracja w kościele Trójcy Świętej

                                            Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

    Radujcie się.     Pan jest blisko !     Roraty 2019 z kardynałem Stefanem Wyszyńskim.
Dekoracja adwentowa siostry Estery w kościele Trójcy Świętej, w związku z rozpoczynającym się dzisiaj adwentem.

=======

                     Skrzyżowanie Rzeszowskiej z 3-Maja - finał

                                            Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

    Prace dobiegły końca. Zamontowane zostały nowe znaki drogowe, wymalowano znaki poziome. Podczas remontu
został też zlikwidowany próg z kostki przy odpływie wody w sąsiedztwie krawężników.


=======

                  Nowy proboszcz - od 8 grudnia

    Liturgiczne wprowadzenie księdza Stanisława Czachora, nowego proboszcza parafii Trójcy Świętej nastąpi w najbliższą
niedzielę, 8 grudnia, podczas Mszy Świętej o 11:00.

=======

                     Dom " z talerzami" - metamorfoza

                                            Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

    Prawdziwej metamorfozy po remonci elewacji doznał dom "z talerzami" przy ulicy Mickiewicza.

30.11.2019

             Pożegnanie księdza proboszcza Waldemara Fariona

     Jutro podczas Mszy Świętej o 11:00 nastąpi pożegnanie dotychczasowego proboszcza, księdza Waldemara Fariona.
Przyłączając się do podziękowań za blisko 10 lat posługi w naszej parafii, wymieńmy chociaż część inwestycji, które
bądź to były efektem Jego osobistych starań, bądź inwestycji, przy których asystował :

    - nowe ogrodzenie cmentarza
    - nowy parking obok kościoła
    - nowy parking obok cmentarza
    - nowy parking obok plebanii
    - figura Świętego Michała Archanioła obok plebanii
    - nowy witraż w zakrystii, we współpracy z Beatą i Tadeuszem Handziakami
    - nowa instalacja elektryczna w kościele
    - remont wikarówki
    - remont plebanii i rewitalizacja jej otoczenia
    - remont dzwonnicy z montażem elektrycznego napędu dzwonów
    - nowe drzwi kościoła
    - nowe ogrzewanie gazowe kościoła
    - nowy system nagłośnienia kościoła
    - oświetlenie figur ołtarza
    - nowe oświetlenie prezbiterium
    - oświetlenie zewnętrzne kościoła
    - powstanie izby pamięci parafii na plebanii
    - współudział w remoncie zabytkowych nagrobków na cmentarzu
    - nowa elewacja kościoła
    - remont sygnatury na kościele

    W planach było jeszcze np. malowanie kościoła, podświetlenie witraża Trójcy Świętej nad ołtarzem głównym
oraz wstępna koncepcja upamiętnienia wizyty biskupa Karola Wojtyły w Rudniku.
To tylko niektóre i materialne pamiątki działalności księdza Waldemara Fariona w naszej parafii, są też te duchowe,
z pewnością ważniejsze i one też zostaną w pamięci parafian.
Życzymy wielu łask Bożych w posłudze proboszcza w Janowie Lubelskim. Szczęść Boże.29.11.2019

                          Zmarła Ś.P. Helena Grochowska

     W dniu dzisiejszym w wieku 83 lat zmarła Ś.P. Helena Grochowska.   Przez wiele lat była nauczycielką szkół
podstawowych : w Kulnie, Jeżowym i w Kopkach, a także Kierownikiem Szkoły Podstawowej nr 3 w Rudniku-Stróży
i Zastępcą Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Rudniku nad Sanem.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 2 grudnia (poniedziałek), w kościele parafialnym Trójcy Świętej, o 13:30 Różaniec,
a o 14:00 Msza Święta.

     Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej świeci, na wieki wieków. Amen.


===

             Nowy samochód SOSW w Rudniku

      Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem wzbogacił się o nowe auto.
Jest to 20-osobowy Mercedes Sprinter przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, także na wózkach inwalidzkich.
Samochód, a właściwie to mały autobus, zakupiony przez powiat niżański, kosztował 325 tys. zł, w tym 228 tys. zł
z dofinansowania, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

28.11.2019

             Ponownie do siedemnastej

     Sklep firmowy piekarni "Rudnik" powrócił do starej formuły i od poniedziału do piątku ponownie jest otwarty do 17-ej.

=====

           Kolejne polowania w Gminie Rudnik nad Sanem

    Nadleśnictwo Rudnik nad Sanem informuje o kolejnych polowaniach w dniach : 29.11 - 1.12.2019 r. oraz
8 - 13.12 2019 r. - na terenie Gminy Rudnik nad Sanem.
Funkcję Nadleśniczego sprawuje obecnie dr inż. Kazimierz Kopeć.

26.11.2019

                  Na budowie odcinka drogi ekspresowej S19 Zdziary - Rudnik nad Sanem

      Na stronie GDDKiA w Rzeszowie ukazał się raport z budowy S19 Zdziary - Rudnik nad Sanem. Oto jego fragment :

     Wykonawca odcinka S19 od węzła Zdziary do węzła Rudnik nad Sanem (dł. ok. 9 km), firma Mosty Łódź S.A., prowadzi
roboty przygotowawcze: wycinkę drzew, prace geodezyjne polegające na tyczeniu pasa drogowego budowanej drogi
ekspresowej, odhumusowanie terenu pasa drogowego S19 oraz wyburzenia budynków.

                     Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

Wykonano także ścianki szczelne przy rzece San pod zaprojektowane podpory mostu 08MS (dł. 392,7 m). Przeprowadzono
również wbicie testowe pali pod wszystkie podpory ww. obiektu, którego najdłuższe przęsło nurtowe o dł. 142 m budowane
będzie metodą nawisową.

Pełna treść raportu i galeria zdjęć znajduje się na stronie GDDKiA - link.
[zdjęcie ze strony GDDKiA]


=======

             A w Rudniku...

Kierowcy przyzwyczajają się do nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu Rzeszowskiej i 3-Maja :

                        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

25.11.2019


                                 Trzej proboszczowie...

                        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie           Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie           Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

      W takiej sytuacji mówi się często, że historia zatoczyła koło. Wystarczy cofnąć się bowiem do 24 stycznia 2010 roku,
kiedy to nastąpiło uroczyste podziękowanie ś.p. księdzu prałatowi Edwardowi Franuszkiewiczowi za 31-letnią posługę
proboszcza parafii Trójcy Świętej w Rudniku nad Sanem i przekazanie parafii nowemu proboszczowi - księdzu
Waldemarowi Farionowi. W uroczystości tej brał udział ksiądz Stanisław Czachor, ówczesny dziekan dekanatu
rudnickiego, który wkrótce zostanie nowym proboszczem (widoczny na trzecim ze zdjęć, obok księdza Waldemara Fariona).
(zdjęcia pochodzą z oficjalnego serwisu miasta)

Pożegnanie księdza proboszcza Waldemara Fariona i podziękowanie za posługę w naszej parafii odbędzie się
w najbliższą niedzielę.


24.11.2019

                     Zmiany w parafii Trójcy Świętej - nowy proboszcz

    Decyzją księdza biskupa
Krzysztofa Nitkiewicza dotychczasowy proboszcz parafii Trójcy Świętej w Rudniku nad Sanem
ksiądz Waldemar Farion został mianowany proboszczem parafii Św. Jadwigi Królowej w Janowie Lubelskim.

     Jest już oficjalna informacja na stronie Diecezji Sandomierskiej :

– Biskup Ordynariusz mianował proboszczem parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Rudniku nad Sanem,
ks. kan. mgr. lic. Stanisława Czachora, dotychczasowego proboszcza parafii pw. św. Andrzeja Boboli i św. Antoniego
Pustelnika w Dwikozach. Nazwisko jego następcy w Dwikozach zostanie ogłoszone w najbliższym czasie.

Informację, link do oficjalnej strony diecezji z nominacjami nowych proboszczów nadesłał Paweł - link

Ks. mgr lic. Stanisław Czachor (ur. 13 listopada 1964 w Strzyżowie) – polski duchowny katolicki diecezji sandomierskiej,
w latach 2008-2013 proboszcz parafii Nowy Nart, a od 23 listopada 2009 do 13 listopada 2013 dziekan dekanatu
rudnickiego, diecezjalny duszpasterz rolników i sadowników.
  
Ks. Stanisław Czachor pochodzi z parafii farnej w Strzyżowie. Święcenia kapłańskie przyjął 14 czerwca 1989 roku
w Bazylice Katedralnej w Przemyślu. W latach 1989 - 1992 pracował jako wikariusz w parafii Podwyższenia Krzyża
Świętego w Nowej Dębie. W parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie sprawował ostatnią posługę
wikariusza. 12 marca 2007 roku mianowany został proboszczem parafii Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych
w Dąbrowie Olbięckiej. Po ponad roku, 10 lipca 2008, ks. Stanisław Czachor mianowany został proboszczem parafii Matki
Bożej Nieustającej Pomocy w Nowym Narcie.
  23 listopada 2009 ks. Stanisław został wybrany dziekanem dekanatu rudnickiego, a Parafia Nowy Nart stała się nową
siedzibą dekanatu. W 2010 roku został kanonikiem honorowym kapituły konkatedralnej w Stalowej Woli.
Dekretem biskupa sandomierskiego Krzysztof Nitkiewicza z dnia 13 listopada 2013 roku ks. Stanisław Czachor został
skierowany na probostwo w parafii Św. Andrzeja Boboli w Dwikozach.
[Info ze strony jezowe24.pl]

23.11.2019

                     Całonocna adoracja w intencji Ojczyzny i parafii

                        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                      Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

Na drugim zdjęciu - Kacper Karaś prowadzi rozważania Apelu Jasnogórskiego.

22.11.2019


                     Zmiany na skrzyżowaniu Rzeszowskiej i 3 Maja

     Na skrzyżowaniu ulic Rzeszowskiej i 3 Maja po położeniu nowej nawierzchni asfaltowej zostały wybudowane
dwie wysepki. Tworzą one przejście dla pieszych i regulują ruch samochodów, wymuszając tor jazdy jak na klasycznym
rondzie. Jest to rozwiązanie, które z pewnością zapewni większe bezpieczeństwo pieszych.

                        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

21.11.2019


                     Zmiany w rudnickim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

     O czym mówi dokument zamieszczony w oficjalnym Biuletynie Informacji Publicznej UGiM w Rudniku,
z którego wynika, że Józef Łojek nie jest już kierownikiem ZGKiM. Według nieoficjalnych informacji funkcję
tę sprawuje teraz dotychczasowy zastępca tego Zakładu.

                        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie    

20.11.2019

                     "Majster - Budowlane ABC"- wielkie otwarcie

     W najbliższą sobotę, 23 listopada, o 9:00 nastąpi otwarcie sklepu "Majster" w nowej lokalizacji, przy ul. Rynek 1.
Jak się okazuje, nowa lokalizacja sklepu oraz zmiana nazwy i logo mają tzw. "drugie dno", sklep wszedł bowiem
do ogólnopolskiej sieci marketów budowlanych "Majster - Budowlane ABC", która dysponuje w tej chwili 944
placówkami partnerskimi - link.

                        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                     Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

19.11.2019

                      Całonocna adoracja w intencji Ojczyzny i parafii - 23/24 listopada

        W najbliższą niedzielę uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Z tej racji parafia pw. Trójcy Świętej
zaprasza na całonocną adorację w intencji Ojczyzny i naszej Parafii. Rozpocznie ją Msza Święta o 17:00 w sobotę,
a zakończą Godzinki, w niedzielę o 6:00.

    Szczegółowy program :

                        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

18.11.2019

                                Uwaga na polowanie w rudnickich lasach !
           
   W najbliższą sobotę i w niedzielę (23-24 XI) od 8:00 do 16:00, w rudnickich lasach zostanie przeprowadzone zbiorowe
polowanie, którego organizatorem jest Nadleśnictwo Rudnik. W tych dniach dla własnego bezpieczeństwa trzeba niestety
zrezygnować ze spacerów, wycieczek rowerowych i ze zbierania jesiennych grzybów.
Tylko w tym miesiącu zginęli naganiacze zastrzeleni podczas polowań we Włościborzu oraz w pobliżu Ulicznej...

-----------------


                       Patrycja Zygmunt awansowała do finałów Mistrzostwa Polski

  W Ustroniu zostały rozegrane półfinały Mistrzostw Polski juniorek do lat 17-tu w szachach, w których znakomicie
spisała się Patrycja Zygmunt z UKS "Orlik". Wywalczył ona awans do przyszłorocznych finałów.

       Gratulacje !

   Szkoda, że w rudnickich szachach od lat działa przykry w skutkach i powtarzalny mechanizm.
Młodzi rudniccy szachiści notują wspaniałe sukcesy, wystarczy tu wspomnieć Barbarę Trybowską czy Joannę Burdzy,
potem podejmują dalszą edukację, wyjeżdżają z Rudnika i jeśli nadal grają w szachy, to już w innych barwach.
Wspomniana wyżej Barbara Trybowska, właśnie wywalczyła tytuł Sachowej Mistrzyni Rzeszowa, ale już jako zawodniczka
TSz Skoczek Sędziszów Małopolski...

17.11.2019

              Ochronka w Rudniku najlepszym przedszkolem w powiecie niżańskim

     W zakończonym w piątek plebiscycie "Przedszkole na medal" zorganizowanym przez "Nowiny Rzeszowskie" - Ochronka
Sióstr Służebniczek w Rudniku została wybrana najlepszym przedszkolem w powiecie niżańskim.

                        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

Drugie miejsce zajęło Przedszkole Miejskie w Rudniku.

      Gratulacje !

16.11.2019

             "Zagłada Żydów i stosunki polsko-żydowskie na Podkarpaciu w okresie II wojny światowej"

     Taki był pełny tytuł wykładu, który wczoraj w rudnickim Centrum Wikliniarstwa wygłosiła dr hab. prof. Uniwersytetu
Rzeszowskiego - Elżbieta Rączy.

                 Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie              Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie 

   Wykład ten jest fragmentem i wstępem do szerszego projektu Fundacji "Ocalić od zapomnienia" im. Stanisławy Tutka,
którego kulminacją będzie anonsowana już na styczeń wystawa związana z rudnickimi Żydami.
Trudno ująć w kilku zdaniach to, co Pani Profesor przekazała słuchaczom podczas niemal dwóch godzin wykładu.
A pokazała chronologię wydarzeń i mechanizmy, dzięki którym niemieccy mordercy w tak krótkm czasie dokonali
niemal kompletnej zagłady narodu, który obok Polaków zamieszkiwał Podkarpacie od wieków.

                     Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie              Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

    Pokazała też wiele zdjęć i dokumentówz tamtego okresu, z racji ograniczonych ram czasowych opowiedziała kilka,
ale jakże niezwykłych, autentycznych historii ukazujących relacje polsko-żydowskie. Pani profesor tymi przykładami
udowodniła tezę zaprezentowaną na początku, że kwestii ratowania Żydów przez Polaków, bądź z drugiej strony
incydentalnych przypadków wydawania Żydów w ręce Niemców, zwłaszcza w kontekście szalejącego terroru okupanta,
nie można rozpatrywać w skali biało-czarnej, a tylko w odcieniach szarości.

   Dość powiedzieć, że jeden z bohaterów niezwykłych wydarzeń z okolic Wiśniowej, za przechowanie i uratowanie
dziesięciu Żydów otrzymał medal "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata" Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów
Holocaustu Yad Vashem, a sąd PRL skazał go na 6,5 roku więzienia za donos na innych mieszkańców narodowości
żydowskiej. Szczegóły tej i innych podobnych historii można było usłyszeć podczas wykładu.

10.11.2019

             Narodowe Święto Niepodległości - czy o taką Polskę walczyli ?

     Jutro Narodowe Święto Niepodległości, dekoracja w kościele Trójcy Świętej przypomina o tym, z pytaniem :
Czy o taką Polskę walczyli ? - w kontekście : rozwodów, niewiary, aborcji, korupcji, pornografii, niezgody oraz pijańtwa.
Już dzisiaj, koncertem o 16:00 rozpoczną się oficjalne obchody pod patronatem burmistrza - szczegóły na plakacie.

                            Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie              Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

9.11.2019

             Do 14-ej i bez promocji

     W witrynie sklepu firmowego piekarni "Rudnik" pojawiło się takie ogłoszenie :

                            Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

8.11.2019

             Wykład w Centrum Wikliniarstwa - zaproszenie

     Fundacja "Ocalić od zapomnienia" im. Stanisławy Tutka oraz Miejski Ośrodek Kultury zapraszają do wysłuchania wykładu
na temat zagłady Żydów i stosunków polsko-żydowskich w okresie II wojny światowej.
Wygłosi go dr hab. prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego - Elżbieta Rączy.
Wykład rozpocznie się o 17:00, w najbliższy piątek, 15 listopada, w Centrum Wikliniarstwa.

                            Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

Profesor Elżbieta Rączy jest też pracownikiem naukowym Instytutu Pamięci Narodowej.
Na zdjęciu plakat - zaproszenie, nadesłane przez organizatorów.

7.11.2019

           VIII kwesta "Ratujmy zabytkowe groby" - kolejne zdjęcia

     Organizatorzy nadesłali kolejne zdjęcia, pokazujące jak liczna grupa wolontariuszy kwestowała na rudnickim
cmentarzu. Oto kilka z nadesłanych zdjęć, poniżej zaś pełne galerie zdjęć, w oryginalnej, lepszej rozdzielczości i jakości.

             Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

Galeria zdjęć - część I     - link
Galeria zdjęć - część II   - link
Galeria zdjęć - część III - link
Galeria zdjęć - część IV  - link
Galeria zdjęć - część V    - link


6.11.2019

                                      Ulica Przemysłowa

                          Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie            Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

    
Z nową, asfaltową nawierzchnią.

5.11.2019

                                    Ulica Kordeckiego

                              Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie  

    
Od skrzyżowania z ulicą Mickiewicza już z nawierzchnią z kostki.

4.11.2019

                                   Ulica 3 Maja

                              Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie  

    
Ulica 3 Maja - skrzyżowanie z Rzeszowską, kolejny remont.

3.11.2019

           VIII kwesta "Ratujmy zabytkowe groby"na cmentarzu parafialnym w Rudniku nad Sanem - relacja

                              Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

    
Organizator VIII Kwesty - redakcja gazety parafialnej "Wspólnota Trójcy Świętej" serdecznie Dziękuje za wielką
serdeczność i hojność Darczyńcom. oraz za pomoc i wsparcie wszystkim Wolontariuszom.
Podczas VIII Kwesty "Ratujmy zabytkowe groby" zebraliśmy rekordową sumę 11 000 zł.
(w roku 2018 zebraliśmy ok. 10 200 zł).
Zebrana kwota zostanie przeznaczona na wykonanie II etapu prac konserwatorskich przy największym na naszej nekropolii
zabytku - nagrobnym pomniku zasłużonej dla Rudnika nad Sanem, zmarłej bezpotomnie śp. Rodzinie Reischerów.

Galeria zdjęć z przebiegu kwesty - część I - link
Galeria zdjęć z przebiegu kwesty - część II - link


================


        
           Jak to się stało, że siostry przyjechały do Rudnika ?

     2 listopada 2019 r. w TVP 3 został wyemitowany film z udziałem głuchych z diecezji sandomierskiej, w którym
Siostry Salezjanki Najświętszych Serc opowiadają, jak to się stało, że przyjechały do Rudnika,
mówią też o duszpasterstwie głuchych i o swoim patronie Świętym Filipie Smaldone - link (film trwa 22'34").

                              Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca w kaplicy Sióstr Salezjanek w Rudniku nad Sanem, o 14:00 jest odprawiana
Msza Święta w języku migowym dla głuchych z naszej diecezji.

2.11.2019

                  Remont nagrobka Rodziny Reischerów - suplement

          Pomnik Reischerów, jak zapamiętała ze wspomnień swojego ojczyma Feliksa Ambrozika pani Walentyna Gietka,
był podczas II wojny światowej punktem przerzutowym broni. Rzeczywiście podczas prac remontowych stwierdzono,
że pod dwiema poziomymi, ruchomymi płytami pomnika znajdują się duże, wybetonowane komory, do których jest łatwy
dostęp. Nagrobek osób, których nazwisko - Reischer wywodziło się z języka niemieckiego, z pewnością nie budziło
podejrzeń okupanta i jak opowiadał Feliks Ambrozik - żołnierz AK, nie narażając swoich bliskich można było przechowywać
tam broń i zostawiać rozkazy. To ciągłe przesuwanie płyt miało zapewne również wpływ na obecny stan zachowania
nagrobka.

     Największy z nagrobków rudnickich, reprezentacyjny pomnik wymagał natychmiastowego ratunkowego remontu.
Ciężkie, pionowe płyty bez kotw i spoiw trzymały się siłą ciężkości na rozsuwających się pod ich ciężarem bocznych
elementach. Środkowa część fundamentu była zupełnie zniszczona. W pustych przestrzeniach powstałych z rozsuwających
się kamiennych płyt nagromadzona była gruba warstwa zanieczyszczeń, która zamarzając zimą rozsadzała jego konstrukcję.
Istniejące nieszczelne betonowe szerokie fugi mówiły o tym, że już kilkadziesiąt lat temu ktoś próbował je wypełnić.
Po rozłożeniu nagrobka okazało się, że cześć środkowa fundamentu jest uszkodzona. Stanowi nagrobka zagrażała
katastrofa budowlana. Jestem bardzo wdzięczna panu Stanisławowi Kisale - właścicielowi Zakładu Kamieniarskiego
w Rzeszowie, że podjął się tego ciężkiego zadania - uratowania pomnika posiadającego indywidualny wpis do rejestru
zabytków.
  Podczas prac, aby dostać się do niższych pięter nagrobka, wywieziono do zakładu w Rzeszowie największe jego elementy.
Tam zostały umyte i oczyszczone. O trudności tej pracy świadczy fakt, że tylko jedna z tych płyt, płyta inskrypcyjna ważyła
ok. 600 kg). Pozostałą część pomnika opracowywano na cmentarzu. Tam, gdzie było konieczne, wylano i wzmocniono
fundament. Poprzez umycie wszystkich powierzchni elementów nagrobka oraz ich oczyszczenie z grubych nawarstwień
pochodzenia mikrobiologicznego: mchów i porostów oraz z atmosferycznych ciemnoszarych naskorupień, została przerwana
destrukcja kamienia. Prace techniczne doprowadziły do usunięcia grożącego awarią przechylenia nagrobka oraz ponownie
połączyły w całość porozsuwane płyty. Podczas prac zdemontowano wszystkie elementy nagrobka, a konstrukcja pomnika
została wzmocniona. Poszczególne elementy zostały posklejane i zakotwione. Po oczyszczeniu wykonano ponowny montaż
elementów grobowca. Znajdujący się w bardzo złym stanie technicznym i estetycznym nagrobek posiada duże wymiary:
szer. 350 cm, wys. 280 cm, głęb. 290 cm i w związku z tym jego remont jest trudny i wiąże się z wysokimi kosztami.

    Fundusze na tegoroczne prace remontowe przy pomniku Rodziny Reischerów pochodzą z ubiegłorocznej kwesty
zorganizowanej przez redakcję gazety parafialnej "Wspólnota Trójcy Świętej" a także z dotacji o wysokości 9 400,00 zł
pozyskanej od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu - pani Beaty Kot.
Całkowity koszt I etapu prac przy nagrobku wyniósł 20 000, 00 zł. Przygotowaniem odpowiednich wniosków związanych
z remontem nagrobka i pozyskaniem dodatkowych funduszy, jak również koordynacją wszystkich prac przy pomniku
zajmowała się za zgodą ks. Proboszcza Waldemara Fariona Danuta Kacprzyk.
W przyszłości, po zgromadzeniu środków finansowych, planowane jest wykonanie II etapu prac przy tym zabytku.
Zostaną wykonane wówczas przez konserwatora zabytków, który nadzoruje renowację pomnika śp. Rodziny Reischerów,
kolejne prace: konserwacja płaskorzeźby Chrystusa, uczytelnienie inskrypcji, scalenie kolorystyczne, impregnacja kamienia,
renowacja dekoracyjnych waz i rekonstrukcja brakujących fragmentów nagrobka.


       Danuta Kacprzyk

1.11.2019

                     Uroczystość Wszystkich Świętych

                              Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

     Prochem jesteś, ale Pan Cię wskrzesi
- tę starą prawdę przypominają nam dzisiaj napisy dekoracji świątecznej
ołtarza kościoła Trójcy Świętej.

=============

                  "Ratujmy zabytkowe groby" - VIII kwesta

                             Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                  Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

31.10.2019

                  Remont nagrobka Rodziny Reischerów

       W dniu 18 września br., rozpoczął się I etap prac przy nagrobku śp. Rodziny Reischerów. Obiekt ten znajduje się
na parafialnym cmentarzu rzymskokatolickim w Rudniku nad Sanem, w miejscu oznaczonym na parafialnej
mapie cmentarza Grobonet 2.6 jako: D1/A/5. - link.

          Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

1. Nagrobek śp. Rodziny Reischerów przed remontem
2. Praca podczas mycia nagrobka
3. Pracownicy Zakładu Kamieniarskiego Stanisława Kisały z Rzeszowa podczas pracy przy rudnickim zabytku
4. Tak wyglądała cześć fundamentu nagrobka przed remontem

      Rudniczanie nazywają go Grobowcem Aptekarzy. Rodzina ta przybyła do Rudnika nad Sanem prawdopodobnie w 1891r.
W tym roku bowiem zdobył zgodę na utworzenie pierwszej apteki w Rudniku nad Sanem młody, bo posiadający tylko
4-letnią praktykę zawodową - mgr Leon Knettner. Aby otrzymać koncesję na mającą się utworzyć nową aptekę musiał
rywalizować m.in. z doświadczonym magistrem - Wincentem Grabowskim z Rozwadowa, którego popierało Lwowskie
Towarzystwo Aptekarskie. Po ogłoszeniu wyniku konkursu, który rozstrzygnięto na korzyść Grabowskiego, mgr Knetter
odwołał się do wiedeńskiej biurokracji, by zmieniła zdanie i uchyliła swoją decyzję nadaną w pierwszej instancji.
Wiedeń przyjął odwołanie i ostatecznie zwyciężył w konkursie mgr Leon Knettner. Decyzja ta rozgoryczyła ówczesne
środowisko farmaceutyczne i odbiła się głośnym echem w lwowskim „Czasopiśmie Towarzystwa Aptekarskiego”.
Dziwiono się, w jaki sposób koncesja przypadła Knetterowi. Być może odbyło się to za wstawiennictwem hrabiego
Ferdynarda Hompescha. Zmarły w wieku 48 lat pierwszy rudnicki aptekarz Leon Knettner, został pochowany na cmentarzu
parafialnym w alei nazywanej obecnie Aleją Zasłużonych. 11 lat później w 1918 r. spoczął obok niego jego teść -
Stanisław Buszek.

     Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie     Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie     Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

1. Po zakończeniu I etapu prac
2. Koordynująca remont Danuta Kacprzyk podczas oględzin prac przy pomniku
3. Montaż ostatniego elementu nagrobka

   W tamtych latach nagrobek wyglądał bardzo reprezentacyjnie. Według pana Dominika Komady, Kierownika Delegatury
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Tarnobrzegu, pomnik zajmował znacznie większy obszar, który wytyczony
był przez kamienny krawężnik wykonany z czerwonego piaskowca (świadczą o tym pozostałe fundamenty oraz zachowane
elementy kamienne złożone obecnie u "stóp zabytku"). W grobowcu tym został również pochowany mgr Klemens
Reischer, który przejął aptekę po Knettnerze, a także poślubił wdowę po nim - Karolinę.

                               Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

  Rudnicki aptekarz, Klemens Reischer 1915 r. Fot. z archiwum pana Andrzeja Olaka.

      Reischerowie byli zasłużoną dla naszej parafii rodziną. Mgr Klemens Leon Reischer urodzony 4 maja 1878 r. skończył
studia farmaceutyczne na UJ w Krakowie w roku 1900. W latach 1927 - 1928 był przewodniczącym Komitetu Budowy
Kościoła Parafialnego w Rudniku nad Sanem. Starsi rudniczanie w swoich opowieściach twierdzą także, że był on również
fundatorem całego fundamentu pod nasz obecny kościół. Wspominają, że sprowadził na tę potrzebę specjalny budulec -
mocny i twardy kamień, taki jakiego używa się do wykonania kamieni młyńskich. Mgr Reischner należał do bardzo
szanowanego Towarzystwa Przyjaciół Straży (do TPS również: miejscowi lekarze: dr Franciszek Hernich i jego syn
dr Kazimierz Hernich, ówczesny dyrektor szkoły Koszykarskiej Hoffman, nauczyciele i miejscowa inteligencja.
Prezesem OSP był sam hrabia Hieronim Tarnowski). Karolina z domu Buszek, była córką Tekli Bobolo.
Wg. metryki urodziła się w Nowym Targu 20.10.1869 r. Jak napisała w swoim artykule pt. Apteka w Rudniku - Miasteczku
nad Sanem Stanisława Ogińska, pani Karolina była przystojną, zawsze elegancko ubraną kobietą.
Jeździła powozem i miała lokaja. W kościele zawsze siedziała w ławkach kolatorskich (ławy kolatorskie to ławki należące
do darczyńców czy fundatorów kościoła). W archiwalnych dokumentach czytamy, że Karolina Reischerowa w 1914 roku
działała w komitecie, który przygotował ekwipunek dla członków Związku Strzeleckiego w Rudniku nad Sanem.
Zaopatrzeni w niego rudniczanie wyruszyli, po uroczystej Mszy Św. odprawionej w dniu 18 sierpnia 1914 r. przez
ks. Proboszcza Feliksa Sękiewicza, do tworzonych przez Józefa Piłsudskiego Legionów w Krakowie.
Pani Reischerowa, nazywana przez znajomych Locią, lubiła zapraszać ich do siebie na herbatkę. Reischerowie mieszkali
w domu, który znajdował się na ulicy Hompescha 8 (obecnie ulica Sandomierska nr 8), i w którym do roku 1972
mieściła się również pierwsza rudnicka apteka. Kiedyś ten dom wyglądał inaczej. Posiadał drewnianą werandę i troje
drzwi. Boczne wejście tak jak i obecnie prowadziło do mieszkania. Od frontu było jeszcze dwoje drzwi, z których jedno,
obecnie już zlikwidowane, prowadziło do apteki.

                  Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie         Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

   Na zdjęciu rudnicka stara apteka. Fotografia z archiwum pani Róży Wragi. Rodzina Wragów otrzymała to zdjęcie
od kuzyna dzięki tzw. przypadkowi. Autor zdjęcia wysłał do nich list. Nie pamiętając dokładnego adresu właścicieli domu
nakleił zamiast niego na kopertę zdjęcie, które wskazało dom w Rudniku nad Sanem, do którego należy dostarczyć list.

      Wiele osób do dzisiaj wspomina wygląd pierwszej apteki rudnickiej. Opisują ją jako niezwykle piękne, ekskluzywne
miejsce. Podłoga wyłożona biało-czarnymi płytkami wyglądem przypominała szachownicę. Meble wykonane na wzór
czarnych, angielskich tworzyły półki i lady z mlecznymi szybami. Blaty mebli wykonane były z białego marmuru. Szafka
na wprost wejściowych drzwi posiadała drzwiczki z dużym kryształowym lustrem. Na niezamykanych dolnych półkach
w pięknych, dużych i ciemnych szklanych słojach oraz butlach stały medykamenty używane najczęściej np. cynk i skrobia.
Były to składniki leków recepturowych. Górne półki były zamykane i mieściły się w nich mniejsze opakowania leków.
Wszyscy rozmówcy wspominają piękne rzeźby przedstawiające greckie symbole medycyny: laskę Eskulapa i Higieję -
boginię zdrowia i czystości. Po wojnie, w wyniku reformy administracyjnej w kraju, apteka została upaństwowiona a jej
zawartość rozdysponował Rzeszowski Wojewódzki Zarząd Aptek. Moja rozmówczyni - pani mgr Eleonora Oczkowska była
obecna podczas przeprowadzki apteki. Pamięta jak demontowano z niej meble. Było to bardzo trudne. Część granitowych
blatów została wówczas połamana. Mimo próśb pani mgr Oczkowskiej, aby pozostawić do nowej apteki chociaż szklane
słoje, zabrano całe wyposażenie. Twierdzono, że apteka będzie w całości eksponowana w muzeum. Niestety dalsze losy
cennego wyposażenia rudnickiej apteki są mi nieznane.

                       Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

Etykiety i naczynia Apteki "Pod św. Stanisławem" Mra Klemensa Reischera. Archiwum pana Andrzeja Olaka

   Płyta na nagrobnym pomniku informuje, że jest to również miejsce wiecznego spoczynku Jana Weleckiego.
Emerytowany major Jan Welecki, spokrewniony z Karoliną Reischer (prawdopodobnie jej siostrzeniec) prowadził
w rudnickiej aptece księgowość od 1.07.1951 do 30.06.1958 r. Był spadkobiercą zmarłej bezpotomnie rodziny Reischerów.
W latach 1960-1961 sprzedał dom, w którym mieściła się pierwsza rudnicka apteka państwu Marii i Janowi Wragom
i przeniósł się do domu rodziny Hernichów.
Nagrobek rodziny Reischerów pochodzi z I poł. XX w. Powstał z czerwonego piaskowca - Kopulanka oraz z ciemnego,
najpiękniejszego kamienia świata - granitu Labrador. Umieszczona na przedniej ścianie sygnatura informuje, że pomnik
został wykonany przez rzeszowskiego mistrza kamieniarskiego -Tadeusza Janika. Okazały, największy na naszej
nekropolii, pomnik ma formę grobowca. Ustawiono na nim dwustopniową płytą nagrobną z krzyżem i obelisk posiadający
tondo z wapiennym wizerunkiem twarzy Chrystusa. Obelisk otoczony jest dwiema płytami oraz parą dekoracyjnych waz
na wysokich cokołach. Całość obwodu grobowca została udekorowana rytmicznym ciągiem rautów.

Na cokole obelisku czytamy następującą sygnaturę: GROBOWIEC REISCHERÓW
Na płycie: po lewej
STANISŁAW BUSZEK *20/8 1833 + 27/1 1918
KAROLINA REISCHEROWA *24/10 1868 + 7/12 1957
JAN WELECKI DR. PRAW *1888 + 1963
na płycie po prawej:
MGR . LEON KNETTNER WŁ. APTEKI *27/6 1859 + 18/12 1907

Dziękuję za wszystkie informacje i materiały, które otrzymałam od pań: Teresy Sowy, mgr Eleonory Oczkowskiej,
Róży Wraga oraz panów mgr Jerzego Dziduszko, Mariana Pędlowskiego. Szczególne słowa podziękowania składam
panu Andrzejowi Olakowi.

Danuta Kacprzyk

Pełna galeria zdjęć remontu nagrobka - część I - link
Pełna galeria zdjęć remontu nagrobka - część II - link


29.10.2019

                        Podziękowanie

        Redakcja gazety parafialnej "Wspólnota Trójcy Świętej" składa serdeczne podziękowanie wszystkim osobom,
które w dniu 26 października włączyły się do akcji porządkowania cmentarza, a szczególnie tym, które od lat wspierają
nas w tym przedsięwzięciu.
Dziękujemy za wielogodzinny trud dzieciom i młodzieży, a także osobom, które po raz pierwszy dołączyły do nas
i wspólnie z nami sprzątały zaniedbane groby przed uroczystością Wszystkich Świętych.

     Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie      Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie     Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie     Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie     Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie     Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

Więcej zdjęć, w lepszej jakości, można zobaczyć w galeriach :

Galeria I - link
Galeria II - link
Galeria III - link

28.10.2019

                        VIII Kwesta "Ratujmy zabytkowe groby"

        1 listopada na cmentarzu parafialnym odbędzie się VIII kwesta "Ratujmy zabytkowe groby". Fundusze zebrane
podczas tegorocznej kwesty zostaną przeznaczone na kolejny etap prac przy nagrobku śp. rodziny Reischerów.
W październiku tego roku udało się zakończyć techniczną konserwację tego nagrobka. Fundusze na wykonane prace
pochodziły z ubiegłorocznej kwesty zorganizowanej przez redakcję gazety parafialnej "Wspólnota Trójcy Świętej",
a także z dotacji o wysokości 9 400,00 zł otrzymanej od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
z siedzibą w Przemyślu - pani Beaty Kot. Dotychczasowy koszt prac przy nagrobku wyniósł 20 000, 00 zł.

                                                  Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie 

Organizator kwesty - redakcja gazety parafialnej "Wspólnota Trójcy Świętej" serdecznie prosi o poparcie tej ważnej akcji.
Uzyskana pomoc umożliwi uratowanie okazałego zabytku - nagrobka zasłużonej dla naszej parafii, bezpotomnie zmarłej
rodziny Reischerów.
[Informacja nadesłana przez organizatorów kwesty].

27.10.2019

                        Reaktywacja scholi

    Coraz częściej przed niedzielną Mszą Świętą o 9:30, przy akompaniamencie gitary i wsparciu księdza Wiesława,
można usłyszeć pieśni i piosenki religijne w wykonaniu dziewcząt ze scholi. Dzisiaj śpiewały : Klaudia Cebula,
Katarzyna Lewko i Karolina Nalepa (zdjęcie).

                           Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie 

=========

                      Przędzel liderem - Orzeł bez skrzydeł na półmetku rozgrywek

    Po znakomitym początku sezonu piłkarze Orła bardzo słabo spisali się w ostatnich meczach, dzisiaj przegrali
z Grabniakiem Hucisko 1:3 i ostatecznie zajęli 7 miejsce na koniec rundy jesiennej, zdobywając 22 punkty.
Rewelacyjnie spisała się natomiast drużyna LZS Przędzel, w ostatnim meczu pokonała 5:0 Kłyż Tarnogóra
i na półmetku rozgrywek jest samodzielnym liderem, z dorobkiem 34 punktów.


25.10.2019

                     Julia Pleśniarska laureatką festiwalu "W krainie baśniowej piosenki"

    Julia Pleśniarska z Rudnika, uczennica kl. II Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II, została jedną
z laureatek niżańskiego festiwalu "W krainie baśniowej piosenki" w kategorii solistów 7-10 lat.


                           Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                 Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie


    Gratulacje !

24.10.2019

                     Kopalnia Piasku "Przędzel"

        Na wniosek inwestora "SK Inwest-Green" zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji "Kopalnia piasku Przędzel", Gmina Rudnik nad Sanem,
metodą odkrywkową, na obszarze do 25 ha. Będzie ona realizowana na działkach 1730-1755 i 1158-1162 w Przędzelu.
Przybliżona lokalizacja została zaznaczona na mapce czerwonym kolorem.
Inwestycja ta ma zapewne ścisły związek z rozpoczętą już na naszym terenie budową drogi ekspresowej S-19
i dużym zapotrzebowaniem na piasek.


                           Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie 


[Informacja i źródło mapy pochodzą z oficjalnej strony Rudnika]

23.10.2019

                        Nowy "Przegląd Rudnicki"

     Ukazał się kolejny "Przegląd Rudnicki" nr 91 (3/2019). W nim wiele relacji z ostatnich wydarzeń w mieście,
dużo ciekawych wspomnień wzbogaconych archiwalnymi zdjęciami, słowem interesująca lektura na coraz
dłuższe jesienne wieczory.

21.10.2019

               
             Jutro Prezydent Andrzej Duda w Nisku

        We wtorek, 22 października, z mieszkańcami powiatu niżańskiego spotka się Prezydent RP Andrzej Duda.
Początek spotkania o 18:30 w hali sportowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej, wejście do strefy
spotkania od 17:00.

==========

                              "Majster - Budowlane ABC"- nowa lokalizacja

    "Majster", wkrótce otworzy swe podwoje w nowej lokalizacji na rogu rudnickiego rynku i ulicy Mickiewicza
(w miejsce "Żabki"). To pozwoli rozszerzyć asortyment, ze względu na dużo większą powierzchnię sklepu.

                           Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie              Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie              Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie


      Po drugiej stronie ulicy jesień przygotowała widoki i kolory, które w palecie barw nie ustępują tym z Bieszczadów.
Nieodłączną częścią tego rudnickiego krajobrazu są zasiadający często na ławeczce "komentatorzy" bieżących wydarzeń
z życia miasta, kraju i świata...

20.10.2019

               LZS Przędzel samodzielnym liderem

        I stało się, doczekaliśmy czasów, gdy honoru naszej gminy i to w B klasie (!) broni LZS Przędzel. Po dzisiejszej,
wyjazdowej wygranej 1:0 z Orłem Biedaczów, przy jednoczesnej porażce Sanu Wierzawice, piłkarze z Przędzela
objęli prowadzenia w tabeli, z przewagą przynajmniej 3 punktów. Przynajmniej, bo przewaga może się zmienić
na korzyść Przędzelan, w zależności od ostatecznego wyniku przerwanego w 70 minucie meczu Kuryłówki
z Wierzawicami (2:1 dla Kuryłówki).

19.10.2019

                     Remis Orła

    Piłkarze Orła Rudnik zremisowali dzisiaj w Rudniku 1:1 z zajmującą do tej pory ostatnie miejsce w tabeli
Jodłą Przychojec. Czyżby przestali już wierzyć w możliwość awansu ?


18.10.2019

                     Od niedzieli nowy rozkład jazdy pociągów

    Od najbliższej niedzieli (20.X) będzie obowiązywał nowy rozkład jazdy pociągów. Dzięki zakończeniu pierwszego
etapu modernizacji linii kolejowej Rozwadów-Lublin, z Rudnika do Lublina będzie już można dojechać pociągiem
bez przesiadki i bez wspomagania busami. A co warte podkreślenia, chociaż jeszcze nie zakończyła się
elektryfikacja odcinka Rozwadów-Lublin, to pociąg IC-TLK "Zamoyski" zawiezie nas z Rudnika do Lublina zaledwie
w 1 godzinę i 40 minut. (odjazd z Rudnika 7:25). "Zamoyskim" docelowo będzie można dojechać do Warszawy,
jednak od Lublina wciąż trasą okrężną przez Siedlce, z powodu remontu odcinka Lublin-Dęblin.

  Podobnie IC-TLK "Witos" (przez Sandomierz-Radom), który z Radomia do Warszawy z powodu remontu szlaku pojedzie
jeszcze drogą okrężną przez Dęblin. (z Rudnika o 6:04).
O 8:16 będzie odjeżdżał "Hetman" do Wrocławia, przez Rzeszów, Kraków i Częstochowę Stradom.
IC-TLK "Inka", odjazd o 17:19, zawiezie nas przez Lublin do stolicy.
Do stolicy o 18:02, przez Sandomierz, Radom, będzie się też można udać pociągie
m IC-TLK "Banach".
"Hetman", odjeżdżający o 19:55 kończy swój bieg w Hrubieszowie (przez Biłgoraj, Zamość).
Będą aż cztery pociągi IC-TLK do Przemyśla : o 11:08 "Banach", o 12:27 "Inka", o 20:59 "Zamoyski" i o 22:16 "Witos".

W Rudniku będzie się więc teraz zatrzymywać aż 10 (!) pociągów Intercity TLK !
Poza tym 10 lokalnych pociągów spółki Przewozy Regionalne, a tu zmiany są kosmetyczne.

                           Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie 


Szczegółowy rozkład odjazdów z Rudnika, od 20.X do 14.XII zawiera plakat - link.

17.10.2019

               Potrzebna modlitwa w intencji ks. infułata Czesława Wali

   W serwisie Duszpasterstwa Niesłyszących Diecezji Sandomierskiej ukazał się apel :

Drodzy głusi,
od kilku dni ks. infułat Czesław Wala przebywa w szpitalu. Jest po operacji biodra, zabieg się udał, ale inne choroby
dały o sobie znać, dlatego musi zostać dłużej w szpitalu. Bardzo prosimy wszystkich o modlitwę o łaskę zdrowia dla
naszego Wielkiego Przyjaciela.

Wspomniany serwis i apel znajduje się na stronie : link

16.10.2019

                     Nie będzie już "domu z talerzami"

    Tak charakterystyczny w krajobrazie rudnickiej ulicy Mickiewicza dom z elewacją wykonaną z ceramicznych talerzy
doczekał się ocieplenia i zmienia swój wygląd. Drugie zdjęcie przypomina jak wyglądał ten budynek kilka lat temu.

 
                          Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                                 Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

15.10.2019

                      Wizytacja kanoniczna

          W dniu dzisiejszym Biskup Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej - ksiądz Krzysztof Nitkiewicz przeprowadził
wizytację kanoniczną parafii pw. Trójcy Świętej
.

                      Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie  
              Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

    Ksiądz biskup odprawił Mszę Świętą, wcześniej odwiedził Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Caritas i Dom
Dziecka, spotkał się z rodzicami kapłanów i sióstr zakonnych oraz z ministrantami i z grupami parafialnymi.
Podczas Mszy Świętej skierował do jej uczestników krótką ale bardzo ciekawą homilię, szkoda że tak mało parafian
znalazło dzisiaj czas na spotkanie ze swoim biskupem...

14.10.2019


                      Rudnik znikający...

           Prawdopodobnie za kilkanaście lat nie zobaczymy już w Rudniku tak niezwykłego widoku jak ten z sobotniego
poranka. Przez rynek miejski jedzie wóz konny z bronami i pługiem, za wozem toczy się głośno stary siewnik.
..

                Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie  
              Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

13.10.2019

                Wyniki wyborów parlamentarnych w gminie Rudnik nad Sanem

     Sejm :

         Komitet Wyborczy
Głosy
 Prawo i Sprawiedliwość
2631
63.55 %
 Koalicja Obywatelska PO .N Zieloni
456
11.01 %
 Konfederacja Wolność i Niepodległość
398
9.61 %
 SLD
331
8.00 %
 PSL
298
7.20 %
 KW Skuteczni
26
0.63 %

     Senat :

        Imię i nazwisko
Głosy
 Janina Sagatowska - PiS
2428
59.34 %
 Lidia Błądek - KO
1235
30.18 %
 Marzena Kardasińska - KW PP
429
10.48 %

Nasz okręg (nr 23) w Sejmie będą reprezentować :
z PiS :   Krzysztof Sobolewski, Ewa Leniart, Marcin Warchoł, Rafał Weber, Zbigniew Chmielowiec, Fryderyk Kapinos,
               Jan Warzecha, Kazimierz Gołojuch, Kazimierz Moskal i Jerzy Paul.
z KO :  Paweł Poncyliusz i Krystyna Skowrońska.
z SLD : Wiesław Buż
z PSL : Stanisław Tyszka
z Konfederacji : Grzegorz Braun


Nasz okręg (nr 54) w Senacie będzie reprezentować Janina Sagatowska.

12.10.2019

                           Przegrana Orła w meczu derbowym w Przędzelu

      Coraz bardziej oddala się perspektywa awansu
piłkarzy Orła Rudnik, którzy przegrali dzisiaj z LZS Przędzel 3:4.
Po tej przegranej Orzeł traci już do lidera 7 punktów, natomiast w grze o awans wciąż pozostaje drużyna z Przędzela


10.10.2019

                           Wstańcie, Chodźmy ! W najbliższą niedzielę - Dzień Papieski

      W najbliższą niedzielę, 13 października, już po raz XIX będziemy obchodzić Dzień Papieski - w tym roku pod
hasłem "Wstańcie, Chodźmy !" . Przed kościołem będzie prowadzona zbiórka do puszek na Fundację "Dzieło Nowego
Tysiąclecia". W ciągu dziewiętnastu lat swojej działalności Fundacja objęła opieką kilka tysięcy młodych ludzi z całej
Polski zgodnie z wezwaniem Ojca Świętego do "nowej wyobraźni miłosierdzia".
Około 2000 stypendystów tworzy niezwykły pomnik, budowany przez Polaków wdzięcznych św. Janowi Pawłowi II.


                         

Zwieńczeniem niedzielnych obchodów będzie Koncert Galowy Dnia Papieskiego. Rozpocznie się w Świątyni Opatrzności
Bożej w Warszawie o godzinie 17:30. Wystąpią na nim m.in.: niemaGotu, Maleo (Darek Malejonek), Olga Szomańska,
Halina Mlynkowa, Anna Szarmach i Krzysztof Iwaneczko, Aleksandra Nykiel, Sargis Davtyan.
Transmisja koncertu w niedzielę, w TVP 1, o godz. 18:20.


Więcej informacji o obchodach Dnia Papieskiego na stronie Fundacji Nowego Tysiąclecia - link.

=========

                                      Kolejny wypadek
na skrzyżowaniu Kilińskiego z Kościuszki

                           Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                    Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                    Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

    Dzisiaj doszło do kolejnego wypadku na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Kilińskiego, zderzył się samochód osobowy
z dostawczym. Na szczęście nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. I ponownie, jak we wrześniu 2018 r.
w wyniku kolizji samochód wjechał w płot posesji przy ul. Kilińskiego 46 (zdjęcie 3).
Niestety na tym miejscu często można zaobserwować przypadki, gdy jadący ulicą Kilińskiego bezceremonialnie wjeżdżają
na skrzyżowanie. Osobny temat to lustro, które ze względu na specyficzną krzywiznę zwierciadła i małe rozmiary,
odbija rzeczywistość w sposób tak nienaturalnie zniekształcony, że obraz może być źródłem błędnej decyzji dla
kierującego pojazdem, który czeka przed znakiem STOP na Kilińskiego. Może warto więc wykonać wizję lokalną
i wymienić lustro na
egzemplarz z większym zwierciadłem o innej krzywiźnie ?


9.10.2019

         Budowa odcinka Zdziary - Rudnik nad Sanem
drogi ekspresowej S19 rozpoczęta !

   Dzisiaj symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęła się budowa pierwszego podkarpackiego odcinka trasy Via Carpatia
między Sokołowem Małopolskim a granicą województw lubelskiego i podkarpackiego.

               Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie         Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

  Zakończenie prac na odcinku S19 Zdziary - Rudnik nad Sanem (9 km) planowane jest na październik 2021 roku.
Na zdjęciach wizualizacje węzła "Rudnik nad Sanem" oraz nowego mostu na Sanie.

Bardzo dobre informacje napływają też z budowy obwodnicy Niska i Stalowej Woli, gdzie ogólny stan zaawansowania
prac oceniany jest na 30%, Obwodnica ta będzie miała swój początek w węźle "Rudnik nad Sanem".

8.10.2019

                       Wyniki  
XXVI Lekkoatletycznego Memoriału Bronisława Gancarza

  W głównym biegu Memoriałowym na dystansie 2000 m triumfowali :

1. Kacper Wyszyński
- Zespół Szkół Rudnik nad Sanem
2. Małgorzata Siembida - Mostki Sokale
3. Piotr Sadło - Zespół Szkół Rudnik nad Sanem

    W pozostałych kategoriach wiekowych zwyciężyli :
 
Rocznik 2004 (Chłopcy) – dystans 1200 m - Nikodem Sikora - Zespół Szkół Rudnik nad Sanem
Rocznik 2003-2004 (dziewczęta) – dystans 1000 m - Klaudia Toniak - Zespól Szkół Rudnik nad Sanem
Rocznik 2005-2006 (chłopcy) – dystans 1000 m - Dawid Reichert - PSP Kopki
Rocznik 2005-2006 (dziewczęta) – dystans 800 m - Oliwia Gut - PSP Nr 1 Rudnik nad Sanem
Rocznik 2007-2008 (chłopcy) – dystans 800 m - Wojciech Bąk - PSP Przędzel
Rocznik 2007-2008 (dziewczęta)- dystans 600 m - Patrycja Wójtowicz - PSP Mostki Sokale
Rocznik 2009 i młodsi (chłopcy) – dystans 600 m - Aleksander Skoczylas - PSP Nr 1 Rudnik nad Sanem
Rocznik 2009 i młodsze (dziewczęta) – dystans 600 m - Wioletta Pac - PSP Huta Krzeszowska

  Gratulacje dla wszystkich zwycięzców i uczestników Memoriału !

6.10.2019

    Wizyta biskupa Karola Wojtyły w Rudniku - informacja z sekretariatu ks. Kardynała Stanisława Dziwisza

    Według informacji od siostry Gracjanny Zawadzkiej z sekretariatu
ks. Kardynała Stanisława Dziwisza,
ksiądz Kardynał, po zapoznaniu się z listem-prośbą o pomoc w odnalezieniu daty wizyty biskupa Karola Wojtyły
w Rudniku nad Sanem, polecił skierowanie kopii listu do archiwum Kurii Biskupiej w Krakowie, w celu podjęcia
poszukiwań dokumentów, które mogłyby pomóc tę datę ustalić.

Pozostaje nam czekać, będąc w stałym kontakcie z archiwum Kurii.

    Niezależnie od tego trwają dalsze poszukiwania w niezwykle bogatej literaturze faktu oraz w innych publikacjach
i wydawnictwach. Bardzo pomocne są tu internetowe antykwariaty książki religijnej :
Tezeusz - link oraz Katakumbus - link.
Na ich stronach w wyszukiwarkach książek wystarczy wpisać słowo Wojtyła i potwierdzić ...

      Dzięki wspomnianym antykwariatom już udało się kupić kilkadziesiąt książek, które są kopalnią wiedzy
o
Karolu Wojtyle - uczniu, studencie, robotniku, księdzu, biskupie, kardynale i wreszcie papieżu Janie Pawle II.
Większość z tych książek to takie, które czyta się jednym tchem.
Dla wierzących są też dużym przeżyciem religijnym, dotyczą bowiem życia, działalności i myśli
Człowieka,
największego z rodu Polaków, którego Świętość potwierdził i ogłosił Kościół.


- "Kalendarium życia Karola Wojtyły" wyd. I - ks. Adam Boniecki
- "Kalendarium życia Karola Wojtyły" wyd. II poprawione i uzupełnione - ks. Adam Boniecki

- "Lolek, Wujek Karol, biskup Wojtyła. Polskie lata Papieża" - powieść biograficzna , Paweł Zuchniewicz
- "Wojtyła na podsłuchu" - Marek Lasota
- "Pół miliona kilometrów z kardynałem Wojtyłą" - Józef Mucha
- "Wujek Karol. Kapłańskie lata Papieża" - Paweł Zuchniewicz

          Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie   Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie   Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie   Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie   Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

- "Karol Wojtyła jako biskup krakowski - ks. Tadeusz Pieronek i Roman Zawadzki
- "Niezłomni. Ku prawdzie i wolności. Komunistyczna bezpieka wobec kard. Karola Wojtyły" - ks.F. Marecki i F.Musiał
- "Jan Paweł II. Kronika życia i pontyfikatu" - Andrzej Nowak
- "HABEMUS PAPAM" - Paweł Zuchniewicz
- "Przekroczyć próg nadziei" - Jan Paweł II

          Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie   Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie   Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie   Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie   Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

- "Świadectwo" - Kard. Stanisław Dziwisz
- "Droga Karola Wojtyły. Na tron Apostołów 1920-1978" - Jacek Moskwa
- "Kazania 1962-1978. Ks.Karol Wojtyła. Biskup-Metropolita-Kardynał"
- "He liked tuesday best" - Archbishop Mieczysław Mokrzycki , Brygida Grysiak (wydanie w języku angielskim)
- "Idąc przez puste Błonia" - ks. Józef Tischner

          Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie   Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie   Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie   Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie   Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

- "Alma Mater Lublinensis - noszę w sobie wciąż żywą... Jan Paweł II - związki Jana Pawła II z KUL w dokumencie
   i fotografii" -  pod redakcją dr hab Ireny Rolskiej prof. KUL
- "Kwiatki błogosławionego Jana Pawła II" - oprac. Janusz Poniewierski
- "Jan Paweł II - idź ze mną" - oprac. Kamil Frączek
- "Jan Paweł II - siła wiary i umysłu" - oprac.Matthew E.Bunson
- "Wstańcie, chodźmy!" - Jan Paweł II

          Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie   Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie   Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie   Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie   Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie


- "Pamięć i tożsamość" - Jan Paweł II
- "Dar i tajemnica" - Jan Paweł II
- "Polski Papież - Karol Wojtyła" Tom I - ks. Mieczysław Maliński
- "Polski Papież - Jan Paweł II" Tom II - ks. Mieczysław Maliński
- "Karol Wojtyła, z Wadowic w świat. Historia szczególnego powołania" - Adam Bujak, Michał Rożek
- "Karol Wojtyła - Przyjaciel, Kardynał, Papież" - Gabriel Turowski

          Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie   Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie   Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie   Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie   Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

- "Karol Wojtyła w świetle publikacji" - Wiktor Gramatowski, Zofia Wilińska
- "Wędrówki chłopca z Wadowic" - Agnieszka Skórzewska
- "Ulubiony Bilbord Papieża" - O. Leon Knabit
- "Dwa dni z życia Karola Wojtyły" - ks. Mieczysław Maliński
- "Święty Jan Paweł II" - Joanna Włodarczyk, Krystyna Kolwas
- "Karol Wojtyła | 1952 - 1954" - oprac. zbiorowe

          Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie   Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie   Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie   Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie   Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

- "Karol Wojtyła - wykłady lubelskie" - tom III, oprac.T.Styczeń, J.Gałkowski, A.Rodziński, A.Szostek
- "Nauczyciel i Pasterz
kardynał Karol Wojtyła, Arcybiskup Metropolita Krakowski , Listy pasterskie - komunikaty -   zarządzenia 1959 - 1978" - Tom I oprac. ks. Michał Jagosz
- "Nauczyciel i Pasterz
kardynał Karol Wojtyła, Arcybiskup Metropolita Krakowski - Memoriały i pisma do rządu
 i władz administracyjnych 1959-1978" - Tom II, ks. Michał Jagosz

                  Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie   Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie========

 
 Warto zaznaczyć, że poszukiwania prowadzi też
wciąż rudnicki radny Marian Pędlowski, który w ostatnim tygodniu
uzyskał w IPN w Rzeszowie kilkaset stron materiałów operacyjnych MO i UB, pośród których próbuje znaleźć
informacje o pobycie biskupa Karola Wojtyły w Rudniku.

5.10.2019


              Duży sukces młodych rudnickich piłkarzy


  
W dniach 2–4 października 2019 r. odbył się XIX Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej 7-osobowej Olimpiad Specjalnych
Spała-Opoczno - 2019.
W turnieju wzięło udział 14 drużyn: Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie (2 drużyny), Mazowieckie,
Opolskie, Pomorskie, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie, Wielkopolskie-Konin
i Wielkopolskie-Poznań.
Nasza bardzo młoda drużyna klubu sportowego "Koszyczek" SOSW Rudnik na Sanem reprezentująca województwo
podkarpackie, w składzie : Dawid Bednarczyk, Mariusz Młynarski, Kewin Zając, Bartek Kopf, Wiktor Andres,
Grzegorz Wójtowicz i Piotr Wójtowicz zdobyła - I miejsce w grupie młodzieżowej, otrzymując pamiątkowe,
złote medale Olimpiad Specjalnych.

                           Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie             Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie  

   Wyniki meczów w grupach obserwowanych :
Podkarpackie - Wielkopolskie-Konin 5 : 0
Podkarpackie - Lubuskie 1 : 0
Podkarpackie - Świętokrzyskie 1 : 1

W meczu półfinałowym : Podkarpackie - Opolskie 3 : 0
W meczu finałowym : Podkarpackie - Mazowieckie 1 : 0

Oprócz złotych medali zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe: plecaki, piłki, koszulki sportowe oraz słodycze.
Piłkarze byli zakwaterowani na obiektach sportowych Ośrodka przygotowań Olimpijskich w Spale.

Opracował: mgr Mirosław Chmielowiec

       Gratulacje dla zawodników i trenera !

==========

                      Przegrana Orła i wygrana LZS Przędzel

   W rozegranych dzisiaj meczach Orzeł Rudnik przegrał na własnym boisku z KS Łukowa 0:1, a LZS Przędzel
pokonał Wólczankę Wólka Grodziska 8:3. Orzeł spadł na 4 miejsce a LZS Przędzel, przynajmniej do jutra,
wskoczył na pierwsze miejsce w tabeli.


3.10.2019

                 Oliwia Gut Mistrzynią Województwa Podkarpackiego i piąta w Polsce w biegu na 100 metrów
!

     Duży sukces odniosła Oliwia Gut - uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem.
Po wygranych eliminacjach triumfowała też w finale biegu na 100 m Indywidualnych Mistrzostw Szkolnego Związku
Sportowego, rozgrywanych w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży w Lekkiej Atletyce w Rzeszowie, 20 września.

      Wyniki finału na 100 metrów (wiatr   -1.8 m/s) :

1. 12.97 Gut Oliwia 2005 SP - 1 Rudnik n/Sanem Rudnik n/Sanem niżański
2. 14.19 Balawajder Wiktoria 2005 SP - 9 Mielec Mielec mielecki
3. 14.25 Żelazko Kamila 2005 SP - Domostawa Jarocin niżański
W biegach eliminacyjnych wystartowało 36 dziewcząt.

   To nie jedyny sukces młodej mistrzyni, kilka dni wcześniej zajęła 5. miejsce w Mistrzostwach Polski U16 (Młodzików),
w tzw. Małym Memoriale Janusza Kusocińskiego, w biegu na 100 metrów, z czasem 12.52 s (rekord życiowy).
Pełne wyniki tych zawodów są dostępne w serwisie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki - link (dokument pdf).

Bardzo dobrze w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży w Lekkiej Atletyce spisał się też Robert Uldynowicz, uczeń
rudnickiej Szkoły Podstawowej nr 2, który w skoku wzwyż pokonał poprzeczkę na wysokości 1.60 m i zajął 3. miejsce.

     Gratulacje !


2.10.2019

                                         
Różaniec w kościele Trójcy Świętej


     Olbrzymi różaniec u stóp figury Matki Bożej Fatimskiej w kościele Trójcy Świętej to znak, że rozpoczął się
październik - miesiąc różańcowy. W rudnickim kościele Trójcy Świętej nabożeństwa różańcowe w dni powszednie
rozpoczynają się po Mszy Świętej wieczornej z 17:00, a w niedziele o 17:30.

                                       Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                  Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie   


  Na drugim zdjęciu - Święty Jan Paweł II o różańcu.


1.10.2019

                                         
Po nowym asfalcie na Doliny


                           Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                 Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

      Od dzisiaj ulicą Doliny, od jej początku przy Hompescha, aż do pierwszych domów osiedla Doliny
można już jechać po nowej, asfaltowej nawierzchni. Ulica została poszerzona, do czasu zakończenia prac
trzeba uważać
, gdyż poziom jezdni jest znacznie wyższy od poziomu poboczy.

30.09.2019
                                       
Ulica Koszykarska


                           Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie             Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie             Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

  Remont ulicy Koszykarskiej
.

29.09.2019

               Wyróżnienie Ubi Caritas 2019 dla Bernardy Podstawek-Przybysz

    Podczas wczorajszej 18. Gali Ubi Caritas uhonorowano działania tych, którzy pośród wielu wyzwań
współczesnego świata, dzień po dniu poświęcają swój czas i oddają cząstkę siebie dla drugiego człowieka.

Ks. Marcin Iżycki wręczył medale Caritas Polska. Otrzymali je:
Ks. Henryk Kowalski, Bernarda Podstawek-Przybysz, Radosław Marlęga, Ludwik Kotecki i Christian Hope Center
.

           Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie  

     Gratulacje !
Szerzej pisze o tym w swoim serwisie Caritas Polska - link.

============

             Cenna wygrana Orła Rudnik

      Piłkarze Orła Rudnik odnieśli dzisiaj cenne, wyjazdowe zwycięstwo, pokonując KS Majdan Łętowski 2:1.
Przy jednoczesniej, niespodziewanej porażce lidera pozwoliło to zbliżyć się do pierwszego miejsca na jeden punkt.
Swoją szansę wykorzystali też zawodnicy LZS Przędzel, wygrywając 5:0 z Górnovią Górno.
Mają oni teraz tyle samo punktów co prowadzący San Wierzawice i zajmują drugie miejsce w tabeli.
Do końca rundy jesiennej zostały 4 kolejki.

28.09.2019

            
Bartłomiej Stój - przegraliśmy bitwę ale nie wojnę

   Żadnemu z trójki polskich dyskoboli nie udało się niestety awansować do fazy finałowej rzutu dyskiem.
Bartłomiej Stój pierwszy rzut skierował w siatkę, w drugim osiągnął 61.21 m, a w ostatnim 61.79 m.


                           Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie          Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie        

   To było poniżej ustalonego minimum dającego awans do finału. Dzisiaj wielu zawodników tego minimum nie
uzyskało i o awansie decydowała kolejność długości rzutów, w praktyce do awansu wystarczyło rzucić 63.31 m.
Ze względu na dwie poważne kontuzje w tym sezonie, sam awans na mistrzostwa oraz zdobyty wcześniej
tytuł Mistrza Polski seniorów, to duży sukces zawodnika rodem z Przędzela. Ostatecznie zajął on 22 miejsce.
Jak widać, już wyciągnął właściwe wnioski i zaczyna przygotowania do przyszłorocznej Olimpiady.
Sportową złość i niedosyt z wykonanego rzutu pokazuje najlepiej mina Bartłomieja na ostatnim zdjęciu.

                Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie          Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie


         Wywiad dziennikarza TVP Sport po zawodach z Bartłomiejem Stójem i Robertem Urbankiem - link. (video)

  Pozostając w tematyce sportowej odnotujmy brązowy medal polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy.
Na trybunach hali w Paryżu podczas transmisji meczu o 3 miejsce można było zauważyć naszych, rudnickich kibiców,
z dużym transparentem RUDNIK NAD SANEM na biało-czerwonym tle.

26.09.2019

            
Bartłomiej Stój na Lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata w Doha

  Już w
najbliższą sobotę, 28 września, podczas drugiego dnia Lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Doha,
o 15:15 (Grupa A) i o 16:45 (Grupa B) naszego czasu rozpoczną się kwalifikacje rzutu dyskiem, w których wystartuje
pochodzący z Przędzela Bartłomiej Stój.
Obok niego wystąpią też dwaj inni Polacy : Piotr Małachowski i Robert Urbanek.
Seria finałowa dla tych, którzy awansują z kwalifikacji, w poniedziałek, 30 września od 20:25.

Transmisja telewizyjna "na żywo" - w sobotę - TVP Sport od 15:15 i Eurosport od 17:05.
W poniedziałek transmisja "na żywo" TVP Sport od 19:00.

Oficjalny serwis Mistrzostw : link

25.09.2019

                       XXIX Międzynarodowy Szachowy Memoriał Jana Gietki


   XXIX Memoriał Szachowy Jana Gietki odbył się 21 września 2019 r. Wydarzenie zostało objęte patronatem
honorowym Starosty Powiatu Niżańskiego Pana Roberta Bednarza.
Tradycyjnie Memoriał rozpoczął się modlitwą przy grobie Jana Gietki, którą poprowadził
Ksiądz Dziekan Waldemar Farion.

                                      Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie  

Wśród gości, miejsce honorowe podczas rozpoczęcia Memoriału oraz wręczania nagród zajęli:
Senator Rzeczypospolitej Polski Pani Janina Sagatowska, Starosta Powiatu Niżańskiego Pan Robert Bednarz,
Wicestarosta Powiatu Niżańskiego Pan Adam Mach, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Rudniku nad Sanem Pani Marta Szczepańska, będąca jednocześnie gospodarzem turnieju oraz przedstawiciele
Koła Numizmatycznego w Nisku Panowie: Prezes Tadeusz Wojcieszyn, Wiceprezes Mariusz Kowalik, Kazimierz Sroka
i Ryszard Żurecki.
   Podczas rozpoczęcia Memoriału Pani Senator Janina Sagatowska przekazała
symbol narodowy
polskiej wspólnoty -
flagę biało-czerwoną
, dar od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego dla Stowarzyszenia im. Jana Gietki .

XXIX Memoriałowi Szachowemu Jana Gietki towarzyszyła wystawa medali ze zbioru Tadeusza Wojcieszyna
i odznaczeń ze zbioru Mariusza Kowalika (Koło Numizmatyczne w Nisku). Tematy zbiorów: Powstanie Warszawskie
1944, Żołnierz polski na frontach II Wojny Światowej, Polskie odznaczenia wojskowe i Odznaki Garnizonu Nisko.
Otwarcia XXIX Memoriału Szachowego Jana Gietki dokonały wspólnie Pani Walentyna Gietka - żona śp. Jana Gietki
i Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pani Janina Sagatowska.

              Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie
            Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

   Zorganizowany przez Stowarzyszenie im. Jana Gietki XXIX Szachowy Memoriał Jana Gietki odbywał się w ramach
programu "Miejsca pamięci i trwałe upamiętnianie w kraju" realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji
Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Szachowy turniej jest jednym z wydarzeń, które towarzyszą
zadaniu: „Odnowienie patriotycznych pomników i nadanie im należnego prestiżu”. Tegoroczny Memoriał
Jana Gietki odbył się pod hasłem "Pamięć Przetrwa". W dniu 15 września, przy pomnikach poświęconych Bohaterom
Armii Krajowej przedstawiciele Stowarzyszenia im. Jana Gietki, Rudnickiego Stowarzyszenia Pasjonatów Historii
"Tropiciele Przeszłości" i wolontariusze biorący udział w przygotowaniach do turnieju złożyli wiązanki.

              Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

W tegorocznym Szachowym Memoriale Jana Gietki uczestniczyło 154 zawodników.
Zawodnicy przyjechali z wielu miejscowości Polski (Kraków, Wieliczka, Biłgoraj, Przeworsk, Leżajsk, Krosno ...),
a także z Anglii i z Ukrainy.
W XXIX Szachowym Memoriale Jana Gietki wzięli udział wybitni szachiści m.in.: Mieszko
Miś
- złoty medalista
w Szachach Klasycznych Mistrzostw Polski, srebny medalista w Szachach Szybkich Mistrzostw Polski i brązowy
medalista w Szachach Błyskawicznych Mistrzostw Polski oraz
Miłosz
Szpar - złoty medalista w Szachach Szybkich
Mistrzostw Polski.

          Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie          Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie
          Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie          Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

    Organizatorami XXIX Memoriału Jana Gietki byli: Stowarzyszenie im. Jana Gietki , prezes Danuta Kacprzyk,
Powiat Niżański - Starosta Robert Bednarz, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem - Dyrektor
Piotr Potocki i Gospodarz turnieju - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem -
Marta Szczepańska.
Sędziowie XXIX Memoriału Szachowego Jana Gietki to przyjaciele śp. Jana Gietki Panowie - Eugeniusz Wroński
i Bolesław Ziółkowski, sędzia międzynarodowy Podkarpackiego Związku Szachowego arbiter FIDE - Pan Marian
Bysiewicz, a także wnuczka Jana Gietki - Kaja Kacprzyk.

                             Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

Sponsorzy XXIX Memoriału Jana Gietki: Rodzina Jana Gietki, Powiat Niżański, Piekarnia "Rudnik" i Daniel Świderski.
XXIX Memoriał Jana Gietki odbył się dzięki wielkiej pomocy, której udzielili organizatorom wolontariusze.                          Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie 

       Wyniki XXIX Memoriału Szachowego Jana Gietki

Grupa A
I miejsce IM Golubka Petro 7.5 pkt Hetman Płock
II miejsce FM Miś Mieszko 7.0 pkt LKSz GCKiP Czarna
III miejsce FM Szpar Miłosz 6.5 pkt LKSz GCKiP Czarna
IV miejsce k++ Gierulski Kamil 6.5 pkt RzKSz Rzeszów
V miejsce Lorenc Marian 6.5 KKSz Urania Krosno

Najlepszą zawodniczką w Grupie A była Trybowska Barbara 5 pkt z TSz Skoczek Sędziszów Małopolski.
Najlepszym zawodnikiem z Rudnika nad Sanem w Grupie A - Złotek Mikołaj 2.0 pkt UKS Orlik Rudnik nad Sanem.

                         Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

Grupa B
I miejsce Tokarz Izabela 8 pkt KSz Gambit Przeworsk
II miejsce Słoniec Adrian 7.0 pkt UKS Orlik Rudnik nad Sanem
III miejsce Barnaby Nicholas M S 6.5 pkt Anglia
IV miejsce Giermaniuk Adam 6.5 pkt Zabrnie
V miejsce Brak Robert 6.5 pkt RzKSz Rzeszów

Najlepsza zawodniczka w Grupie B - Tokarz Izabela 8 pkt KSz Gambit Przeworsk.
Najlepszy zawodnik z Rudnika nad Sanem w Grupie B - Złotek Mikołaj 2.0 pkt UKS Orlik Rudnik nad Sanem.

Grupa C - Juniorzy urodzeni 2004 - 2008
I miejsce Gromek Paweł 8.5 pkt UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski
II miejsce Buba Piotr 7.0 pkt UKS SP1 Leżajsk
III miejsce Sprzęczka Emilia 6.5 pkt UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski
IV miejsce Byczuk Miłosz 6.0 pkt UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski
V miejsce Toniak Adrian 6.0 pkt UKS Orlik Rudnik nad Sanem

Najlepsza zawodniczka w Grupie C Sprzęczka Emilia 6.5 pkt UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski.
Najlepszy zawodnik z Rudnika nad Sanem w Grupie C Toniak Adrian 6.0 pkt UKS Orlik Rudnik nad Sanem.

Grupa D - juniorzy urodzeni w 2009 r . i młodsi
I miejsce Czajka Faustyna 8.5 pkt KSz Gambit Przeworsk
II miejsce Mansz Martyna KKSz 8.0 pkt Urania Krosno
III miejsce Łata Jan 6 pkt UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski
IV Mierzwa Kamil 6.0 pkt UKS Orlik Rudnik nad Sanem
V miejsce Kraczek Cezary 6.0 pkt. MDK Biłgoraj

Najlepsza zawodniczka w Grupie D - Czajka Faustyna 8.5 pkt KSz Gambit Przeworsk.
Najlepszy zawodnik z Rudnika nad Sanem w Grupie D - Mierzwa Kamil 6.0 pkt UKS Orlik Rudnik nad Sanem.

W turnieju wyróżniono również trzech zwycięzców wśród najmłodszych zawodników - Grupa E, juniorzy ur. 2009 r.
i młodsi (współzawodniczyli oni grupie D. W memoriale grało 12 dzieci w tym wieku)
I miejsce Czajka Faustyna 8.5 pkt KSz Gambit Przeworsk
II miejsce Tokarz Gabriela 5.5. pkt KSz Gambit Przeworsk
III miejsce Bisowski Maksymilian 4.5 pkt. Mielec

Najmłodszym zawodnikiem XXIX Międzynarodowego Memoriału Jana Gietki był 5-letni Bloch Grzegorz z LKS Sanovia
Lesko, który zdobył 3.0 pkt
Najmłodszym zawodnikiem z Rudnika nad Sanem, który zdobył w Grupie D 4.0 pkt był 10-letni Koszałka Adrian.

          Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie            Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie            Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie            Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie  

  Podczas Memoriału zdobyto 25 pięknych pucharów a także 70 nagród, w tym wysokie nagrody pieniężne.
Wśród wszystkich uczestników wylosowano dodatkowo 10 atrakcyjnych nagród rzeczowych m.in. maskotkę
turniejową - misia z okolicznościowym nadrukiem i wieżę Sound bar bluetooth. Tradycyjnie wszyscy zawodnicy,
opiekunowie oraz przybyli goście zostali poczęstowani gorącym bigosem i pysznymi pączkami z Piekarni "Rudnik".
Wszyscy zawodnicy i goście otrzymali również wiklinowe upominki - trzepaczki, a każde dziecko z Grupy D otrzymało
również pamiątkowy dyplom. XXIX Memoriał Jana Gietki został po raz kolejny rozegrany we wspaniałej i życzliwej
atmosferze. Przyjaciel śp. Jana Gietki, założyciel Memoriału i jego sędzia - Pan Bolesław Ziółkowski powiedział
na zakończenie turnieju: "W dniu dzisiejszym ponownie czułem wśród nas obecność Pana Jana".


                            Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

Informacje i zdjęcia nadesłała Danuta Kacprzyk.

24.09.2019

               Biegamy i "Spełniamy marzenia" oraz "Na ludowo" - Piknik Rodzinny SOSW - relacja

  
  W sobotę, 21 września 2019 roku w Rudniku nad Sanem odbył się VII Piknik Rodzinny "Na Ludowo" połączony
z biegami na dystansach: 2 km, 5 km oraz biegiem rodzinnym na 700 m.
Organizatorem Pikniku było Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Poprowadź Mnie przez Świat"
oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął pan Robert Bednarz - Starosta Niżański.
Uroczystego otwarcia dokonała Marta Szczepańska, dyrektor SOSW oraz Beata Drzymała prezes Stowarzyszenia.

        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

       Główną ideą organizacji Pikniku jest szeroko pojęta integracja, zwiększenie świadomości i korzyści płynących
z integracji z osobami niepełnosprawnymi oraz aktywny sposób spędzenia czasu wolnego.
Tegoroczny Piknik to nie tylko zmagania sportowe, ale występy wokalne i taneczne podopiecznych SOSW,
a także rodziców i pracowników, którzy są uczestnikami projektu pn. "Z kulturą ludową".
    Gromkimi brawami nagrodzono przedstawienie "Pollyanna", w którym obok dzieci i rodziców zagrali członkowie Klubu Seniora w Rudniku nad Sanem. Był to występ przygotowany w ramach projektu pn. "Sztuka - duża czy mała -
będzie nas integrowała", współfinansowany z programu Działaj Lokalnie PAFW, ARFP i FFL SMK.

        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

Dla wszystkich, na scenie wystąpiła Młodzieżowa Kapela Ludowa z repertuarem tradycyjnych polskich przyśpiewek,
pieśni, utworów autorskich nawiązujących do regionu rzeszowskiego i lasowiackiego oraz Kapela Podwórkowa
Rozwadów, która przeniosła zgromadzoną publiczność w sentymentalną podróż do Lwowa.
Oba zespoły działają przy Stalowowolskim Towarzystwie Artystycznym STOWART pod kierownictwem artystycznym
Edwarda Horoszko.

       Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

     Po występach artystów ze Stalowej Woli swoje umiejętności wokalne i taneczne zaprezentował Zespół Pieśni
i Tańca "Racławice". Dzieci i młodzież zachwyciły wszystkich profesjonalnymi układami tanecznymi, talentem
wokalnym, a także bogactwem przepięknych, niezwykle kolorowych strojów.
Piknik rodzinny to również okazja do wspólnej zabawy. Dużym powodzeniem cieszyły się smakołyki z grilla oraz
słodkie przekąski. Na uczestników wydarzenia czekały atrakcje, w tym zamki dmuchańce, loteria fantowa,
malowanie twarzy, zabawy z animatorami.

                   Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie     

     Piknik Rodzinny to jedno z największych wydarzeń w Powiecie Niżańskim promujące spotkanie, integrację
i zabawę z udziałem osób z niepełnosprawnością.
Piknik został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2019.
Organizatorzy serdecznie dziękują za obecność i dobrą zabawę.


[Informacja i zdjęcia zostały nadesłane przez organizatorów]

23.09.2019

                              Remont ulicy Kordeckiego, 3 Maja i Koszykarskiej

          Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie       Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie       Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie


    Trwają też, wspomniane wcześniej prace remontowe w centrum miasta, chodników i ulic :
Kordeckiego, 3 Maja i Koszykarskiej.

22.09.2019

             XXVI Lekkoatletyczny Memoriał Bronisława Gancarza

   27 września (piątek) o 9:30, odprawą techniczną, na terenie MOSiR rozpocznie się XXVI Lekkoatletyczny Memoriał
Bronisława Gancarza. W ramach Memoriału zostanie rozegranych 9 biegów w różnych kategoriach wiekowych
dziewcząt i chłopców
. Kulminacyjnym wydarzeniem będzie tradycyjnie Główny Bieg Memoriałowy,
bez ograniczeń wiekowych, na dystanise 2000 m.

===========

                      Wygrana Orła

    Piłkarze "Orła" Rudnik pokonali dzisiaj na własnym boisku Złotsan Kuryłówka 5:2. To pozwoliło tylko utrzymać
trzecie miejsce w tabeli, gdyż swoje mecze wygrali też : lider - San Wierzawice i drugi LZS Przędzel, który pokonał
w Hucisku tamtejszy Grabniak 4:2.

21.09.2019

                       Akcja Caritas "Kromka chleba dla sąsiada" w Rudniku

                                      Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie  


  Wolontariusze Caritas prowadzili dzisiaj w sklepie Biedronka w Rudniku zbiórkę żywności, w ramach
ogólnopolskiej akcji "Kromka chleba dla sąsiada".

20.09.2019

                              Remont ulicy Doliny

                     Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie             Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie 

     Rozpoczął się też remont ulicy Doliny, według zapowiedzi będzie on trwał do końca października.
Jest bardzo potrzebny, bo nawierzchnia tej drogi, w wielu miejscach była już w fatalnym stanie.
Trzeba dodać, że w centrum miasta trwa też remont ulicy Koszykarskiej i ulicy 3 Maja.


     Podczas gdy Prezydent Andrzej Duda z żoną oraz uczniowie, harcerze, żołnierze i leśnicy zainaugurowali
ogólnopolską akcję sprzątania lasów "sprzątaMY", w Rudniku, przy ulicy Doliny, dzisiaj można było spotkać takie,
powstałe niedawno dzikie wysypisko śmieci. Oczywiście nie ma ono związku ze wspomnianym wyżej remontem.

                                    Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie


19.09.2019

                                     Remont ulicy Kończyckiej

                     Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie             Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie             Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

Trwa remont ulicy Kończyckiej, jak widać na zdjęciach ma on charakter kompleksowy.

18.09.2019

          XXIX Ogólnopolski Memoriał Szachowy Jana Gietki - zaproszenie

     Serdecznie zapraszamy do udziału w XXIX Memoriale Szachowym Jana Gietki - założyciela i pierwszego przewodniczącego rudnickiej Solidarności lat 80-tych.
Pasją życiową Jana Gietki były szachy. Utworzył On pierwszą w historii Rudnika nad Sanem Sekcję Szachową, której
był trenerem i prezesem przez wiele lat. Dodatkowo założył w Rudniku pod nazwą "Studium Wiedzy o Szachach"
szkółkę szachową dla dzieci.
Sędziami XXIX Memoriału Szachowego Jana Gietki będą jak co roku przyjaciele śp. Jana Gietki panowie - Eugeniusz
Wroński i Bolesław Ziółkowski, sędzia międzynarodowy Podkarpackiego Związku Szachowego arbiter FIDE -
pan Marian Bysiewicz, a także wnuczka Jana Gietki - Kaja Kacprzyk.
W imieniu organizatorów gorąco zachęcam szachistów z Rudnika nad Sanem do udziału w XXIX Memoriale
Jana Gietki.
Na zawodników czekają liczne nagrody i niespodzianki.

    Prezes Stowarzyszenia im. Jana Gietki Danuta Kacprzyk

                                     Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

----------------

ORGANIZATORZY:
Główny Organizator - Stowarzyszenie im. Jana Gietki - Prezes Danuta Kacprzyk
Powiat Niżański - Starosta Robert Bednarz
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem - Dyrektor Piotr Potocki

GOSPODARZ TURNIEJU:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rudniku nad Sanem Marta Szczepańska

SĘDZIOWIE TURNIEJU:
Marian Bysiewicz, Bolesław Ziółkowski, Eugeniusz Wroński, Kaja Kacprzyk

MIEJSCE I TERMIN:
Rudnik nad Sanem, ul. Piłsudskiego 9, 21 września 2019 r. (sobota)

Zapisy do godz. 9.15
9.30 – wyjście na cmentarz na grób Jana Gietki
Uroczyste otwarcie Turnieju godz. 10.00

SYSTEM ROZGRYWEK:

„Active Chess 15” –9 rund według systemu szwajcarskiego
Turniej zostanie rozegrany w czterech grupach:
Grupa A: ranking 1801 i wzwyż ( ranking ELO lub PZSzach)
Grupa B: ranking 1800 i poniżej ( ranking ELO i PZSzach)
Grupa C: dzieci do lat 15 (roczniki 2004 - 2008)
Grupa D: dzieci do lat 10 (rocznik 2009 i młodsi)
Uwaga: Grupa A i B - Turnieje zgłoszone do FIDE w szachach szybkich

WARUNKI UCZESTNICTWA:

- Zawodnicy zobowiązani są zgłosić udział w turnieju do godz. 9.15
- Zawodnicy zobowiązani są posiadać własny zegar i komplet szachów turniejowych
- Zawodnik nieobecny na odprawie może być dopuszczony do turnieju od II rundy
WPISOWE:
Grupa A: Senior - 30zł
Junior - 20zł
Grupa B: Senior - 20zł
Junior - 15zł
Grupa C: - 8zł
Grupa D: - 5zł
Arcymistrzowie, mistrzowie międzynarodowi oraz zawodnicy z Gminy Rudnik nad Sanem jako Goście Honorowi
głównego organizatora zwolnieni są z opłaty wpisowej.

     Wszystkie szczegóły dotyczące Memoriału - kontakty, nagrody, zgłoszenia, zawiera dokument doc. - link.

Otwarciu Memoriału towarzyszy wystawa medali ze zbioru Tadeusza Wojcieszyna i odznaczeń ze zbioru Mariusza Kowalika (Koło Numizmatyczne w Nisku)
Tematy zbiorów:
Powstanie Warszawskie 1944
Żołnierz polski na frontach II Wojny Światowej
Polskie odznaczenia wojskowe
Odznaki Garnizonu Nisko

17.09.2019

                   Biegamy i "Spełniamy marzenia" oraz "Na ludowo" - Piknik Rodzinny SOSW

                                     Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie         Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

     W sobotę, 21 września, o 11:00, na placu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
przy ulicy Mickiewicza 38 rozpocznie się Piknik Rodzinny
Biegamy i "Spełniamy marzenia",
a o 14:00 Piknik Rodzinny "Na ludowo". Program jest bardzo bogaty, szczegóły zawierają załączone
plakaty, można je też znaleźć na stronie SOSW - link.

16.09.2019

                   XXIX Ogólnopolski Memoriał Szachowy Jana Gietki

                                     Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

     W najbliższą sobotę, 21 września, o 10:00, na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
rozpocznie się
XXIX Ogólnopolski Memoriał Szachowy Jana Gietki. Szczegóły na plakacie.

15.09.2019

                   Bartłomiej Stój pojedzie na Lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata w Doha !

        Pochodzący z Przędzela Bartłomiej Stój, tegoroczny Mistrz Polski seniorów w rzucie dyskiem otrzymał powołanie
na Lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata, które odbędą się w Doha, w Katarze. Oficjalne zaproszenie Światowej
Federacji Lekkoatletyki IAAF dostał na podstawie rankingu katarskiego. Eliminacje rzutu dyskiem
na Mistrzostwach Świata rozpoczną się 28 września.
Transmisje na żywo będzie można oglądać np. w stacji TVP Sport.
Bartłomiej Stój jest obecnie zawodnikiem klubu AZS Politechnika Opolska.

     Gratulacje i powodzenia !

==========

               Orzeł wygrał w Kopkach

   Piłkarze Orła Rudnik pokonali dzisiaj na wyjeździe LZS Kopki 6:0 i zajmują 3 miejsce w tabeli.
Drugie miejsce utrzymał LZS Przędzel, pokonując Jodłę Przychojec aż 8:0.

14.09.2019

                                          "Polska pod Krzyżem" w Rudniku

                                   Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                    Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

     Rudniczanie również włączyli się do tej pięknej ogólnopolskiej akcji. Jakże ważnej i potrzebnej, w dobie
narastających aktów bluźnierstwa i znieważania symboli wiary oraz ataków na Kościół. Towarzyszy
im niestety zjawisko odchodzenia od wiary. Stąd potrzeba modlitwy i odważnego przeciwstawienia się
atakom środowisk antychrześcijańskich.

13.09.2019

                  Dynia w Rudniku ...na wiklinowym koszyku

                                   Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

  Rośnie w Rudniku, na wiklinowym koszyku, na jednym z płotów przy ulicy Koszykarskiej.

12.09.2019

                   "Polska pod Krzyżem"

       W łączności z uczestnikami spotkania „Polska pod Krzyżem”, w najbliższą sobotę, o 11:00 pod krzyżem misyjnym
obok kościoła w Rudniku rozpocznie się wspólna modlitwa.

                      Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

  Główne uroczystości odbędą się na lotnisku Kruszyn pod Włocławkiem (organizowany jest też wyjazd z Rudnika).
Link do strony tego wydarzenia - https://www.polskapodkrzyzem.pl

11.09.2019

                  Piknik "Pożegnanie lata"

       W niedzielę, 22 września, o 15:00 w Domu Dziecka przy ulicy Piaskowej, prowadzonym przez Siostry
Pallotynki rozpocznie się piknik "Pożegnanie lata". Więcej informacji na plakacie.

                                        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

8.09.2019

                  Nowy organista w kościele Trójcy Świętej

       Od tygodnia organistą kościoła Trójcy Świętej jest Grzegorz Bigas z Sarzyny, absolwent Archidiecezjalnego
Instytutu Muzyki Sakralnej w Przemyślu. Co warte podkreślenia, pomimo młodego wieku ma on na swoim koncie
wiele koncertów i sukcesy w konkursach muzyki organowej. Grzegorz Bigas w dalszym ciągu kształci się muzycznie,
dlatego na razie będzie grał podczas nabożeństw w soboty, niedziele i święta.

                                        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

[zdjęcie pochodzi z czasopisma "Azalia" - mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Sarzyna]

==========

               Kolejna przegrana Orła, sensacyjne wygrane Przędzela

     Piłkarze Orła Rudnik przegrali kolejny mecz, tym razem 1:3 na własnym boisku z Sanem Wierzawice.
To oznacza kolejny spadek w tabeli (3. miejsce), a na drugim miejscu znalazła się coraz lepiej grająca
drużyna LZS Przędzel, która pokonała na wyjeździe 2:1 Advit Łętownia.

7.09.2019


                   "Mr Garden" - nowe Centrum Ogrodnicze

       Dzisiaj nastąpiło oficjalne otwarcie nowego Centrum Ogrodniczego "Mr Garden", które mieści się przy
ulicy Mickiewicza 47E (obok Centrum Opon).

                               Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

6.09.2019

                       Reaktywacja jedynego kina w naszym powiecie

    Dzisiaj po sześciu latach przerwy rozpocżęło działalność jedyne kino w powiecie niżańskim - w NCK "Sokół"
w Nisku. Zostało ono wyposażone w zestaw kina cyfrowego firmy Sony (rozdzielczość 4K), który kosztował
190 tys. zł. Ponieważ jest to obecnie najbliższe kino w pobliżu Rudnika, warto odnotować adres
do repertuaru kina "Sokół" - link.

4.09.2019

                        Ulica Stalowa


                Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie  

    Ulica Stalowa po wielu latach doczekała się remontu i nowej, asfaltowej nawierzchni aż do torów
kolejowych za Mostostalem (zdjęcie nr 3). Spora grupa pracowników Mostostalu, którzy dojeżdżają do pracy
rowerami, ma nadzieję, że chodnik i trasa rowerowa finalnie zostaną doprowadzone do bram zakładu pracy.

2.09.2019

                        VIII Parafialna Piesza Pielgrzymka do Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku


                Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

    W dniu 15 sierpnia 2019 r. odbyła się VIII Parafialna Piesza Pielgrzymka z Rudnika nad Sanem do Leżajska.
Uczestnicy VIII Parafialnej Pieszej Pielgrzymki do Leżajska składają księdzu Tomaszowi Szostkowi serdeczne
"Bóg zapłać" za duchową opiekę oraz przewodniczenie podczas drogi do Matki Bożej Pocieszenia.
Dziękujemy za obecność Siostrom Pallotynkom.
Pielgrzymi dziękują wszystkim zaangażowanym w przygotowanie pielgrzymki m.in. grupie muzycznej, służbom
porządkowym, przedstawicielom Ochotniczej Straży Pożarnej, służbie medycznej i kierowcom samochodów.
Informujemy, że z funduszu pielgrzymki, do udziału w której zgłosiło się ok. 300 osób, zostało przekazane na rzecz
sanktuarium votum w wysokości 350 zł, a dla Parafii pw. Trójcy Świętej 200 zł.

   Galerię ponad 1000 (!) zdjęć można oglądać pod adresem - link.

Informację i zdjęcia nadesłała Danuta Kacprzyk.

1.09.2019

                        Nowy rozkład jazdy pociągów


      Od dzisiaj do 19 X obowiązuje nowy rozkład jazdy pociągów, nie wnosi on zmian jakościowych, mają one
wyłącznie charakter ilościowy. Najważniejsza zmiana dotyczy pociągu IC-IC "Banach", kóry do Warszawy odjeżdża
teraz o 17:53, zaś do Przemyśla o 11:18.
Szczegóły zawiera plakat odjazdów dla stacji Rudnik nad Sanem - link (dokument pdf).


=========

                       Pierwsza i kosztowna przegrana Orła

       Piłkarze Orła Rudnik przegrali dzisiaj 4:2 w Tarnogórze z tamtejszym Kłyżem i spadli na 2 miejsce w tabeli. Liderem został San Wierzawice, z którym Orzeł spotka się za tydzień w Rudniku. Trzecie miejsce zajmuje dobrze
grający LZS Przędzel, tracąc do Orła tylko 2 punkty.

=========

                   
Nowo postawione przystanki

Email od Czytelnika :

    Od wczoraj przy Urzędzie Gminy stoją 2 nowe przystanki autobusowe. Dziś rano miałem już niestety okazję przekonać się, że nie będą one dobrze służyć mieszkańcom. Nie chronią one ani od deszczu, ani od wiatru, ani od
słońca. Być może można jeszcze wymienić je na takie, które posłużą społeczeństwu. Szkoda że osoby
odpowiedzialne nie wzięły pod uwagę funkcjonalności.


------

  Tu oczywiście mała poprawka i dygresja, nowe przystanki, o czym była tu mowa, stoją już ponad 2 tygodnie.
Co nie zmienia faktu, że choć mają miłe dla oka kształty, to od wiatru nie chronią wcale, a od słońca
i od deszczu chronią częściowo. Zresztą podobny, słaby standard wprowadziły niedawno Polskie Koleje Państwowe,
o czym można się przekonać na peronach, "zabitej wciąż płytami paździerzowymi" stacji PKP w Rudniku nad Sanem.
Na szczęście trend się powoli zmienia, wkrótce zostaną np. wyremontowane i ponownie otwarte dla
podróżnych stacje PKP w Nisku i w Rozwadowie...

31.08.2019

                        Zmarł prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Sztaba


                  Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                  Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

      Prof. Kazimierz Stanisław Sztaba urodził się 17 lipca 1931 r. w Krakowie, w 1949 roku po zdaniu egzaminu
dojrzałości w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Rudniku nad Sanem, rozpoczął studia na Wydziale Górniczym
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 1953 roku
uzyskał tytuł inżyniera górniczego, a w 1955 tytuł
magistra inżyniera górnictwa, specjalności przeróbka mechaniczna. 15 grudnia 1952 podjął pracę jako nauczyciel
akademicki - zastępca asystenta w Katedrze Przeróbki Mechanicznej Kopalin na Wydziale Górniczym AGH.

Na tymże Wydziale uzyskał stopnie i tytuły naukowe: doktora nauk technicznych w 1960 roku, doktora
habilitowanego w 1964 roku, profesora nadzwyczajnego w 1969 roku i profesora zwyczajnego w 1977 r.

W latach 1968-1985 był dyrektorem Instytutu Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych na Wydziale Górniczym AGH. W kadencji 1969-1972 pełnił funkcję prorektora AGH. 1 stycznia 2002 roku przeszedł w stan spoczynku.

26.08.2019

                        Bartłomiej Stój mistrzem Polski !

        Pochodzący z Przędzela Bartłomiej Stój wywalczył wczoraj w Radomu tytuł mistrza Polski seniorów w rzucie
dyskiem. W drugiej serii rzucił dysk na odległość 64.33 m, a to wystarczyło aby pokonać samego Piotra
Małachowskiego i zostać Mistrzem Polski.
Na swoim koncie Bartłomiej Stój ma tytuł mistrza świata juniorów (2015 r.). Ten sezon zaczął pechowo, najpierw
złamał palec u stopy, a później podczas wypadku na rowerze pękła mu wątroba.
Tym większe gratulacje i życzenia wywalczenia kwalifikacji na Lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata w Dausze.

24.08.2019

               Czwarty mecz i czwarta wygrana Orła

      Orzeł Rudnik pokonał dzisiaj na własnym boisku Orła Biedaczów 2:1 (1:1) i z kompletem punktów prowadzi
w tabeli.
Bramki zdobyli : Patryk Łomotowski i Artur Szafran.


21.08.2019

               Obrazy ziarnem malowane "Tęskno mi" - wystawa w MOK

      W Miejskim Ośroku Kultury można jeszcze zobaczyć wystawę
prac Marii Majki Nowak malowanych ziarnem,
zatytułowaną "Tęskno mi". Artystka pochodzi z Kopek a obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych.
Za swoje prace malowane ziarnem - "Wierzby" i "Jezus" otrzymała nagrody American Art Awards.

18.08.2019

                Kolejna wygrana Orła

      Orzeł Rudnik pokonał dzisiaj na własnym boisku Advit Łętownia 2:0 i bez straty punktu prowadzi w tabeli.

Obie bramki strzelił Artur Szafran.

17.08.2019

                      Nowy sklep jubilersko-upominkowy

    W lipcu na południowo-wschodniej ścianie rynku został otwarty  nowy sklep jubilersko-upominkowy.

                           Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie           Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie


16.08.2019

                Orzeł wygrał i prowadzi w tabeli

   Piłkarze Orła Rudnik pokonali wczoraj na wyjeździe Wólczankę Wólka Grodziska 3:2 i z sześcioma punktami
objęli samodzielne prowadzenie w tabeli.

15.08.2019

                      Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele Trójcy Świętej

    Tradycja określa to święto jako Matki Bożej Zielnej, stąd piękna dekoracja ołtarzy oraz bukiety święconych
dzisiaj ziół, kwiatów i zbóż w rękach parafian.
O 3:45 z Rudnika wyruszyła VIII Parafialna Piesza Pielgrzymka do Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku.

                                 Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                  Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie


13.08.2019

                      Przystanki

    Montaż nowych przystanków autobusowych został zakończony a teren dookoła nich uporządkowany.
Ich funkcjonalność w porównaniu z poprzednimi została zubożona o ochronę przed wiatrem, choć tu warto
zaznaczyć, że ścianki boczne starych wiat często były obiektem ataków wandali.

                    Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie              Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie


10.08.2019

                     Orzeł Rudnik wygrał i prowadzi w tabeli

       Piłkarze Orła Rudnik w meczu inaugurującym rozgrywki B klasy sezonu 2019/2020 pokonali Górnovię Górno 3:2.
Bramki dla Orła: Chaber, Maciaszek i Szafran. Ponieważ pozostałe spotkania zostaną rozegrane jutro,
Orzeł przynajmniej przez kilkanaście godzin będzie liderem tabeli.

7.08.2019

                      Nowe studio fotograficzne

    Na rudnickim rynku, przy wyjeździe w kierunku ulicy Grunwaldzkiej niedawno zostało otwarte nowe
Studio Fotograficzne, które prowadzi Damian Ługowski.

                    Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

6.08.2019

                      Warsztaty dla opiekunów rodzinnych - Stowarzyszenie "Bo mogę!"

    
Stowarzyszenie "Bo mogę!" oraz Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem serdecznie zapraszają do udziału
w bezpłatnych zajęciach z pielęgniarką, rehabilitantem, psychologiem i pracownikiem socjalnym, odbywających się
w ramach projektu "Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia opiekunów rodzinnych osób zależnych
w domach”, organizowanego przez Fundację Hospicyjną oraz Fundację PZU.

Podczas warsztatów będzie się można dowiedzieć :
- jak zmienić pozycję osoby leżącej nie narażając swojego kręgosłupa,
- jak wykonywać podstawowe zabiegi pielęgnacyjne, rehabilitacyjne,
- jak zadbać o siebie i gdzie zwrócić się o pomoc, by dobrze sprawować opiekę nad chorym,
- o innych aspektach związanych z opieką nad chorym.

                    Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

Warsztaty składają się z części teoretycznej i praktycznej, a każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający
uczestnictwo oraz bezpłatne materiały informacyjne pomocne w opiece nad chorym.

Warsztaty odbędą się w Centrum Wikliniarstwa 5. października 2019 r. od godz. 9:00.
Zapisy odbywają się na stronie internetowej Stowarzyszenia www.stowarzyszeniebomoge.pl,
pod numerem telefonu: 661-652-382 oraz w budynku Urzędu Miasta, pok. nr 7, I piętro.
Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia "Bo mogę!".

[Informacja nadesłana przez Stowarzyszenie "Bo Mogę!".]


4.08.2019

                       VIII Parafialna Piesza Pielgrzymka do Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku

     Trwają zapisy na Pieszą Pielgrzymkę do Leżajska, która tradycyjnie wyruszy przed świtem 15 sierpnia.
Ostatnia okazja, aby zapisać się na pielgrzymkę, w następną niedzielę, 11 sierpnia, po każdej Mszy Świętej.

3.08.2019

                      Nowe przystanki

    W centrum miasta zostały zamontowane nowe przystanki autobusowe .

                    Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie           Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

30.07.2019

                      TAXI w Rudniku - więcej szczegółów

    TAXI kursuje od 2 lipca, jest to samochód marki KIA, zwykle stojący przy ul. Rzeszowskiej na rynku,
choć taksówkę można też zamówić telefonicznie 885 431 647.

                    Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

Za przejazd 1 kilometra zapłacimy 2.5 zł, płatność na razie tylko gotówką, w przyszłości również kartą.

29.07.2019

                      Nowy organista - organistka ?
 
   Już drugi tydzień na organach rudnickiego kościoła Trójcy Świętej podczas nabożeństw gra Rudniczanka Karolina
Malmon. Na razie nie było oficjalnego komunikatu księdza proboszcza o statusie nowego organisty-organistki.

  Grzegorz Orłowski był organistą przez ostatnie 23 lata, za co z pewnością należą Mu się gorące podziękowania
i słowa uznania. Poza nienaganną oprawą muzyczną nabożeństw potrafił się też odnaleźć w repertuarze klasyki
organowej, a np. toccaty i fugi d-moll Jana Sebastiana Bacha (BWV 565) w Jego wykonaniu słuchało się z prawdziwą
przyjemnością. Dziękujemy Panie Grzegorzu !

28.07.2019

                      Złapano dwa psy

    Podczas czwartkowej akcji zostały złapane 2 wałęsające się psy, po które szybko zgłosili się właściciele.
Właściciele psów, którym udało się uciec na własne posesje, otrzymali z Urzędu pisemne ostrzeżenia.
Akcja spełniła więc swoje zadanie, uświadamiając posiadaczom czworonożnych przyjaciół, że psy
nie powinny biegać bez opieki po ulicach miasta.

27.07.2019

                         Ksiądz Mariusz Pyryt zmienia parafię

       Według nieoficjalnych jeszcze informacji ksiądz Mariusz Pyryt został przeniesiony do Parafii Matki Boskiej
Częstochowskiej w Dzwoli, gdzie będzie proboszczem. W rudnickiej parafii pracował od 2016 roku.
W pamięci pozostanie jako prowadzący scholę, która swymi pieśniami wprowadzała nowego, ożywczego ducha
do liturgii mszalnej. Dziękując za trzy lata w naszej parafii życzymy wielu łask Bożych na nowej drodze
kapłańskiej posługi w Dzwoli.
Szczęść Boże księże Mariuszu.

26.07.2019

                         Profesor doktor habilitowany Marian Cholewa

        Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy z 8 stycznia 2019 r. dr hab. Marian Cholewa otrzymał
tytuł naukowy profesora nauk fizycznych (link), uroczyste wręczenie nominacji profesorskich odbyło się
17 maja w Pałacu Prezydenckim (zdjęcia poniżej).

                      Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie           Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie           Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie           Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

  
Marian Cholewa zamieszkał wraz z rodziną w Chałupkach gdy miał 9 lat.
Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2, jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem.
Ukończył fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1987 roku będąc pracownikiem naukowym
Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie obronił pracę doktorską, a w 2006 roku uzyskał stopień doktora
habilitowanego. Przebieg pracy naukowej jest bardzo bogaty, wystarczy spojrzeć na cytat z CV :

1977 - 1980 Assistant, Institute of Nuclear Physics, Cracow, Poland
1980 - 1982 Assistant, Jagiellonian University, Cracow, Poland
1982 - 1983 Kosciuszko Foundation (New York, U.S.A.) Fellow
1983 - 1984 Technical Collaborator, Brookhaven National Laboratory, USA
1984 - 1985 Research Collaborator, Brookhaven National Laboratory, USA
1985 - 1985 Physics Associate III, Brookhaven National Laboratory, USA
1985 - 1987 Senior Assistant, Institute of Nuclear Physics, Cracow, Poland
1987 - 1990 Research Fellow Grade 1, School of Physics, University of Melbourne, Australia
1990 - 1994 Research Fellow Grade 2, School of Physics, University of Melbourne, Australia
1994 - 1998 Senior Research Fellow, School of Physics, University of Melbourne, Australia
1998 - 2000 Associate Senior Research Fellow, University of Melbourne, Australia
1998 - 2004 Director, MC Scientific Consulting Pty. Ltd., Australia
1998     Distinguished Scientist Fellowship at JAERI, Takasaki, Japan (3 months)
1999     Professor - University of Leipzig, Germany (3 months)
1999     GSI, Darmstadt, Germany
2000     GSI, Darmstadt, Germany (3 months)
2000     La Trobe University, Melbourne, Australia (6 months)
2001 - 2003 GSI, Darmstadt, Germany
2003 - 2007 Beamline Scientist, Singapore Synchrotron Light Source, Singapore
2007 - 2008 Senior Beamline Scientist, ISS ANKA synchrotron, Karlsruhe, Germany
2008 - 2011 Senior Beamline Research Fellow, Monash Centre for Synchrotron Science,
                           Monash University, Clayton, Australia
2011 - 2014 Professor, Rzeszow University of Technology, Rzeszow, Poland
2014 - now Professor, University of Rzeszow, Rzeszow, Poland

       Bardzo długa jest lista osiągnięć i publikacji naukowych, której ze zrozumiałych względów nie będziemy
tu przytaczać. Zostały one docenione przez środowisko naukowe, czego wynikiem była Uchwała Rady Naukowej
Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie z 12 marca 2018 r. - link,
a w konsekwencji nadanie tytułu profesora przez prezydenta.
   Warto też podkreślić, że w latach, gdy decydowały się losy rudnickiego liceum, wtedy jeszcze dr hab. Marian
Cholewa prowadził dla uczniów cykl dodatkowych zajęć z fizyki. Lekcje miały formę warsztatów i były skierowane
do uczniów zainteresowanych fizyką jako przedmiotem dodatkowym na maturze oraz kierunkiem przyszłych studiów
wyższych.
   Prof. dr hab. Marian Cholewa dołączył zatem do elitarnego klubu rudnickich profesorów, w którym przypomnijmy,
jest już prof. dr hab. Piotr Tutka, aktualnie również będący pracownikiem naukowym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

   W uznaniu bogatego dorobku naukowego przyłączamy się do gratulacji, z życzeniami dalszych sukcesów
w pracy naukowej i badawczej.

[Zdjęcia zostały zamieszczone dzięki uprzejmości Małgorzaty Sztaby-Cholewy].

25.07.2019

         Wygrana Orła w meczu towarzyskim

Orzeł pokonał LZS Przędzel 3:1. Bramki zdobyli: P. Łomotowski, S. Maciaszek i K. Kowalski.
Mecz rozegrano 21 lipca, początek rozgrywek B klasy 10 i 11 sierpnia.

24.07.2019

                         Taxi ponownie w Rudniku ?

        Od pewnego czasu na dawnym postoju taksówek w centralnej części rynku, często można spotkać pojazd
oznakowany jako Taxi, który oczekuje na potencjalnych klientów.

                      Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

23.07.2019

                        Nowy "Przegląd Rudnicki"

   Na początku lipca w sprzedaży pojawił się nowy (2/2019) "Przegląd Rudnicki". A w nim wiele ciekawych pozycji,
by wspomnieć tylko :

   Wywiad Marii Lachowicz z Rudniczaninem - Marianem Cholewą, wtedy jeszcze doktorem habilitowanym , który
17 maja z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy otrzymał tytuł Profesora nauk fizycznych.    Gratulacje !

  Relacja Janusza Chmiela z wyprawy Rudniczan do czeskich Jaroslavic, miejsca spoczynku hrabiego
Ferdynanda Hompescha. Organizatorem wycieczki był Marian Pędlowski.

  Artykuł Stanisława Gazdy o historii wesel na ziemi rudnickiej, wzbogacony starymi weselnymi fotografiami
udostępnionymi przez Włodzimierza Skoczylasa, w cyklu "Rudnik w starej fotografii".

   Relacja Kazimierza Sochy z wystawy "Makatka - kicz czy sztuka ? " , przygotowanej przez Fundację "Ocalić
od zapomnienia im. Stanisławy Tutka".

"Wierzba tzn. miłująca życie" - Marii Sieprawskiej

"Zbudujmy pomnik" - Ryszarda Żureckiego

"Ku pamięci Kapelanów Katyńskich" - Doroty Kondysar

"Obrazki z życia rudnickiej "Jedynki" - Ewy Zygmunt

"O czym szumią wierzby w Rudniku nad Sanem" - Anety Jakubowskiej

22.07.2019

                         Sukces rudnickich piłkarzy na turnieju "Gothia Cup" w Szwecji

       W dniach 14-18 lipca 2019 w Göteborgu w Szwecji odbył się Europejski Turniej Piłki Nożnej 7 osobowej Olimpiad
Specjalnych "Gothia Cup". Gothia Cup jest największym międzynarodowym turniejem młodzieżowym piłki nożnej
na świecie. Aktualnie co roku uczestniczy w nim około 1600 drużyn z 80 krajów.
    W trakcie turnieju rozgrywanych jest ponad 4500 spotkań na 110 boiskach. Wśród wielu kategorii Turnieju
jest też kategoria Olimpiad Specjalnych.
W tegorocznej edycji uczestniczyło 15 drużyn Olimpiad ze Skandynawii: Szwecji, Finlandii, Norwegii i Danii
oraz 15 drużyn Olimpiad Specjalnych z całego świata: Belgii, Francji, Cypru, Włoch, Litwy, Łotwy, Rosji, Hong Kongu,
Indonezji, Niemiec, Białorusi i Polski.
    Polskę reprezentowała drużyna z Podkarpacia, z klubu sportowego "Koszyczek", ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem: Dawid Bednarczyk , Piotr Kowalski , Jan Janiec , Piotr Rychlicki ,
Marek Rychlicki , Dawid Niemiec , Dawid Kliś , Mariusz Pchełka oraz zawodnicy z Opoczna - Szymon Dąbrowski
i Mateusz Rorot. Trenerzy - Mirosław Chmielowiec , Radek Łypczak i kierownik ekipy Tomasz Bandrowicz.

                     Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

   W grach obserwowanych nasza drużyna została zakwalifikowana do grupy o najwyższym poziomie zaawansowania
techniki i taktyki gry zespołowej w piłkę nożną.

Wyniki spotkań w grupie:
Polska – Dania   8 : 2
Polska – Litwa    0 : 2
Polska – Łotwa   4 : 0
Polska – Rosja    0 : 2

Mecz o III miejsce  -   Polska - Łotwa   6 : 0
Mecz finałowy            -   Litwa -  Rosja    2 : 0

Drużyny za osiągnięte wyniki otrzymały pamiątkowe medale "Gothia Cup" i bluzy dresowe z napisem Gothia Cup Geteborg Szwecja.
Mirosław Chmielowiec

  Gratulacje dla całej drużyny i trenerów !
 

 19.07.2019

                         Remont ulicy Stalowej

        Trwa remont ulicy Stalowej, z czego najbardziej zadowoleni są z pewnością pracownicy "Mostostalu",
największego zakładu pracy w mieście.

                      Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie           Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie           Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

16.07.2019

                         Wieczór Autorski z Lidią Bogaczówną

    Dzisiaj (wtorek) o 17:00 w Domu Kultury rozpocznie się Wieczór Autorski z Lidią Bogaczówną,
pochodzącą z Rudnika aktorką Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.


 13.07.2019

                         Kolejne zmiany w centrum miasta

        Po dawnym kiosku cukierni "Pączek", został też rozebrany przystanek autobusowy oraz nieczynna już
kolektura Totalizatora Sportowego.

                               Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

12.07.2019

                        Rakarz odwiedzi Rudnik

      Jak podaje oficjalny serwis Rudnika, 25 lipca, w związku z licznymi skargami mieszkańców, na terenie  miasta
zostanie przeprowadzone wyłapywanie wałęsających się psów.

11.07.2019

                         Wyniki egzaminu maturalnego w powiecie niżańskim

  W technikach prowadzonych przez Powiat Niżański egzamin maturalny zdało :

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku - 62,8 % zdających
Technikum w Rudniku nad Sanem - 40 % zdających
Technikum w Jeżowem - 29,4 % zdających

Są to wyniki wstępne, a prawo do poprawy wyniku matury w sierpniu ma 42 uczniów, czyli 58,3% wszystkich,
którzy nie zdali egzaminu w maju.
Ogólnie pośród absolwentów techników na Podkarpaciu maturę zdało 70,2%.
Ze wstępnych danych wynika, że w całej Polsce maturę zdało 80,5% do niej przystępujących.
Na Podkarpaciu egzamin zdało ok. 81% maturzystów.

Źródło informacji - serwis powiatu niżańskiego - link.

10.07.2019

                         Zmiany w Rudniku

   Jak widać na zdjęciu nadesłanym dzisiaj przez "Drejka", został rozebrany dawny kiosk cukierni "Pączek",
prowadzone były prace przy przystanku PKS obok budynku magistratu.

                               Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

1.07.2019

                          Zmiany w parafii Trójcy Świętej

     Decyzją ks. Biskupa Sandomierskiego od 1 lipca wikariuszem naszej parafii będzie ks. Tomasz Gawlak.
Pochodzi on z parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Goźlicach (dekanat Klimontów),
a ostatnio był wikariuszem w parafiii pod wezwaniem Matki Odkupiciela w Ostrowcu Świętokrzyskim.

   Rezygnację z pracy w parafii złożył Grzegorz Orłowski, aktualnie parafia poszukuje nowego organisty.

28.06.2019

                         Nowy zbiornik retencyjny na kanale Niedźwiedź

   Zostało wszczęte postępowania administracyjne w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika wodnego małej retencji wraz z infrastrukturą towarzyszącą, które będą zlokalizowane w Rudniku na terenie
działki nr 5714. Inwestorem jest Państwowe Gospodarsto Leśne Lasów Państwowych Nadleśnictwa Rudnik.

                               Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

Obrys ma charakter orientacyjny, dotyczy jedynie działki, a nie granic potencjanego zbiornika wodnego.
[Mapka zaczerpnięta z serwisu geoportal.gov.pl]

25.06.2019

                         "Mr Garden" - nowe Centrum Ogrodnicze

   Obok Serwisu Opon, przy obwodnicy Rudnika, powstało nowe Centrum Ogrodnicze. Konkurencja w tej branży
jest więc coraz większa, to już trzeci sklep tego typu w Rudniku.

                               Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

23.06.2019

                 Wygrana Orła na zakończenie sezonu

    Piłkarze Orła Rudnik w ostatnim meczu sezonu 2018/2019 pokonali na wyjeździe LZS Polonia Przędzel 2:1 (0:0).
Bramki dla Orła strzelili: Dariusz Gąsiorowski (62') i Szymon Maciaszek (86').
Orzeł Rudnik zajął ostatecznie 3 miejsce, zdobywając w 24 meczach 50 punktów, przy bilansie bramkowym 52:38.
Oznacza to brak awansu i występy w sezonie 2019/2020 ponownie w klasie B.

20.06.2019

                         Uroczystości Bożego Ciała w Rudniku nad Sanem

    Rudniczanie całymi rodzinami uczestniczyli w procesji Bożego Ciała, która wiodła ulicami miasta,
tradycyjnie już, poprzez cztery stacje przy wiklinowych ołtarzach.

                   Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie         Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie         Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie         Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie


      Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie       Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie       Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie       Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie       Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie


                  Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie         Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie         Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie         Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

===============

                     Słaba końcówka sezonu i wysoka przegrana Orła

   Orzeł Rudnik - Ceramika Harasiuki 1:5


19.06.2019

                         Koniec Gimnazjum imieniem "Orląt" w Rudniku nad Sanem

    W wyniku reformy systemu oświatowego, tak jak inne polskie gimnazja, również Publiczne Gimnazjum im. "Orląt"
w Rudniku nad Sanem zakończyło swoją działalność.

                               Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                       Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

18.06.2019

                         Piknik rodzinny

       Na placu Caritasu w Rudniku każdy mógł znaleźć dla siebie coś ciekawego, więc nic dziwnego, że frekwencja
dopisała. Punktem kulminacyjnym był koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

     Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie      Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie      Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie      Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie      Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

W najbliższą niedzielę przy kościele Trójcy Świętej parafiada. Będzie to czas spotkania na modlitwie, wspólnym śpiewie. Organizatorzy zapowiadają wiele różnych atrakcji.

16.06.2019

                          "Nawróć nas Boże i przywróć nam wiary" - zakończenie Misji Świętych

        Dzisiaj w parafii Trójcy Świętej zakończyły się Misje Święte. Wobec bogactwa nabożeństw i wydarzeń,
w krótkiej relacji nie sposób oddać atmosferę, emocje i przeżycia uczestników Misji. Niech tych kilkanaście zaledwie
zdjęć stanowi jedną z pamiątek i jedno ze świadectw.

     Ojciec Daniel Biedniak - podczas spotkania misyjnego dla dzieci :

                Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

        Podczas Apelu Misyjnego ze światłami (na trzecim planie ksiądz Wiesław śpiewający i grający na gitarze) :

                       Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

  Droga Krzyżowa ulicami miasta :

             Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

     Suma odpustowa na zakończenie Misji Świętych :

                       Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                 Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

   Zakończenie Misji Świętych przy Krzyżu Misyjnym :

       Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie          Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie           Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie          Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

  Po postawieniu Krzyża przez strażaków i parafian zostaje on poświęcony przez wszystkich kapłanów :


              Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie            Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie           Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

    Po zakończeniu oficjalnych uroczystości :

                          Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie 

    Pamiątkowa inskrypcja na Krzyżu Misyjnym :

                               Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

==========

                         Porażka Orła

Kłyż Tarnogóra - Orzeł Rudnik 1:0


15.06.2019

                          Piknik Patriotyczno-Rodzinny

        W niedzielę, 16 czerwca, o 16:00 na placu Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem rozpocznie się Piknik
Patriotyczno-Rodzinny, połączony z obchodami Dnia Matki i Dnia Dziecka.

                             Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

 Obok wielu atrakcji, o których szerzej można przeczytać w programie, organizatorzy przygotowali prawdziwą
niespodziankę w postaci koncertu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego (od 18:00).
Szczegółowy program - link.

14.06.2019

                 Droga Krzyżowa ulicami miasta

   Dzisiaj (piątek), o 20:30 rozpocznie się Droga Krzyżowa, której stacje będą zlokalizowane na ulicach Rudnika.
Nabożeństwo jest elementem trwających Misji Świętych.
Szczegółowy program Misji - link (pdf).

13.06.2019

                  Kolejny sukces Oliwii Gut

     Oliwia Gut z czasem 12.80 s zajęła 2. miejsce w finałach "Nestle Cup", w biegu na 100m (kategoria U-16).
Zawody odbywały się na stadionie AWF w Warszawie. Oliwia jest uczennicą VII klasy PSP nr 1 im. Jana Pawła II
w Rudniku nad Sanem, a trenuje w klubie Victoria Stalowa Wola.

   Gratulacje !

10.06.2019

                   W środę odkomarzanie w Gminie Rudnik nad Sanem

   Jak informuje na oficjalnej stronie miasta burmistrz Waldemar Grochowski, w najbliższą środę, 12 czerwca
o 19:00 na terenach mieszkalnych w Gminie Rudnik nad Sanem rozpocznie się akcja odkomarzania.

Zostanie ono wykonane metodą zadymiania środkami Aspermet i Delta 2,5 EC.

W czasie odkomarzania aż od opadnięcia mgły zaleca się przebywanie w pomieszczeniach.
Owoce, które miały wcześniej kontakt z mgłą owadobójczą, należy dokładnie umyć przed spożyciem.


9.06.2019   

                   Plaga komarów w Rudniku

     Intensywne, majowe deszcze, po których nadeszły bardzo ciepłe dni sprawiły, że Rudnik nawiedziła plaga
komarów. Problem dotyczy wielu podkarpackich miast, w niektórych (np. w Stalowej Woli) włodarze zdecydowali
o przeprowadzeniu kompleksowego odkomarzania miasta. Jest to jednak operacja bardzo kosztowna,
a przy tym wzbudza duże kontrowersje (środki są toksyczne, niszczą też np. pszczoły).
Problem jest jednak poważny, chmary komarów atakują nawet w południe, w słoneczny dzień.

                 Nowy, wakacyjny rozkład jazdy pociągów

    Od dzisiaj do 31 sierpnia obowiązuje nowy rozkład jazdy pociągów. Wprowadzono kilka korzystnych zmian.
W skrócie odjazdy ze stacji Rudnik nad Sanem :

Przeworsk - 7:05, 7:58, 14:00, 15:12, 16:28, 20:14, 22:28
Stalowa Wola Rozwadów - 5:44, 6:04, 6:29, 8:00, 14:01, 15:14, 16:30, 17:48, 19:43
Warszawa Wschodnia - 16:30       (przez Radom, Tomaszów, Koluszki)
Warszawa Zachodnia - 6:04            (przez Radom, Dęblin)
Wrocław - 7:58      (przez Rzeszów, Kraków, Częstochowę Stradom)
Hrubieszów - 19:43      (przez Biłgoraj, Zamość)
Przemyśl - 14:00, 22:28

               Wygrana Orła

  Piłkarze Orła Rudnik pokonali dzisiaj na własnym boisku Orzeł Biedaczów 1:0.
Niestety swoje mecze wygrały też zespoły Azalii Wola Zarczycka i Grabniaka Hucisko.


8:06.2019

                        Misje Święte w Parafii Trójcy Świętej

       Dzisiaj Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej o. Daniel Biedniak i o. Sebastian Stasiak rozpoczęli Misje Święte
w Parafii Trójcy Świętej w Rudniku nad Sanem. Potrwają one do 16 czerwca, szczegółowy program Misji - link (pdf).

6.06.2019

                           Stowarzyszenie "Bo mogę"

    W sierpniu 2018 r. pochodzący z Rudnika Piotr Sekulski wraz z przyjaciółmi powołał do istnienia Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Rehabilitacji Społecznej "Bo mogę!" .
Jego działalność dotyczy całego woj. podkarpackiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatów niżańskiego,
stalowowolskiego i tarnobrzeskiego. Szczegóły działalności Stowarzyszenia są dostępne na stronie
www.stowarzyszeniebomoge.pl

      Głównym celem jeśli chodzi o powiat niżański jest utworzenie właśnie w Rudniku nad Sanem i prowadzenie Hospicjum stacjonarnego. Ma to być miejsce dla osób dorosłych w terminalnym okresie choroby. Nie trzeba
udowadniać konieczności powstania takiego miejsca w naszym regionie, a choć droga jeszcze daleka, to cały czas
grupa ludzi z "Bo mogę" zmierza w tym kierunku.

   Jednym z działań są warsztaty dla opiekunów rodzinnych "Opiekun rodzinny nie musi być sam" organizowane
we współpracy z Fundacją Hospicyjną z Gdańska oraz Fundacją PZU. "Bo mogę" współpracuje także z bardzo znanym
w Polsce Puckim Hospicjum św. Ojca Pio, założonym przez śp. ks. Jana Kaczkowskiego.
Planuje ono, by taki dzień warsztatowy zorganizować także Rudniku dla mieszkańców powiatu niżańskiego.
Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie, bowiem warsztaty będą odbywały się od sierpnia d
o listopada br.

Stowarzyszenie zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli, instytucji i firm o wsparcie swoich działań.

W "Naszym Dzienniku" z 30 maja ukazał się artykuł o działalności Stowarzyszenia "Bo mogę".

                             Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

[Informacje nadesłane przez Piora Sekulskiego]

5.06.2019

                 Sukcesy młodych lekkoatletów z Rudnika

    W  dniu 5.06.2019 r.na stadionie lekkoatletycznym Miejskiego Klubu Sportowego w Stalowej Woli odbył się
XIV Podkarpacki Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych - Polska.
W zawodach wzięło udział 97 zawodników z 9 Ośrodków: Dębicy, Grębowa, Jasła, Leżajska, Mielca, Przemyśla,
Rudnika nad Sanem, Tarnobrzega i Stalowej Woli.

     Nasz Ośrodek reprezentowało 7 zawodników klubu "Koszyczek":
Dawid Bednarczyk, Jan Janiec, Piotr Kowalski, Sebastian Marchut, Dawid Niemiec, Mariusz Młynarski i Marek Rychlicki.
Zdobyli oni 14 medali - 6 złotych, 4 srebrne i 4 brązowe.

  Piotr Kowalski - złoty medal w bieg na 400 m i srebrny w biegu 200 m,
  Dawid Niemiec - złoty medal w biegu na 200m i srebrny w biegu na 100 m,
  Jan Janiec - złoty medal w biegu na 800 m i srebrny w biegu na 1500 m,
  Marek Rychlicki - złoty medal w biegu na 200m i srebrny w biegu na 100 m,
  Dawid Bednarczyk - złoty medal w pchnięciu kulą i brązowy w biegu na 100 m
  Mariusz Młynarski - brązowy medal w biegu na 400 m i brązowy w biegu na 800 m,
  Sebastian Marchut - brązowy medal w biegu na 100m.
  Sztafeta 4 x 100m w składzie: Jan Janiec, Dawid Niemiec, Piotr Kowalski i Marek Rychlicki w finale zdobyła złoty
  medal, pokonując sztafety Stalowej Woli, Dębicy, Jasła, Przemyśla i Tarnobrzega.

                                Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                         Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

Zawodnicy oprócz pamiątkowych medali Olimpiad Specjalnych - Podkarpackie otrzymali nagrody rzeczowe w postaci
sprzętu sportowego ufundowanego przez sklep sportowy "Maraton" ze Stalowej Woli.
Opracował:
mgr Mirosław Chmielowiec

Gratulacje !

3.06.2019

                      Spektakl "Eucharystia na nowo odkryta"

   W najbliższą środę (5 czerwca), o 19:00 w sali widowiskowej Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem rozpocznie się
spektakl "Eucharystia na nowo odkryta". Aktorami będą uczestnicy i pracownicy Caritas. Przedstawienie jest
inspirowane przeżyciami i świadectwem boliwijskiej stygmatyczki Cataliny Rivas, która otrzymała łaskę widzenia
Mszy Świętej od strony niewidzialnej dla ludzkich oczu.

1.06.2019

                  "Wiklina 2019"

   Trwa doroczne święto rudnickich Wikliniarzy.

         Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie         Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie         Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie         Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

 ========

               Dotkliwa porażka Orła

Azalia Wola Zarczycka pokonała Orzeł Rudnik 5:1.

31.05.2019

                  Nowe nagłośnienie kościoła w Rudniku

        Przy okazji remontu instalacji elektrycznej w rudnickim kościele Trójcy Świętej został zainstalowany
nowy system nagłośnienia. Jak łatwo zauważyć na nowych kolumnach głośnikowych, nagłośnienie
wykonała renomowana polska firma "RDUCH".
  Jest to system bardzo wysokiej klasy. Firma ta zamontowała nagłośnienie w wielu katedrach, bazylikach
i sanktuariach w Polsce i za granicą, wystarczy wspomnieć Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
na Jasnej Górze, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny,
Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich, Bazylikę Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski
w Licheniu, Sanktuarium Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej, Bazylikę p.w. Zwiastowania NMP u Bernardynów
w Leżajsku czy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanym, a pełna lista referencyjna jest
imponująca - link.

                            Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

30.05.2019

                           Pomnik w hołdzie poległym Rudniczanom

        Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wdzięczności i Pamięci informuje, że podczas imprezy plenerowej
"Wiklina 2019" w Rudniku nad Sanem w dniach 1-2 czerwca zainauguruje kampanię informacyjną dotyczącą
budowy pomnika :

    "W HOŁDZIE MIESZKAŃCOM ZIEMI RUDNICKIEJ, OFIAROM TRAGICZNYCH WALK W 1914 I 1915 R. ORAZ TYM,
   KTÓRZY W LATACH POWOJENNYCH PODNIEŚLI MIASTO I GMINĘ Z RUIN, DAJĄC HEROICZNY WKŁAD W BUDOWĘ
                                                NOWO ODRODZONEJ W 1918 R. OJCZYZNY"

Społeczeństwo Ziemi Rudnickiej w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości obelisk ten funduje.
Rudnik nad Sanem 11.11.2020 r.

W ramach kampanii informacyjnej w dniach 1-2 czerwca prowadzona będzie sprzedaż cegiełek na budowę pomnika.


   Wizualizacja projektu pomnika i jego otoczenia :

                   Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie            Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie            Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

  Plakat i ulotki towarzyszące kampanii informacyjnej

                             Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie          Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie           Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

[Informacje i zdjęcia nadesłane przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wdzięczności i Pamięci]

29.05.2019

                  Wyniki wyborów

   Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej zostały opublikowane oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu
Europejskiego. W gminie Rudnik nad Sanem zdecydowane zwycięstwo odniosło Prawo i Sprawiedliwość,
na które swoje głosy oddało aż 64.59 % wyborców.

                            Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

         Dla porównania, na Prawo i Sprawiedliwość w gminie Ulanów głosowało 73.49 % wyborców, w gminie
Krzeszów 76.78 %, a w gminie Jeżowe aż 87.04 % i tu żaden z pozostałych Komitetów nie przekroczył progu 5 %.

28.05.2019

                  Wystawa IPN na ...rudnickim Rynku

Aktualizacja - informacja Akcji Katolickiej :

      Wystawa "Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na ziemiach polskich
w latach 1944/45-1956" pokazywana jest w kilkunastu miastach Polski.

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rudnickie Orlęta" pokazuje wystawę przygotowaną przez IPN Rzeszów
w Rudniku na Sanem - wokół Rynku oraz w Szkole Podstawowej nr 3 - galeria zdjęć - link
w Stalowej Woli
w Nisku - parafia p.w. Matki Bożej Fatimskiej - galeria zdjęć - link
w Jeżowym -Zespół Szkół Centrum - galeria zdjęć - link
------------
       Odwiedzający w sobotę rudnicki Rynek mogli oglądać plakaty z prezentowanej niedawno w Stalowej Woli
wystawy IPN w Rzeszowie - "Zapomniane Ogniwo
". Obecnie plakaty te można jeszcze zobaczyć w witrynach
sklepów na Rynku.

                            Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie               Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

========

                
Abstrakcyjnie wysokie ceny truskawek "prosto z pola" w Rudniku

      Wydaje się, że najniższe ceny owoców powinni mieć sprzedający je bezpośrednio rolnicy lub producenci.
Ale nie w przypadku truskawek sprzedawanych "prosto z pola" na rudnickim Rynku.
Dzisiaj truskawki w Rudniku kosztowały aż 14 zł za kg, podczas gdy w Stalowej Woli obok hali targowej
kilogram truskawek kosztował 6 zł za kg. Co ciekawe, tak drogie truskawki znajdują nabywców, chociaż
truskawki tańsze są też w rudnickich sklepach warzywnych.

27.05.2019

                   Wernisaż wystawy "Europejskie makatki kuchenne - kicz czy sztuka ? "

      Na stronie Fundacji "Ocalić od zapomnienia" imieniem Stanisławy Tutka można zobaczyć galerię zdjęć
z sobotniego wernisażu wystawy - "Europejskie makatki kuchenne - kicz czy sztuka ? " - link do galerii.

26.05.2019

                  Woda w rudnickich rzekach opada

    Dzisiaj w południe poziom wody w Rudnej był już o kilkanaście cm niższy od wczorajszego.
Widać to na drugim zdjęciu - ślad zostawiony przez wodę na konstrukcji mostu kolejowego.

                            Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                    Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie


                  Wygrana Orła w meczu na szczycie

     W rozegranym wczoraj meczu, piłkarze Orła pokonali na własnym boisku, zajmujący drugie miejsce w tabeli
Grabniak Hucisko 2:0 (1:0). Obie bramki strzelił Dariusz Gąsiorowski.

24.05.2019

                  Wysoki poziom wody w rudnickich rzekach

     Po trwających kilka dni intensywnych opadach deszczu, również w Rudniku poziom wody w rzekach gwałtownie
wzrósł i jest teraz niebezpiecznie wysoki. Na zdjęciach - odcinek Rudnej między ulicami Rzeszowską i Głowackiego.

                                     Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie 


            Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                                  Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                               Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie


21.05.2019

                 Zaproszenie na wystawę

                       Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie  

          Fundacja "OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA" im. Stanisławy Tutka zaprasza na wystawę "Europejskie makatki
kuchenne - kicz czy sztuka". Na wystawie zostaną pokazane makatki z Polski i innych krajów Europy z prywatnej
kolekcji Elżbiety i Piotr Branekovych. Elżbieta Branekova jest etnografem, specjalistą w zakresie polskich strojów
ludowych.

          Makatki przywędrowały do wielu państw europejskich z Niemiec i Holandii, gdzie używano je powszechnie
już w XIX wieku. Na przełomie XIX i XX stulecia zadomowiły się i w innych państwach Europy (Anglia, Austria,
zachodnia Białoruś, Bułgaria, Czechy, Estonia, Francja - w tym kraju jedynie w Alzacji i Lotaryngii, Litwa, Łotwa,
Macedonia, Polska, Rosja, Serbia, Słowacja, Szwecja, Ukraina, Węgry). Zawieszano je najpierw w domach
mieszczańskich, potem robotniczych, a na koniec także i wiejskich. Największy rozkwit "makatkowej mody" przypada
na okres od lat 20. XX do 50. tegoż stulecia. Na ich ogromną popularność wielki wpływ miały dwa czynniki:
nie były zbyt kosztowne i stosunkowo łatwe w wykonaniu. Wizerunek zamieszczany na makatkach to tematyczny
motyw składający się ze schematycznego i syntetycznego obrazka, często, ale nie zawsze, uzupełnionego
korespondującym z nim napisem. Ideą przewodnią tych przekazów było wskazanie wzorców do naśladowania
dotyczących zarówno codziennego postępowania, jak i współżycia w rodzinie oraz społeczeństwie.

       Wystawę będzie można oglądać od 25 maja do 25 sierpnia 2019 r. w Centrum Wikliniarstwa w Rudniku
nad Sanem. Wystawa jest współorganizowana z Miejskim Ośrodkiem Kultury.

19.05.2019

                   Wysoka wygrana Orła

   Piłkarze Orła Rudnik pokonali dzisiaj na wyjeździe, zajmującą przedostatnie miejsce w tabeli Jutrzenkę Kopki 7:0. Przed naszą drużyną dwa najważniejsze mecze sezonu, w najbliższą sobotę o 16:30, w Rudniku
z wiceliderem - Grabniakiem Hucisko i za 2 tygodnie, na wyjeździe, z liderem - Azalią Wola Zarczycka.

17.05.2019

                 "Wiklina 2019 - Rudnik nad Sanem"

                       Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie  

       Organizatorzy opublikowali oficjalny program tegorocznej "Wikliny". Impreza odbędzie się 1 i 2 czerwca.
Plakat z oficjalnej strony miasta.

15.05.2019

                            Ku pamięci Kapelanów Katyńskich

                       Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie            Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

       Przedstawiciele Koła Katyńskiego przy Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym "Rudnickie Orlęta" brali
udział w niedzielnych uroczystościach w sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej, podczas których otwarto Aleję Dębów
Pamięci Kapelanów Katyńskich.
Jeden z dębów upamiętnia księdza majora Bronisława Szwedo z Rudnika nad Sanem.
W imieniu rodzin Katyńskich z całej Polski w czasie uroczystości
głos zabrała Anita Gietka, która przedstawiła
zebranym postać Bronisława Szwedo.
Na drugim zdjęciu : Anita Gietka, Lucyna Żurecka i Elżbieta Kortyczko wraz z Marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim podczas odsłonięcia Tablicy upamiętniającej Kapelanów Katyńśkich

14.05.2019

                     Rocznica powstania organizacji "Orlęta"

      Zdjęcia z uroczystości w konkatedrze w Stalowej Woli.

              Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie            Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie          Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie          Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

   Mszę Świętą odprawił ksiądz biskup Edward Frankowski, w uroczystości uczestniczył prezes IPN dr Jarosław Szarek,
który wystąpił z krótkim przemówieniem, była też liczna reprezentacja naszego miasteczka.
Zdjęcia nadesłała Anita Gietka.

13.05.2019

                     Remont kamieniczki na rynku

      Jedna z kamieniczek stojących w centrum rudnickiego rynku wreszcie doczekała się remontu.

                               Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

12.05.2019

                     Wygrana "Orła" Rudnik

      Piłkarze "Orła" Rudnik pokonali dzisiaj na własnym boisku "Advit" Łętownia 2:0 (1:0).

                                        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie  

  Piłka w siatce bramki Advitu. Obrońca z Łętowni tak niefortunnie przedłużył głową lot piłki, że bramkarz nie miał
większych szans i było 2:0.

7.05.2019

                      O "Orlętach" w TVP 3 Rzeszów

        W Aktualnościach TVP 3 Rzeszów został wyemitowany reportaż z obchodów rocznicy powstania Nielegalnej,
Młodzieżowej Organizacji "Orlęta". Jest on też dostępny w serwisie internetowym tej stacji - link.
Trwa
3 min. 14 sek. (poprzedza go 25 sek. reklam).


5.05.2019

                      Wysoka przegrana Orła Rudnik

Piłkarze Orła Rudnik przegrali dzisiaj na własnym boisku z KS Łukowa 2:6.

3.05.2019

                 "O czym szumią wierzby w Rudniku nad Sanem ? O rosnącym placu zabaw"         

      To nowy projekt Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku. W swym założeniu ma to być w większości żywy, rosnący
wiklinowy plac zabaw. Pozostałe elementy będą wyplecione z wikliny na stelażach z metalu, co zapewni im
odpowiednią wytrzymałość mechaniczną.

                                 Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

    Na placu za Centrum Wikliniarstwa z wikliny powstaną takie obiekty-elementy jak :
rosnący labirynt, tunel, altana, huśtawka-kołyska, domek, parking dla rowerów, wigwam, biedronka, krzesło, jeż,
ślimak, mrówka oraz cztery lampy. Plac zabaw zostanie otwarty pod koniec czerwca.

2.05.2019

              List do Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza - wizyta biskupa Karola Wojtyły w Rudniku

  Kilka dni temu został wysłany list z prośbą o pomoc do Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza, który przez 39 lat
był osobistym sekretarzem, na początku biskupa Karola Wojtyły, a później papieża Świętego Jana Pawła II.
Jak pokazuje historia, Kardynał Stanisław Dziwisz pomagał już w podobnych sprawach, np. w ustaleniu daty wizyty
księdza Karola Wojtyły w Kalwarii w Wejherowie w 1953 r.
Można przeczytać artykuł na ten temat - link.
W ostatnim "Gościu Niedzielnym" ukazał się ciekawy wywiad z Księdzem Kardynałem - link.

1.05.2019

                               Dzień Flagi RP i rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

         Jutro Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
. Z tej okazji Burmistrz zaprasza dzieci i młodzież na bieg
"Biało-Czerwonej". Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne został on przeniesiony na stadion MOSiR.
O 9:30 rozpocznie się rozgrzewka, którą poprowadzi pochodzący z Przędzela Bartłomiej Stój, mistrz Europy
juniorów i wielokrotny mistrz Polski w rzucie dyskiem. Bieg rozpocznie się o 10:00.

       W piątek, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
o 9:30 w kościele Trójcy Świętej rozpocznie się Msza Święta w intencji Ojczyzny.
Po jej zakończeniu nastąpi przemarsz pod pomnik w rynku, gdzie program artystyczny przedstawią : chór rudnickiego
Klubu Seniora "Wiklina" oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II.

=====

                               Kolejna cenna wyjazdowa wygrana Orła

     Trzecie z rzędu zwycięstwo zanotowali piłkarze Orła, pokonując na wyjeździe KS Majdan Łętowski 3:2.
Tym samym Orzeł umocnił się na 3 miejscu w tabeli, a bezpośredni rywal, Ceramika Harasiuki przegrała
z Kłyżem Tarnogóra 0:3. W najbliższą niedzielę nasi piłkarze o 13:30 zagrają w Rudniku z KS Łukowa.

30.04.2019

                               Wystawa "Zapomniane ogniwo "

          W Konkatedrze w Stalowej Woli można też oglądać nową wystawę przygotowaną przez IPN w Rzeszowie
pt. "Zapomniane Ogniwo". Wystawa wcześniej była prezentowana w Urzędzie Wojewódzkim. Jej obecność
w Stalowej Woli jest związana z 72. rocznicą powstania Niepodległościowej organizacji "Orlęta".

Serdecznie dziękuję rudnickiej firmie "Patkar", która zapewniła transport eksponatów wystawy do Stalowej Woli
.
Anita Gietka.

29.04.2019

                                   List od Marszałka Sejmu RP

         Fragment listu od Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Marka Kuchcińskiego do Stowarzyszenia
Kulturalno-Oświatowego "Rudnickie Orlęta" z okazji 72. rocznicy powstania Niepodległościowej Organizacji Orlęta
- Warszawa 26 kwiecień 2019 r.

"(...) W okresie największego terroru stalinowskiego młodzi ludzie, wychowani na tradycyjnych wartościach
i przepojeni etosem walki o niepodległość, nie chcieli się pogodzić z sowieckim systemem bezwzględnie
zwalczającym wszystko, co dla pokoleń Polaków było najważniejsze i najcenniejsze. Podejmując testament swoich
bohaterskich poprzedników - Orląt Lwowskich - tworzyli nielegalne organizacje, będące wyrazem sprzeciwu wobec
tego, co działo się w powojennej Polsce.

Piękną kartę w historii Podkarpacia zapisały Rudnickie Orlęta, założone przez uczniów miejscowej szkoły średniej,
łączyło ich przekonanie, że nie wolno biernie przypatrywać się zniewoleniu narodu i przekształcaniu Polski w wasala
obcego mocarstwa. Działając w konspiracji młodzież naszego województwa dała przykład niezwykłej odwagi, miłości
do Boga i Ojczyzny oraz wierności najwyższym wartościom. Jednak za swój młodzieńczy idealizm zapłaciła ogromną
cenę.

Dlatego z uznaniem i wdzięcznością przyjąłem wiadomość o uroczystościach w Stalowej Woli.
Dziękuję Państwu za pamięć i szacunek dla młodych ludzi (...)"

                                                                                                   Z wyrazami szacunku - Marek Kuchciński


28.04.2019

                           Wystawa "Karpackim szlakiem po Niepodległość"

          W stalowowolskiej konkatedrze można już oglądać wystawę fotografii Janusza Byry "Karpackim szlakiem
po Niepodległość", pod patronatem honorowym "Towarzystwa Karpackiego".
Na wystawie jest między innymi informacja o komendancie Orląt Stanisławie Mandeckim.

                                  Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie   
               Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

Więcej zdjęć w galerii - link.
Informacja i zdjęcia - Anita Gietka.

27.04.2019

             Kolejna wygrana piłkarzy "Orła"      

   Piłkarze "Orła" Rudnik w ważnym meczu pokonali dzisiaj na swoim boisku 2:1 Wólczankę Wólka Grodziska.
Po tym meczu Orzeł zajmuje 3 miejsce
w tabeli (przy założeniu, że wszystkie drużyny rozegrały po 14 spotkań).
Zapowiada się więc pasjonująca walka o awans.

26.04.2019

             Zaproszenie Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego "Rudnickie Orlęta"      

  Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rudnickie Orlęta" serdecznie zaprasza  na uroczystość dla uczczenia
młodzieży należącej do konspiracji antykomunistycznej w latach 1944-1956, w 72 rocznicę powstania
niepodległościowej organizacji "Orlęta" w byłym województwie rzeszowskim.

     Honorowy Patronat :

Prezes IPN - dr Jarosław Szarek
Wojewoda Podkarpacki - Ewa Leniart
Starosta Powiatu Niżańskiego - Robert Bednarz

    Program uroczystości - 5 maja, w konkatedrze pw. Matki Bożej Królowej Polski, w Stalowej Woli :

11:30 - wykład dr Bogusława Wójcika, pracownika IPN w Rzeszowie, który będzie dotyczył młodzieży należącej
                do konspiracji w Polsce po II wojnie
12:00 - Msza Św. z udziałem księdza Biskupa Edwarda Frankowskiego
13:00 - Składanie kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II i modlitwa m.in. za twórców Konstytucji 3 Maja

     Uroczystości towarzyszą :

- wystawa przygotowana przez IPN w Rzeszowie "Zapomniane Ogniwo", poświęcona młodzieży należącej
   do konspiracji w całej Polsce. Idea wystawy - dr Jarosław Szarek
- wystawa fotografii Janusza Byry "Karpackim szlakiem po Niepodległość", patronat honorowy "Towarzystwo
   Karpackie"

Konkatedra w Stalowej Woli jest otwarta przez cały dzień, zapraszamy wszystkich do obejrzenia wystaw
od 25 kwietnia do 13 maja 2019 roku.

Organizator :
Stowarzyszenie "Rudnickie Orlęta" - prezes Anita Gietka

23.04.2019

           Orzeł wygrał na inaugurację rundy wiosennej

   Piłkarze Orła Rudnik w Wielką Sobotę pokonali na wyjeździe Jodłę Przychojec 4:2.
Bramki dla naszej drużyny zdobyli : Adam Konior, Szymon Maciaszek i Dariusz Gąsiorowski (2).

---------

          Nowy "Przegląd Rudnicki"

   Ukazał się nowy Przegląd Rudnicki [1/2019 (89)].

22.04.2019

                           Poniedziałek  Wielkanocny w Rudniku


                                  Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie   

21.04.2019

                               Wielkanoc w Rudniku


                                  Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie


20.04.2019

                               Wielka Sobota w Rudniku


                                  Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

     Święcenie pokarmów.

19.04.2019

                              Wielki Piątek w Rudniku


                                  Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

     Grób Pana Jezusa.

18.04.2019
   
                                      Wielki Czwartek w Rudniku


                                  Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                    Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

    Pan Jezus w Ciemnicy oraz widok ołtarza głównego w kościele Trójcy Świętej, Wielki Czwartek AD 2019.

15.04.2019

                              Nowy salon fryzjerski

     Jutro na rudnickim rynku (Rynek 57) zostanie otwarty salon fryzjerski "Rene".
Więcej informacji zawiera nadesłana ulotka reklamowa.

                      Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie     

14.04.2019

                              Wjazd Chrystusa do Jerozolimy

     Rudniczanie tłumnie uczestniczyli dzisiaj w inscenizacji wjazdu Jezusa Chrystusa do Jerozolimy.

                      Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                  Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                 Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie    

             Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                  Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                 Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                 Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie    

  Przebieg wjazdu rejestrowała ekipa TVP 3 Rzeszów i krótka relacja znalazła się dzisiejszym wydaniu Aktualności
tej stacji.

13.04.2019

                              Kolejne zmiany w kościele Trójcy Świętej

     Iluminację uzyskały też figury Pana Jezusa i Matki Bożej na ołtarzach w nawach bocznych.

                                     Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                  Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

12.04.2019

                                Rudnik przed świętami

     Na rudnickim rynku zagościły już palmy, to znak, że wkrótce Niedziela Palmowa i święta.

                               Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie   

11.04.2019

                     Odwołany mecz Orła

     Jutrzenka Dębno wycofała się z rozgrywek i mecz Orła został odwołany. Wyniki Jutrzenki z rundy jesiennej
zostały anulowane. W Wielką Sobotę nasi piłkarze zagrają na wyjeździe z Jodłą Przychojec.

9.04.2019

                    VIII Wjazd Chrystusa do Jerozolimy - Rudnik nad Sanem - zaproszenie

     Rozpoczniemy 14 kwietnia 2019 roku o 13:00 w Rynku przed pomnikiem hr. Ferdynanda Hompescha.
Trasa prowadzić będzie ulicami : Rynek, Grunwaldzką, 3-go Maja, Rzeszowska, Daszyńskiego, Słowackiego,
Sandomierską, Rynek i Mickiewicza, do kościoła. Kończymy Mszą Św. około 14:30.

  Wystąpią mieszkańcy następujących miejscowości: Groble, Hucisko, Kopki, Łazory, Kusze, Koziarnia,
Podolszynka Ordynacka, Jeżowe, Kraków, Krzeszów, Nisko i Rudnik nad Sanem - grupa około 70. aktorów.
Zaproszenie kierujemy nie tylko do mieszkańców naszej gminy, ale wszystkich okolicznych miejscowości.

Tegoroczny Orszak Trzech Króli kończyliśmy bigosem, zaś wjazd rozpoczniemy grochówką dla wszystkich.

                               Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie 

Scenariusz przewiduje osiem scenek rodzajowych, w tym cztery biblijne:

   1. Spotkanie przed podróżą.
   2. Niebezpieczeństwo bogactw.
   3. Jezus i Samarytanka.
   4. Uzdrowienie.
   5. Kapłańskie powołanie.
   6. Bogacz i ubogi Łazarz.
   7. Chrystus wsiada na osiołka.
   8. Wjazd do Jerozolimy.

   To jedyna w tej formule inscenizacja w kraju. Z dumą podkreślamy, iż jesteśmy jedyną miejscowością w kraju,
w której organizowany jest Orszak Trzech Króli w okresie Bożego Narodzenia oraz Wjazd Chrystusa do Jerozolimy
w okresie Wielkanocnym.

Serdecznie zapraszam

Marian Pędlowski - organizator, autor scenariusza, rzecznik prasowy.

7.04.2019

                       Kiermasz Wielkanocny rękodzieła artystycznego Caritas

     Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Rudniku od 1 kwietnia prowadzą w budynku Caritas
przy ulicy Rzeszowskiej Kiermasz Wielkanocny rękodzieła artystycznego. Można tam nabyć ozdoby świąteczne
wykonane przez uczestników Warsztatów.
Dzisiaj stoisko ze swoimi ozdobami ustawili przed rudnickim kościołem. Jak widać, cieszyło się ono dużym
zainteresowaniem.

                               Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie 

6.04.2019

                      Julia Pleśniarska wygrała w Ulanowie

     Kolejny sukces odniosła Julia Pleśniarska z Rudnika, wygrywając Przegląd Piosenki Ekologicznej w Ulanowie,
w kategorii solistów z klas I-III. Przegląd odbył się 4 kwietnia w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury
w Ulanowie, a uczestniczyło w nim 36 wykonawców.
Gratulacje.

                                  Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

Na zdjęciu laureatka z Rudnika (pierwsza z lewej).
Zdjęcie pochodzi z serwisu "Żywot człowieka w gminie Ulanów".

-------------------------

                      Początek rozgrywek piłkarskich

       Za tydzień piłkarze Orła Rudnik rozegrają pierwszy mecz rundy wiosennej. Do Rudnika przyjedzie Jutrzenka
Dębno, która zajmuje ostatnie miejsce w tabeli.

5.04.2019

                       Punkt Ship Center w Rudniku nad Sanem


                                      Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie           


     Punkt Ship Center, czyli
kompleksowe usługi kurierskie, poligraficzne oraz spedycyjne powstaje w Rudniku
przy ulicy Mickiewicza 36 (dawniej sklep "Kubuś" , obok nowego przedszkola).
Informację nadesłał Drejek.

4.04.2019

                     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w konkursie "Do hymnu"

    
"Do Hymnu" to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych organizowany przez Narodowe Centrum Kultury,
w ramach programu rządowego "Niepodległa" na lata 2017-2022, z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Strona konkursu - link.
18 stycznia 2019 roku wystartowała II edycja konkursu. Zadaniem jest wspólne wykonanie przez co najmniej
połowę uczniów szkoły Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych.

    Rudnicka szkoła zakwalifikowała się do konkursu jako jedyna w powiecie niżańskim i jako jedna z 300 szkół
w Polsce. Występ, który był rejestrowany i będzie oceniany przez jury poprzedziły intensywne, miesięczne
przygotowania. Wyniki zostaną ogłoszone przed 11 czerwca.

Chór kilkudziesięciu uczniów z klas I-VIII, zaśpiewał a cappella trzy utwory:
Hymn Polski, "Rotę" oraz "Gaude Mater Polonia".

Występy można zobaczyć na youtube :
Hymn Polski - link (rejestracja materiału - portal "niżańskie.info")
Rota - link (rejestracja materiału - tygodnik "Sztafeta")

2.04.2019

                         2 kwietnia 2005 r.   21:37


                             
      Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie           


    
Odszedł Święty Jan Paweł II.


1.04.2019

                  Centrum Wikliniarstwa w kolejnym budynku - Prima Aprilis

                                  Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie 

    Zamieszczona niżej informacja była oczywiście Prima Aprilisowym żartem.

     Według nieoficjalnych informacji rudnickie Centrum Wikliniarstwa rozszerzy wkrótce swoją działalność
i zagości w odkupionym właśnie budynku dawnego Młyna-Kaszarni. Centrum zajmie tam jedną kondygnację, gdzie
zostanie zlokalizowana ekspozycja stała - "Od sztobra do wiklinowego kosza".
Będzie to wizualizacja kompletnego procesu technologicznego powstawania wiklinowych wyrobów.
Na drugiej kondygnacji zostaną zgromadzone pamiątki rudnickiego młynarstwa.

Co warte podkreślenia, wreszcie zostanie wykorzystana energia wodna Rudnej, na zaporze zostanie reaktywowana
dawna elektrownia wodna, a uzyskana z niej energia elektryczna umożliwi nocne oświetlenie miasta.

30.03.2019

                        Tak, POMAGAM! Akcja Caritas w Rudniku

                               Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                 Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

     Młodzi wolontariusze "Caritas" prowadzili dzisiaj w Rudniku zbiórkę żywności w ramach ogólnopolskiej
akcji "Tak, POMAGAM!". W Rudniku akcję koordynowała Bernarda Podstawek-Przybysz.

      W dniach 29 i 30 marca Caritas Polska we współpracy z Caritas diecezjalnymi zorganizował w sklepach całej
Polski szesnastą już zbiórkę żywności pod hasłem „Tak, POMAGAM!”.
Podczas wielkanocnej zbiórki wolontariusze zbierali artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia
oraz łatwe w przechowywaniu, z których najuboższe rodziny i placówki Caritas przygotują świąteczne posiłki.
     W czasie poprzedniej zbiórki żywności udało się zebrać 575 000 kg żywności, która trafiła do 89 000 osób
potrzebujących z rodzin wielodzietnych, samotnych rodziców, bezdomnych i chorych oraz do placówek prowadzonych
przez Caritas diecezjalne. W akcję zaangażowanych było prawie 30 000 wolontariuszy z Parafialnych Zespołów
Caritas i Szkolnych Kół Caritas w całej Polsce, którzy zbierali żywność w 2 500 sklepach, by móc przygotować
świąteczne paczki dla potrzebujących.

27.03.2019

                        Zmiana adresu punktu pobrań laboratorium "Dilab" w Rudniku

                               Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                 Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

      Od 7 marca laboratorium Dilab zmieniło adres punktu pobrań, który znajduje się teraz przy ulicy
Daszyńskiego 1 (budynek Centrum Zdrowia). Dilab wykonuje badania laboratoryjne z zakresu analityki ogólnej,
hematologii, biochemii, ologii, alergologii, mikrobiologii i serologii dla pacjentów prywatnych oraz placówek
medycznych

25.03.2019

            W pobliżu Rudnika nad Sanem powstanie trasa szybkiej kolei do Centralnego Portu Komunikacyjnego

          Spółka Centralny Port Komunikacyjny podała dzisiaj informacje, z których wynika, że planowana nitka szybkiej
kolei łączącej Sanok, Krosno i Rzeszów z Centralnym Portem Komunikacyjnym będzie przebiegać w pobliżu
naszego miasta (za Łętownią szlak został zaprojektowany w linii prostej, w kierunku Rzeszowa).

                                         Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

      Według uzgodnień Ministerstwa Infrastruktury ze spółkami CPK i PKP Polskie Linie Kolejowe, w ramach
Programu CPK zostanie wybudowanych ok. 1600 km nowych linii, pozostałe zostaną zmodernizowane i wybudowane
przez PKP PLK. Centralny Port Komunikacyjny powstanie w pobliżu Centralnego Portu Lotniczego i będzie węzłem
przesiadkowym, integrując transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Zostanie wybudowany w powiecie Grodzisk
Mazowiecki, między Warszawą a Łodzią.

24.03.2019

                        Rudniccy ewangeliści w nowej iluminacji

                                         Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

      Są już pierwsze wizualne efekty trwającego remontu instalacji elektrycznej rudnickiego kościoła.
Tło rzeźb Św. Mateusza, Św. Marka, Św. Jana i Św. Łukasza na ołtarzu głównym zostało delikatnie podświetlone,
a iluminacja jest widoczna na górnym zdjęciu. Dla porównania, poniżej zdjęcie ołtarza sprzed roku.
Znacznie wcześniej strefowe podświetlenie uzyskał też Jezus na krzyżu, w centralnej części ołtarza głównego.

                             Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

23.03.2019

                       
 Ogłoszenie Fundacji "Ocalić od Zapomnienia"
  

      Fundacja "Ocalić od Zapomnienia" im. Stanisławy Tutka poszukuje zdjęć szkolnych z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Rudniku nad Sanem sprzed 1939 roku w celu identyfikacji uczniów.
Osoby posiadające takie zdjęcia prosimy o ich udostępnienie i kontakt z Fundacją:

tel.    602 749 972     lub      email:   kontakt@fundacjaocalicodzapomnienia.pl

22.03.2019

                       
 Harcerska Droga Krzyżowa
  

      Rudniccy harcerze wraz z księżmi poprowadzili dzisiaj ulicami miasta Drogę Krzyżową, w której uczestniczyło
kilkaset osób. Na czele procesji harcerze nieśli kilkumetrowy krzyż, a przy każdej ze stacji odczytywali
autorskie rozważania kolejnych etapów Męki Jezusa. 
.
                             Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

20.03.2019

                   Droga Krzyżowa dla dzieci, dla dorosłych, dla młodzieży, harcerska i ekstremalna

       W każdy piątek Wielkiego Postu odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej.
O 15:15 dla dzieci, o 16:15 dla dorosłych, a o 18:00 dla młodzieży. W najbliższy piątek po Mszy Świętej wieczornej
Drogę Krzyżową w intencji całej Wspólnoty Parafialnej ulicami miasta poprowadzą harcerze.
Przejdzie ona z kościoła ulicami: Mickiewicza do Rynku, Rzeszowską i 3 Maja z powrotem do kościoła.
     
Jak w ubiegłym roku z Niska do Leżajska (przez Rudnik) będzie prowadził szlak Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.
Wyruszy ona 5 kwietnia, a szczegóły można znaleźć na stronie - link.

17.03.2019

                        Sparingowe mecze piłkarzy Orła

      W rozegranym dzisiaj meczu sparingowym Orzeł Rudnik pokonał LZS Przędzel 5:3.
Orzeł rozpoczął mecz w składzie : Olko, Tarnowski, Ł. Chapuła, Betleja, Łomotowski, Chaber, Bizior, Maciaszek, K.Chapuła, Szymonik i Gąsiorowski. Po przerwie trener dał szansę kilku juniorom, a na boisku pojawili się :
Niemczyk, Kotuła, Szyliński, Wiejak, Kowal i Okoń, a także seniorzy : Kowalski i Pęcak.

Wcześniej, 23 lutego Orzeł wygrał 3:0 z Majdanem Łętowskim.

12.03.2019

                          Wybory Zarządów Osiedli i Sołectw

     14 kwietnia (od 8:00 do 15:00) odbędą się w Rudniku i w gminie wybory członków Zarządów i Przewodniczących
Osiedli oraz członków Rad Sołeckich i Sołtysów. Kandydatów można zgłaszać w Miejskiej Komisji Wyborczej
od 11 do 21 marca.

Zgłoszenie kandydata na Sołtysa powinno być poparte podpisami co najmniej 10, a na członka Rady Sołeckiej
co najmniej 5 wyborców, stale zamieszkujących Sołectwo.
Zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego Osiedla powinno być poparte podpisami co najmniej 10, a na członka
Zarządu Osiedla co najmniej 5 wyborców, stale zamieszkujących Osiedle.
Druki zgłoszeniowe oraz informacje można uzyskać w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Urzędzie Gminy
i Miasta, pokój nr 12, II piętro lub na stronie internetowej BIP Urzędu.


8.03.2019

                        Od niedzieli nowy rozkład jazdy pociągów
  

      Od najbliższej niedzieli (10 III) będzie obowiązywał nowy rozkład jazdy pociągów.

   Z nowości odnotujmy pociąg SKPL TLK "Hetman" relacji Rzeszów - Hrubieszów, którym o 9:03 będzie się można
udać do Rzeszowa (w Rzeszowie o 10:16), a o 19:35 do Hrubieszowa (przez Biłgoraj, Zwierzyniec, Zamość).

Pozostały dwa pociągi IC Przemyśl - Warszawa Wschodnia, "Banach" i "Witos", ale tu ze względu na remont linii Radom - Warszawa, wydłuży się całkowity czas podróży do Warszawy Centralnej z 4h 45 minut do 5h 45 minut.

Od 1 do 5 maja przez Rudnik będzie kursował pociąg Przewozów Regionalnych Rzeszów - Sandomierz.

Pociągi lokalne pozostały bez zmian jakościowych, z małymi tylko korektami czasu odjazdu.

W okresie do 8 VI, kiedy to nastąpi kolejna zmiana rozkładu, będą występowały małe zmiany czasu odjazdu
pociągów, dlatego trzeba zwracać uwagę na datę wyjazdu.

Szczegóły zawiera plakat odjazdów dla stacji Rudnik nad Sanem - link (dokument pdf).

7.03.2019 [aktualizacja]

                        Rudnik w spektaklach Teatru Telewizji TVP - dwa oblicza
  

      W ostatni poniedziałek w Teatrze Telewizji TVP 1 można było zobaczyć spektakl "Cena" będący adaptacją
powieści Waldemara Łysiaka. Akcja sztuki toczy się w salonie hrabiego Tarłowskiego w Rudniku, podczas okupacji
niemieckiej. Nazwisko hrabiego jest łudząco podobne do tego znanego w Rudniku, choć książka jest fikcją literacką
a jej treść nie jest oparta na autentycznych wydarzeniach. Autor umieścił akcję książki w Rudniku i być może ma
to związek z faktem, że Waldemar Łysiak często bywał w leśniczówce, w pobliskich Groblach, skąd pochodzi jego
żona.  Wróćmy jednak do samej sztuki.
    W odwecie za zamach na kolejowy transport wojskowy Niemcy aresztowali zakładników, których rozstrzelają,
jeśli nie znajdą sprawców zamachu. Wśród zakładników jest syn hrabiego. Hrabia próbuje rozmawiać z Gestapo,
które stawia jednak warunki. Decyzja jaką trzeba podjąć należy do kategorii wyboru tzw. "mniejszego zła",
dlatego hrabia zwołuje naradę dwunastu wpływowych i szanowanych obywateli Rudnika. Narada ma charakter
ostrej dyskusji. W kontekście całości umiejscowienie akcji książki w małym, podkarpackim miasteczku nad Rudną,
z punktu widzenia jego mieszkańców nie jest zbyt szczęśliwym pomysłem, by użyć tu prostego eufemizmu...

Choć sama sztuka zmusza do refleksji i stawia wiele ważnych pytań.

    Wielu mieszkańców Rudnika z dużym zainteresowaniem i ukontentowaniem oglądało natomiast 7 lutego w TVP 1
transmisję na żywo komedii Moliera "Chory z urojenia", z Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
Choć sama sztuka klasyczna a i renomowany, krakowski teatr mają tu swoje znaczenie, to decydujący był fakt,
że jedną z głównych ról, Belinę, gra w tym spektaklu pochodząca z Rudnika - Lidia Bogaczówna.

                                      Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie  

Przypomnijmy, że jest Ona absolwentką Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika
Solskiego w Krakowie. Występowała w krakowskich teatrach STU i Bagatela, a obecnie jest aktorką Teatru
im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Grała też z sukcesami w wielu polskich filmach.
   Co warte zauważenia, Pani Lidia często podkreśla swoje rudnickie korzenie i wciąż odwiedza nasze miasteczko.
Jej kunszt aktorski widać w Rudniku chociażby podczas czytań mszalnych, gdy uczestniczy w nabożeństwach
w kościele Trójcy Świętej.

      Spektakl można oglądać na stronach TVP VoD - link (uwaga, poprzedza go blok reklam)
Jednak nawet gdyby to był przekaz telewizyjny w rozdzielczości 8K, z wielokanałowym dźwiękiem przestrzennym
Dolby Digital, to nie zastąpi on odbioru sztuki na żywo w teatrze, tym bardziej, że jest to duża scena Teatru
im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Repertuar Teatru - link.

6.03.2019

                       
 Sukcesy rudnickich piłkarzy SOSW
  


      W dniu 06.03.2019 r. w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ulanowie odbył się
XIV Podkarpacki Turniej Halowej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych - Polska pod patronatem Starosty Niżańskiego.
W zawodach wzięło udział 58 zawodników z 6 klubów: Dragon Dębica, Iskierka Grębów, Sokół Ropczyce,
Jeżyk Rzeszów, Leliwa Tarnobrzeg i 2 drużyny Koszyczek Rudnik.

               Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                  Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie  

Wyniki gr. I
Koszyczek Rudnik I - Jeżyk Rzeszów - 6 : 1
Jeżyk Rzeszów - Sokół Ropczyce - 6 : 2
Koszyczek Rudnik I - Sokół Ropczyce - 12 : 0

I miejsce zdobyła drużyna Koszyczek Rudnik I w składzie: Dawid Bednarczyk, Sylwester Kata, Mariusz Pchełka,
Konrad Szabat, Piotr Kowalski, Piotr Rychlicki, Konrad Płaza i Marek Rychlicki.
II miejsce Jeżyk Rzeszów, a III miejsce Sokół Ropczyce.
Król strzelców - Piotr Rychlicki, Koszyczek Rudnik - 8 bramek
Najlepszy bramkarz - Dawid Bednarczyk, Koszyczek Rudnik
Najlepszy zawodnik - Mariusz Pchełka, Koszyczek Rudnik

Wyniki gr. II
Iskierka Grębów - Koszyczek Rudnik II - 8 : 0
Dragon Dębica - Leliwa Tarnobrzeg - 3 : 1
Koszyczek Rudnik II – Leliwa Tarnobrzeg - 6 : 4
Iskierka Grębów – Dragon Dębica - 5 : 2

I miejsce zdobyła Iskierka Grębów, II miejsce Dragon Dębica, III miejsce Koszyczek Rudnik II,
a IV miejsce Leliwa Tarnobrzeg.
Król strzelców - Piotr Nieradka, Iskierka Grębów - 5 bramek
Najlepszy bramkarz - Kordian Jurkowski, Dragon Dębica
Najlepszy zawodnik - Dawid Kliś, Dragon Dębica

  Za osiągnięte miejsca drużyny otrzymały pamiątkowe puchary ufundowane przez Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik
nad Sanem, nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego do piłki nożnej ufundowane przez Starostwo Niżańskie
oraz Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów. Wszyscy zawodnicy otrzymali koszyczki wielkanocne, a trenerzy koszyki
od firmy "Hejs" Ewa i Jerzy Bigos. Natomiast dla wszystkich uczestników oraz kibiców smaczne rogaliki karmelowe
zasponsorowała piekarnia Renata Skiba Rudnik, a napoje Stowarzyszenie "Poprowadź Mnie przez Świat".
Opracował :
mgr Mirosław Chmielowiec

3.03.2019


                       
Ku pamięci "Kapelanów Katyńskich"
 
      W lutym w Kościele Trójcy Świętej w Rudniku, odbyło się spotkanie związane z 80. rocznicą zbrodni katyńskiej,
którą będziemy obchodzić w przyszłym roku.
Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rudnickie Orlęta", przy którym działa Koło
Katyńskie. Na spotkanie przybyli goście z Warszawy, podtrzymujący pamięć o Kapelanach zamordowanych
w Katyniu.

    Dr Łukasz Stefaniak mówił - "W Katyniu i innych miejscach poległo 33 duchownych:
26 wyznania rzymsko-katolickiego, 3 prawosławnego, 2 ewangelickiego, 1 grekokatolik i 1 wyznania mojżeszowego".
Po spotkaniu, goście ze stolicy przysłali książkę o księdzu majorze Stanisławie Kontku oraz list z podziękowaniem.
"Szczególnie gorąco dziękuję pani Anicie Gietka, za pielęgnowanie pamięci księdza majora Bronisława Szweda
i zorganizowanie w 2014 roku odsłonięcia tablicy, przypominającej postać ks. kapelana. Zachęcamy by modlić się
o orędownictwo ks. Szweda, aby wypraszał potrzebne łaski. Otrzymane zaś dobra spisywać, jako świadectwa
potrzebne w procesie beatyfikacyjnym."

               Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie             Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie             Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

   Członkowie Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich, którzy byli w Rudniku należą do Konfraterni Św. Jakuba
przy Katedrze Polowej WP. Pielgrzymują oni indywidualnie po całej Polsce i Europie, przypominając
o chrześcijańskich korzeniach cywilizacji europejskiej. W Rudniku nad Sanem pielgrzymi odnaleźli to co stanowi "serce Polski", jak pisała Rosa Bailly. Istotę "serca Polski" stanowi wiara, rodzina i patriotyzm.
Jest to szczególnie odczuwalne w małych miastach takich jak Rudnik nad Sanem, mniej zaś w metropoliach,
gdzie społeczeństwo jest konglomeratem różnych kultur, tworzonym w większości przez społeczność napływową.

[Informacja i zdjęcia - Anita Gietka]

1.03.2019

                       
 Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych - Małe Orlęta
 
   Dzisiaj wieczorem Małe Orlęta zapaliły znicze na grobach księdza Adama Wojnarowskiego, rodziny Tarnowskich
oraz na grobie nieznanego żołnierza AK (obok kościoła) .

Grób ks. Adama Wojnarowskiego, kapelana niepodległościowej młodzieżowej organizacji "Orlęta" odnowiło
Stowarzyszenie Jana Gietki z inicjatywy Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego "Rudnickie Orlęta".

               Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                 Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

Informacja i zdjęcia - Anita Gietka.

28.02.2019

                     Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych

   Jutro 1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych. W naszym mieście, pod patronatem burmistrza
Waldemara Grochowskiego, o 9:45, na terenie MOSiR rozpocznie się "Bieg Pamięci Żołnierzy Niezłomnych".
Do wyboru dwa dystanse : 1500 m i 6 km, a wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale.
Wcześniej, o 9:30 złożenie kwiatów pod Krzyżem Armii Krajowej na cmentarzu parafialnym.

    Tego dnia w kościele Trójcy Świętej podczas nabożeństw będzie odmawiana modlitwa za Bohaterów naszej
Ojczyzny, zaś po wieczornej Mszy Świętej pieśnią "Boże, coś Polskę", Rudniczanie zawierzą przyszłość Polski
Bożej opiece.

26.02.2019

                     
Wizyta biskupa krakowskiego Karola Wojtyły w Rudniku - wynik kwerendy IPN  

      Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie przeprowadził w swoich zasobach archiwalnych kwerendę.
Miała ona na celu odnalezienie akt i dokumentów, aby zweryfikować hipotezę, że data wizyty biskupa została
podana w donosach TW "Jedność", który inwigilował w tamtych czasach księdza proboszcza Ludwika Hupkałę.
Ta kwerenda przyniosła wynik negatywny, co oznacza tyle i tylko tyle, że ten wątek poszukiwań na razie
nie przyniósł rezultatu w postaci poznania daty wizyty.
Fakt takiej wizyty jest bezsporny, bo przypomnijmy, znany z fenomenalnej pamięci Święty Papież Jan Paweł II
powiedział :

          "Doskonale pamiętam Rudnik nad Sanem, bo na plebanii spędziłem noc, chroniąc się przed burzą.
           Byłem wtedy biskupem krakowskim i zatrzymaliśmy się na nocleg u miejscowego proboszcza".

    Równocześnie IPN poinformował, że we wszystkich czytelniach naukowych znajduje się elektroniczna baza danych
"Cyfrowe Archiwum IPN". W związku z powyższym, możemy na potrzeby ustalenia szczegółów wizyty biskupa
Karola Wojtyły w Rudniku nad Sanem, we własnym zakresie wytypować w tutejszej Czytelni Naukowej materiały archiwalne odnoszące się do tej tematyki.

Poszukiwania trwają więc nadal, a uwzględniając sugestie IPN, bardzo przyjazny i przychylny ton korespondencji
od naukowców i pracowników Instytutu wiemy, że zawsze możemy liczyć na pomoc przy weryfikacji kolejnych
hipotez.

W trakcie poszukiwań ukazał się obraz Polski z bardzo wieloma materialnymi pamiątkami pobytu, wtedy jeszcze
księdza i biskupa Karola Wojtyły, oto kilka zaledwie przykładów :

              Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie    

                                 Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                  Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie


25.02.2019

                     V sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

   Jest dostępne nagranie z V sesji Rady Miejskiej. Sesja trwała 3 godziny, 24 minuty i 50 sekund, a relację
z jej przebiegu można oglądać pod adresem - link.

21.02.2019

                       
 Przychodnia rodzinna i specjalistyczna

   Wyjaśniła się zagadka nowej placówki, która powstaje na rudnickim rynku przy ulicy Daszyńskiego 1.
Będzie to przychodnia rodzinna i specjalistyczna "Centrum Zdrowia" Panorama Sp. z o.o.
Jak wynika z informacji zamieszczonej na drzwiach, przychodnia zostanie otwarta 4 marca.

               Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie               Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

17.02.2019

                       
 Remont instalacji elektrycznej w rudnickim kościele Trójcy Świętej

    Trwa remont starej instalacji elektrycznej w rudnickim kościele Trójcy Świętej. Wykonanie tych prac
jest niezbędne do rozpoczęcia malowania kościoła, które wstępnie zostało zaplanowane na 2021 rok.

               Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

16.02.2019

                       
 Spotkanie promocyjne książki "Meble plecione w Polsce 1864-1939"

20 lutego, o 17:00 w sali konferencyjnej Centrum Wikliniarstwa
rozpocznie się spotkanie promujące książkę dr Anny Feliks
"Meble plecione w Polsce 1864-1939"
        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie 

15.02.2019

                       
 Konkurs na dyrektorów szkół i przedszkola

     Burmistrz ogłosił konkurs na stanowiska dyrektorów : szkół w Rudniku i w Przędzelu oraz rudnickiego przedszkola.
Kandydaci mogą składać oferty do 28 lutego do 15:15.

14.02.2019

                       
 Nowe wydanie gazety parafialnej "Wspólnota Trójcy Świętej"

     Redakcja przygotowała kolejny numer "Wspólnoty Trójcy Świętej". Już rzut oka na tytuły artykułów (foto 2)
zachęca do lektury gazety.

               Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie            Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie 

  Uwagę przykuwa fragment nieukończonego dzieła księdza Franciszka Nicałka "Series sacerdotum apud ecclesiam
parochialem in Rudnik", czyli "Poczet Rudnickich Proboszczów" (mały cytat z artykułu - foto 3).

           Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie


  Choć krótkie, to bogate w treść, schematy, rysunki i zdjęcia jest interesujące opracowanie Arkadiusza Urbana -
"Projektowanie i budowa naszego kościoła parafialnego".

     Na łamach pisma zagościł też w kazaniu-wykładzie "Z niewoli do niepodległości" rudniczanin, ksiądz Jacek Urban,
profesor zwyczajny, dziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie, kanonik gremialny kapituły katedralnej na Wawelu.

     Z pisma dowiadujemy się też kto przyjął w ubiegłym roku sakrament chrztu świętego, kto wziął ślub i wreszcie
kto zmarł, choć ostatnia lista jest bardzo długa i co szczególnie smutne, dwa razy dłuższa od tej pierwszej...

    Znajdziemy też artykuły religijne, historyczne oraz bogate w zdjęcia relacje z ostatnich wydarzeń z życia parafii,
z działalności rudnickich harcerzy, a także wyniki konkursów.
Kwartalnik jest dostępny w kościele oraz w rudnickich sklepach.

10.02.2019

                       
 Zmiany przy Stróżańskiej

     Jeszcze w maju ubiegłego roku królowały tu puste przestrzenie, typowa poręba po wyciętym wcześniej lesie.
Dzisiaj na tym terenie przy ulicy Strożańskiej, między Stróżą a centrum miasta można już zobaczyć pierwsze domy.

               Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

6.02.2019

                       
 Zmiany na rudnickim rynku

     Na rudnickim rynku (róg Daszyńskiego-Rzeszowska) trwa uruchamianie nowego obiektu, którego
przeznaczenie na razie nie może być ujawnione, ze względu na wyraźną sugestię inwestora.

               Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

3.02.2019

                       
 Tragiczny pożar

     Wczoraj przed południem wybuchł pożar w budynku mieszkalnym, który w latach siedemdziesiątych XX wieku pełnił
funkcję kasy biletowej ówczesnego przystanku kolejowego "Borowina". Podczas akcji gaśniczej strażacy wynieśli
z budynku nieprzytomną kobietę, której nie udało się już niestety przywrócić funkcji życiowych.


               Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie              Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

30.01.2019

                        Zaproszenie na szkolny konkurs kolęd i pastorałek

     Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rudniku nad Sanem
odbędzie się dnia 1.02.2019 (piątek), o godz.17:00 w budynku szkoły.
Uczniowie i nauczyciele serdecznie zapraszają.

Sponsorzy:
Apteka prywatna Beata Baj
Usługi transportowe Damian Wójcik
Magdalena i Tomasz Karaś


28.01.2019

                       
 Powstanie Styczniowe i ksiądz Jan Chryzostom Miksiewicz

      Uroczystość z okazji 156. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego oraz poświęcenie odnowionego
pomnika księdza Jana Chryzostoma Miksiewicza, wielkiego Polaka i Patrioty w 224. rocznicę Jego urodzin.
Cmentarz parafialny, 20 stycznia 2019.

        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie       Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie       Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie       Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

Pełne galerie zdjęć :    galeria 1 - link , galeria 2 - link
Zdjęcia i informacja - Danuta Kacprzyk.

27.01.2019

                          Lodowisko na terenie MOSiR

    Obok płyty głównej boiska na terenie stadionu w Rudniku, pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
przygotowali lodowisko. Utrzymujący się lekki mróz sprzyja łyżwiarzom, a lodowisko bardzo ucieszyło
miłośników tego zimowego sportu.

26.01.2019

                       
 "U Walowej" ponownie "u Walowej" ?

      Nie jest to tylko gra słów, dzisiaj została zdemontowana tablica "Nasz sklep" (pierwsze zdjęcie)
i sklep firmowy tej rudnickiej piekarni wrócił do swej pierwotnej nazwy - "U Walowej".
Czy oznacza to rozstanie z siecią "Nasz Sklep" ?

                     Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie               Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                  

25.01.2019

                 
 Wystawa "Rudniczan Portret Własny 1900-1939" - ostatnie dni

    Wystawę będzie można oglądać do 30 stycznia, zostało więc tylko kilka dni.
Jeśli ktoś tego jeszcze nie uczynił, warto udać się do Centrum Wikliniarstwa aby ją zobaczyć..

24.01.2019

      IX Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny - ilustracja do średniowiecznej kolędy "Dzieciątko się narodziło"

   W naszej parafii, w Rudniku nad Sanem, w kościele pw. Trójcy Świętej jak co roku został przygotowany konkurs
plastyczny dla dzieci. Podpisane prace dzieci składały do 8 stycznia 2019 r.
Uczestnicy konkursu liczyli od 4 do 18 lat. Byli wśród nich również wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Rudniku nad Sanem. Wszystkie prace były oryginalne i bardzo starannie wykonane.
Komisja oceniająca ilustracje długo zastanawiała się nad decyzją, które z nich powinny otrzymać wyróżnienie.
Najwyższe miejsca w konkursie otrzymały najpiękniejsze według komisji prace, a szczególnie, te które
zostały wykonane przez uczestników samodzielnie. Podczas oceny ilustracji podzielono je na kilka grup,
w zależności od wieku uczestnika konkursu.
   Tradycyjnie, w kościele została wykonana wystawa najpiękniejszych prac konkursowych i jak co roku cieszy się
dużym zainteresowaniem młodszych i starszych parafian. Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się w kościele,
20 stycznia, po Mszy Świętej o godz. 11. Nagrody wręczali: ks. Dziekan Waldemar Farion, ks. Wiesław Marszałek
oraz przedstawiciele redakcji gazety parafialnej - Danuta Kacprzyk i Ewa Madej.
IX konkurs został przygotowany przez redakcję gazety parafialnej: "Wspólnota Trójcy Świętej" - redaktor działu
dziecięcego Danutę Kacprzyk. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody,
którymi w tym roku były puzzle 3D.

Grupa 4-6 lat
I Miejsce ex aequo
Maria Ruchaj i Tymoteusz Ruchaj, rodzeństwo, ale każde z dzieci wykonało odrębną, samodzielną pracę

            Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie            Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

II Miejsce ex aequo : Milena Lewko i Marcin Wołoszyn
III Miejsce : Amelia Sondej 4-letnia, najmłodsza uczestniczka konkursu

Grupa 7-8 lat
I Miejsce ex aequo  :   Karolina Nalepa i Marcel Chmielowski

            Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie            Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

II Miejsce ex aequo : Katarzyna Lewko i Jakub Łokaj
III Miejsce ex aequo : Zuzanna Wołoszyn i Piotr Wolak

Grupa 9-11 lat
I Miejsce ex aequo : Anna Jaszczur i Łukasz Jasnosz

            Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie            Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

II Miejsce ex aequo : Aleksandra Łokaj i Marcin Wolak
III Miejsce ex aequo : Ula Dybka i Samuel Kania

Grupa powyżej 12 lat
I Miejsce w najstarszej grupie zajęli ex aequo : Krystian Bartosik i Seweryn Kania

            Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie            Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

II Miejsce ex aequo : Jan Dybka, Łukasz Karbarz i Szymon Ługowski, któremu pomagała 8-letnia siostra Zuzia
III Miejsce ex aequo : Jan Janiec i Marcin Pęcak

            Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie 

Na zdjęciu laureaci i organizatorzy.

Informację oraz zdjęcia opracowała i nadesłała - Danuta Kacprzyk.

23.01.2019

                    Wizyta biskupa krakowskiego Karola Wojtyły w Rudniku - informacja z IPN

       Z rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej nadeszła dzisiaj informacja o wydaniu zgody
na korzystanie z materiałów archiwalnych dotyczących tematu: "Biskup Karol Wojtyła w Rudniku nad Sanem",

w związku ze złożonym wcześniej wnioskiem.
W zasobie archiwalnym IPN trwa teraz kwerenda mająca na celu odnalezienie dokumentów.


   W oczekiwaniu na wynik badań i poszukiwań, które, co zrozumiałe, będą wymagały sporego nakładu pracy i czasu
ze strony naukowców IPN, proponuję zapoznać się z bardzo ciekawym wywiadem-opowieścią o biskupie Karolu
Wojtyle. Udzielił go Józef Mucha, przez 16 lat - osobisty kierowca krakowskiego biskupa. Materiał video - link.
Czas trwania : 20 minut 34 sekundy.

Józef Mucha zmarł 8 lutego 2012 roku i został pochowany w Wierzchosławicach koło Tarnowa.

22.01.2019

                     Droższy chleb w Rudniku

     Od dzisiaj za standardowy bochenek krojonego chleba w sklepie firmowym jednej z najstarszych rudnickich
piekarni trzeba zapłacić 3.40 zł, jeszcze wczoraj kosztował on 2.80 zł, oznacza to wzrost ceny o 21.4 %.


20.01.2019

                      Jasełka, rudnickie jasełka

      Rudniczanie mogli dzisiaj oglądać aż dwa przedstawienia jasełek. Pierwsze w sali widowiskowej Caritas,
przygotowane przez siostry i dzieci z Ochronki i drugie, w sali Miejskiego Ośrodka Kultury, wystawione
staraniem nauczycieli i dzieci klas I-III ze Szkoły Podstawowej nr 1.

             Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie               Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie              Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

       Jasełka Ochronki

          Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                  Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                 Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

     Jasełka Szkoły Podstawowej nr 1

 Dwa piękne, barwne, utrzymane w klimacie Świąt Bożego Narodzenia widowiska. Zawierały wiele odwołań
do przekazów biblijnych, które uzupełniała bogata w kolędy warstwa muzyczna.
Warto podkreślić, że jasełka udało się przygotować i wystawić pomimo infekcji i przeziębień, które dotknęły
wielu młodych aktorów. Inscenizacje bardzo się podobały, szczególnie zaś babciom i dziadkom, którym były
one w sposób szczególny dedykowane.

17.01.2019

                            Zaproszenie na uroczystość

      Rudnickie Stowarzyszenie Pasjonatów Historii i Stowarzyszenie im. Jana Gietki zapraszają na uroczystość
z okazji 156 rocznicy Powstania Styczniowego oraz poświęcenie odnowionego pomnika Ks. Jana Chryzostoma
Miksiewicza. Szczegóły zawiera załączony plakat.

                        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

14.01.2019

                            XXVII finał WOŚP w Rudniku

      Poczas wczorajszego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rudniku została zebrana rekordowa
kwota 58 228.43 zł. To o ponad 10 000 zł więcej niż w roku ubiegłym.

11.01.2019

                     Dla "JÓŹIA i MANIUŚI"

         Przeszło sto lat temu, na rudnickim cmentarzu zostało pochowanych dwoje dzieci. Na wykonanym dla nich
kamienno-żeliwnym nagrobku rodzina umieściła epigraf : "Za spokój dusz JÓŹIA i MANIUŚI Zdrowaś Marya".
Od wielu lat znajdujący się na najstarszej części cmentarza nieduży, zniszczony metalowy fragment pomnika,
zwracał uwagę i wzruszał przechodniów. Poruszeni jego wyglądem zadawali sobie pytanie:
  kiedy nagrobek Józia i Maniusi zostanie odrestaurowany ?
W miejscu, w którym od kilkudziesięciu lat był on oparty o przypadkowy kamień, znajdowały się także fragmenty
pochodzące z innych pomników. Były wśród nich złożone metalowe krzyże. Aktualnie, odnowione przez firmę "Apiso"
z Sarzyny, za zgodą ks. dziekana Waldemara Fariona, strzegą już partyzanckich mogił w janowskich lasach.
Nie jest pewne czy dzieci, Józio i Maniusia zostały pochowane w miejscu, gdzie znajdował się żeliwny element,
pochodzący z wykonanego na początku XIX wieku nagrobka. Możliwe, że został on przeniesiony ze środkowej części
cmentarza, na której znajdują się miejsca spoczynku wyłącznie dzieci. Obecnie znajduje się tam nadal kilkadziesiąt
malutkich umieszczonych obok siebie mogił.

                                    Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                                  Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

      - Listopad 2016, nagrobek rudnickich dzieci przed renowacją
      - Praca przy modelu gipsowym dla Józia i Maniusi

   Renowację nagrobnego pomnika Józia i Maniusi rozpoczęłam w lutym 2017 r. W pierwszym etapie skopiowałam
razem z mężem, znajdujący się na podobnym, również rudnickim nagrobku, urodzonej i zmarłej w 1907 roku Heluni
Bazylewiczównej, brakujący krzyż. Pracę utrudniało nam zimno i padający deszcz ze śniegiem. (Wycisk z odlewu
udało się nam pobrać dopiero po kilku próbach). Następnie z pomocą córki wykonałam model gipsowy w swojej
pracowni technicznej, który po dokładnym opracowaniu przekazałam do odlania w metalu. Nad całością prac
wykonywanych przy żeliwnej części nagrobka czuwał pan Robert Osipa z firmy "Apiso". Wykonał on m.in. jej
oczyszczenie w komorze śrutowniczej i zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe.

    Latem 2018 r. rozpoczęliśmy prace na cmentarzu poprzez przygotowanie nowego, zaizolowanego fundamentu.
Odnowiony, pełen symboliki, nieduży pomnik przedstawia aniołka, który obejmuje jedną ręką sękaty pień w kształcie
krzyża, a drugą dłonią podtrzymuje owalną tablicę inskrypcyjną. Postać ta została umieszczona na złamanym pniu,
który symbolizuje nagle przerwane życie. Widoczne na krzyżu sęki wyrażają winy, które zostaną odkupione przez
Chrystusa Pana, a oplatający go bluszcz, pnie się wysoko ku niebu jako nadzieja na życie wieczne i opowiada
o tęsknocie za tymi, którzy odeszli.

                                    Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                                  Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

      - Podczas pracy - wykonawca pan Sebastian Warszawa i Danuta Kacprzyk
      - Mocowanie żeliwnego odlewu w cokole z piaskowca, artysta rzeźbiarz Sebastian Warszawa i Hubert Szewczyk

     Przygotowanie postumentu z piaskowca Skała, w którym miał być umocowany żeliwny odlew, powierzyłam
rzeźbiarzowi panu Sebastianowi Warszawie. Wykonał on cokół w kształcie kopca z kamieni (symbol ugruntowanej
wiary). Na moją prośbę, artysta umieścił na nim również atrybut, wzorując się na starych, katolickich pomnikach.
Jest nim wyrzeźbiony wianuszek kwiatów - symbol zwycięstwa nad śmiercią i znak chwały zmartwychwstania.
W kompozycję uwitą z liści maku, rośliny wyrażającej ukojenie i wieczny odpoczynek, wplecione zostały kwiaty.
Artysta zadedykował je z osobna każdemu z dzieci: Józio otrzymał wyrażające kruchość i krótkotrwałość życia kwiaty
maku, a Maniusia róże - charyzmat czystości, dziewczęcej delikatności i piękna. Kwiatuszki te zostały umieszczone
także na słupkach, które wyznaczają granice mogiły.

    Montaż nagrobka odbył się 12 grudnia 2018 roku. Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym Józio i Maniusia
otrzymali odrestaurowany pomnik jeszcze przed świętami. Odnowiony na płycie inskrypcyjnej napis prosi, tak jak
pragnęli tego ich najbliżsi, o modlitwę w intencji dzieci. Często, kiedy przychodzę do miejsca ich spoczynku
stwierdzam, że był tu już ktoś przede mną i zapalił światełko pamięci.

                                    Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie                           Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

      - Odrestaurowany nagrobek "Jóźia i Maniuśi"
      - Świąteczne światełka pamięci

Na bożonarodzeniowe święta dzieciom zostały przyniesione kolorowe znicze w kształcie figurek mikołajowych.
Na pewno dzieci ucieszyły się z nich i są wdzięczne za odmówioną modlitwę w ich intencji.

    Opracowała Danuta Kacprzyk

Pełna galeria nadesłanych zdjęć - link

10.01.2019

                    Kolędowanie u sióstr Pallotynek

       Jak w latach ubiegłych siostry Pallotynki zapraszają na kolędowanie do kaplicy Domu Dziecka w Stróży.
Początek w najbliższą niedzielę, 13 stycznia o 15:30. Już wiadomo, że będą tam też kolędować "Kolędnicy
z Rudnika nad Sanem", ci sami, którzy niedawno występowali w programie TVP 2.

9.01.2019

              Wizyta biskupa krakowskiego Karola Wojtyły w Rudniku - czy poznamy jej datę ?

    Wciąż trwa weryfikacja kolejnych hipotez i prawdopodobnych dat pobytu biskupa Karola Wojtyły w Rudniku.
Do rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej został wysłany list z prośbą o pomoc, list zawierający
pewne pytania i hipotezy, które mogą być zweryfikowane w oparciu o archiwa IPN.

                       Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie        Na zdjęciu biskup Karol Wojtyła,
                                                                3 lipca 1966 roku, w Sandomierzu, podczas uroczystości milenijnych     

Niezależnie od tego wnikliwie analizowane są fakty z życia Karola Wojtyły, gdy był biskupem krakowskim, aktualnie
na podstawie dwóch bardzo ciekawych i wartościowych książek :

1. "Kalendarium życia Karola Wojtyły" to liczące ponad 900 stron opracowanie autorstwa  księdza Adama
      Bonieckiego, obejmujące życie i działalność Karola Wojtyły, od narodzin  do momentu wyboru na Papieża.
       Nie jest to tylko lakoniczny i szczegółowy zbiór dat i wydarzeń, ale również ich opis, najważniejsze wypowiedzi,
      fragmenty kazań, opinie ludzi, którzy mieli kontakt z księdzem,  biskupem a potem kardynałem Wojtyłą.
       Książka ma dużą wartość faktograficzną, gdyż bazuje na "Księdze czynności biskupich", w latach, gdy Karol
      Wojtyła był już biskupem krakowskim, a także na zapisach ksiąg  parafialnych i klasztornych oraz na własnych
      wspomnieniach autora.
2. "Droga Karola Wojtyły" tom I - "Na tron Apostołów 1920 - 1978 " (397 stron) autorstwa Jacka  Moskwy,
       który przez 15 lat był korespondentem w Watykanie.


Broni nie złożył też rudnicki radny Marian Pędlowski, który cały czas bada i weryfikuje kolejne hipotezy.

8.01.2019

                            Nowy dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku ?

    Jak podaje serwis internetowy Centrum Wikliniarstwa - podczas wielopokoleniowego koncertu kolęd
"Zaśpiewajmy Maleńkiemu", który miał miejsce 20 grudnia, miłym akcentem było uroczyste pożegnanie
odchodzącej na emeryturę Pani Dyrektor MOK Krystyny Wójcik.

Choć w tej sprawie nie było jeszcze żadnego oficjalnego komunikatu, to na stronie MOK - link, jako dyrektor MOK
w Rudniku jest już podana Anna Straub (na oficjalnej stronie Rudnika - link , jest jeszcze Krystyna Wójcik).
W nadesłanym wczoraj komunikacie Marian Pędlowski złożył już podziękowania za pomoc w przygotowaniu Orszaku
Annie Straub - nowej dyrektor MOK

7.01.2019

    Komunikat prasowy nadesłany przez Mariana Pędlowskiego :

                              Odbył się Orszak Trzech Króli w Rudniku nad Sanem

      Był to jubileuszowy X Orszak Trzech Króli w Rudniku nad Sanem. Orszak rozpoczęto Mszą Świętą, a wyruszył
po odmówieniu modlitwy "Anioł Pański".

Ponad dziewięćdziesięciu aktorów wystawiło siedem scenek. Kontynuujemy zapoczątkowany kilka lat temu pomysł,
aby bohaterem jednej scenki była osoba zasłużona dla miasta. Byli już hr. Ferdynand Hompesch, hr. Hieronim
Tarnowski, ks. Feliks Sękiewicz, Genowefa i Feliks Szastowie. Bohaterami tej edycji byli : rudnicki lekarz Zdzisław
Chmiel i pielęgniarka Franciszka Stopyra, znana powszechnie jako siostra Nusia, w której postać wcieliła się jej
córka - Halina Stopyra-Janek z Warszawy. Zdzisława Chmiela zagrał Józef Szewc z Jeżowego.

W przygotowanie orszaku zaangażowanych było łącznie około stu trzydziestu osób. Nasz orszak jest jedynym
organizowanym na terenie powiatu niżańskiego.

  Przy okazji jubileuszu krótka historia. Rozpoczęliśmy w roku 2007 z inicjatywy Anny Olko. W dwóch kolejnych
latach, po wyjeździe Anki z kraju nie udało się zorganizować kolejnych orszaków. Reaktywacja udała się dopiero
w roku 2010.
Trzy pierwsze odbyły się na terenie przykościelnym i nie były typowymi orszakami, ale bardziej "żywą" szopką
bożonarodzeniową poza murami kościoła, choć zawsze z Trzema Królami i scenami pokłonu. Czwarty - w roku 2013,
odbył się już ulicami miasta i faktycznie był orszakiem z kilkoma scenkami. Inicjatywa zorganizowania ulicznych
jasełek powstała w szkole "Żagle" prowadzonej przez Stowarzyszenie "Sternik". Po raz pierwszy jasełka
zorganizowano w 2005 roku w skromnych, kameralnych warunkach - na zwykłej szkolnej scenie.
Pierwszy w kraju orszak ulicami odbył się w Warszawie w 2009 roku. Od tego roku liczona jest pierwsza edycja
warszawskiego orszaku. Pierwsza edycja naszego orszaku liczona jest od roku 2007. Oznacza to, iż byliśmy
pierwszymi w kraju, którzy Trzech Króli wyprowadzili poza mury kościelne.
Gdyby nie dwuletnia przerwa nasz orszak byłby dwunasty, a w tym roku orszak warszawski był jedenasty.
Nie ma znaczenia kto był pierwszy - ważne jest to, iż orszak działa i rozrasta się systematycznie.

 Hasłem tegorocznego Orszaku Trzech Króli było "Odnowi oblicze ziemi". W orszakowym scenariuszu znalazło się
sporo odniesień do tego hasła.

  W orszaku tradycyjnie już uczestniczyli członkowie Bractwa Świętego Józefa Opiekuna Rodzin z Grobel i Niska oraz rudnicki Klub Seniora, który wystawił jedną scenkę i wszedł w skład świty Trzech Króli. Po raz pierwszy
wystąpiła Drużyna Strzelecka z Niska oraz kapela ludowa "Łęgowianie" Tadka Szczęcha z Bojanowa.
Zagrali i zaśpiewali trzy kolędy, a ich występ spotkał się z dużym uznaniem. Mamy nadzieję na dalszą współpracę.
Jak zwykle nie zawiedli harcerze, zuchy oraz ich rodzice, w tym ze stowarzyszenia "Skautfort", którzy wystawili
dwie scenki i byli najliczniejszą 50. osobową grupą, w czym ogromna zasługa i wysiłek hm. Anny Korasiewicz.
Udział wzięli wychowankowie Domu Dziecka.
Wystąpili mieszkańcy następującychmiejscowości: Bojanów, Groble, Hucisko, Kopki, Łazory, Kusze, Koziarnia,
Podolszynka Ordynacka, Jeżowe, Kraków, Krzeszów, Nisko, Warszawa i Rudnik nad Sanem.

   Role Świętej Rodziny odegrali: Elenka Samel w roli Jezuska, Elżbieta Samel jako Maryja i Tomasz Samel - Józef.
Ich syn Aleksander wystąpił w roli pasterza. Trzej Królowie: Ryszard Maj, Bogusław Lechociński z Niska (wraz
z córkami: Martą i Dominiką) i Zbigniew Kowalczyk. Opiekunami i koordynatorami grup byli: s. Agata Hulak,
Krystyna Markowska, harcmistrz Anna Korasiewicz i Kornelia Sobota-Potocka.

  Nowością tegorocznego orszaku był udział nowej formacji. Obok działającej już kilka lat Straży Orszaku, której
zadaniem było dbanie o porządek podczas orszaku, pojawiła się Gwardia Trójkrólewska, stanowiąca osobistą
ochronę Trzech Króli.
Na koniec orszaku jego uczestnicy mogli zjeść bigos, napić się gorącej herbaty, kawy lub barszczu czerwonego,
zjeść drożdżówki, ciasto i inne wypieki. Trzej Królowie częstowali cukierkami. Takiego menu z pewnością nie było
podczas innych 750 orszaków, które obyły się na terenie całego kraju.

Jak zwykle rozdawane były korony, naklejki i śpiewniki, otrzymane od warszawskiej fundacji "ORSZAK TRZECH
KRÓLI".

Tradycyjnie w szopce stał osiołek. Były zagrody ze zwierzętami, w tym barany, owce, kozy, alpaki i króliki.
Serdecznie dziękuję wszystkim aktorom za udział. Wszyscy doskonale poradzili sobie często z niełatwymi rolami.
Dziękuję księdzu proboszczowi Waldemarowi Farionowi i burmistrzowi Waldemarowi Grochowskiemu
za przychylność, pomoc i wsparcie techniczne. Posłowi Mieczysławowi Miazdze, Annie Straub - dyrektor Miejskiego
Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem i Waldemarowi Łojkowi, a także Celinie, Piotrowi i Pawłowi Olko,
Janinie Rychlak, Dominice Zdeb, panom Skwarkom, Mariuszowi Ślusarczykowi, Antoniemu Ślęzakowi i Tadeuszowi
Skowrońskiemu - pracownikom firmy "Hejs", Januszowi Kostyrze, Wiesławowi Gołąbkowi, Tadeuszowi Ruchajowi,
pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem - dziękuję za pomoc
i wsparcie techniczne. Renacie Skibie, Barbarze, Annie i Wacławowi Durczakom, Agacie Korasiewicz, Krystynie
i Marcinowi Pyzarom, rodzicom harcerzy i zuchów, Domowi Dziecka za zapewnienie, pomoc i przygotowanie
posiłków. Marii i Ryszardowi Machowskim, Zbigniewowi Kowalczykowi, Tadeuszowi Ruchaj, za montaż i ozdobienie
szopki. Tomaszowi Karasiowi i Pawłowi Cebuli za pomoc w nagłośnieniu.
Damianowi Sobile i jego pracownikom, Andrzejowi Madejowi, Józefowi Leji, Piotrowi Piędlowi i Stanisławowi
Sawickiemu dziękuję za użyczenie dorożki i powożenie, a także za zwierzęta do zagrody, opiekę nad nimi
i transport.

   W orszaku uczestniczył Rober Bednarz - starosta niżański oraz Adam Mach - wicestarosta, grający od początku
orszaków rolę Heroda. Orszak, organizowany w takiej formule, to niezwykle złożone przedsięwzięcie organizacyjne
i logistyczne. Nie sposób wymienić wszystkich pomagających i wspierających nasz Orszak - serdecznie im
dziękujemy za ich bezinteresowną pomoc. Dziękuję policjantom i strażakom za czuwanie nad naszym
bezpieczeństwem. Panu Bogu za wspaniałą pogodę.
W piątek, sobotę i poniedziałek padał śnieg, zaś w niedzielę tradycyjnie była najlepsza, choć trochę mroźna
pogoda.
Po raz kolejny otrzymaliśmy dowód na to, iż Pan Bóg błogosławi to, co robimy.

Dziękuję wszystkim za udział w orszaku i wspólne kolędowanie.

Marian Pędlowski - koordynator Orszaku, autor scenariusza, reżyser i rzecznik prasowy

RAZEM TWORZYMY KULTURĘ - KULTURĘ CHRZEŚCIAŃSKĄ

Agnieszka Drzymała
http://www.sztafeta.pl/orszak-trzech-kroli-przeszedl-ulicami-rudnika/

Andrzej Capiga
https://sandomierz.gosc.pl/gal/pokaz/5255889.Orszak-w-Rudniku-nad-Sanem/61#gt

Anna Nowakowska - Scenka 5
https://www.youtube.com/watch?v=vnYMPNNrTRs

niżańskie info
https://nizanskie.info/pl/14_kultura/1844_trzej_kr_lowie_pok_onili_si_jezusowi.html#


6.01.2019

                             Orszak Trzech Króli w Rudniku

    Mróz i śnieg nie przeszkodziły. Barwny, rozśpiewany i rozmodlony Orszak Trzech Króli przeszedł dzisiaj ulicami miasta.

                       Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie             Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

4.01.2019

                             Kolędnicy z Rudnika nad Sanem w programie TVP 2

    Dzisiaj w programie "Pytanie na śniadanie", emitowanym w stacji TVP 2 wystąpiła grupa kolędników z Rudnika
nad Sanem i z Jeżowego.

               Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie        Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

W trakcie programu nasi kolędnicy pojawiali się na kilka razy, podczas ich ostatniego wejścia antenowego realizator dołączył czytelny pasek " W PNŚ KOLĘDNICY Z POLSKIEJ STOLICY WIKLINY RUDNIKA NAD SANEM !".
Obok kolędowania była to więc też wspaniała promocja naszego miasteczka, a prowadzący program otrzymali
od króla, w którego wcielił się Tomasz Karaś, dwa wiklinowe, rudnickie kosze.

  Na stronie TVP można oglądnąć materiał video z ostatniego wejścia antenowego naszych kolędników - link.


3.01.2019

                           W piątek w TVP 2 wystąpią kolędnicy z Rudnika nad Sanem

      W najbliższy piątek, 4 stycznia, w programie "Pytanie na śniadanie", emitowanym w stacji TVP 2
wystąpi grupa kolędników z Rudnika. Ze wstępnych informacji wynika, że będą gościć na antenie
kilka razy w ciągu programu, który zaczyna się o 7:55 a kończy o 11:25, z krótkimi przerwami na Panoramę
i informacje o pogodzie.

                                  Kolędnicy misyjni

          Już 25 XII 2018 roku kolędnicy misyjni przy naszej parafii, pod opieką członków Koła Misyjnego przy
Akcji Katolickiej wyruszyli, aby pomóc dziewczynce mieszkającej w Afryce, którą od kilku lat opiekuje się
"Koło Misyjne". Na pomoc mogą też liczyć dzieci mieszkające w Rwandzie i Burundi.

                      Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie          Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie         Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie         Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

      Kolędnicy wyruszą też w święto Trzech Króli. Grupa dziecięca działa od czterech lat, działa też grupa dorosłych,
ktorą opiekuje się pani Jadwiga Kluzińska.
[Informacja - Anita Gietka, zdjęcia - Julian Zięba]

2.01.2019

                        W  Rudniku  nastąpi wzrost opłat za wywóz śmieci o 100 %

    31 grudnia 2018 roku, na IV sesji Rady Miasta została przegłosowana decyzja o wzroście opłat za wywóz
śmieci w Rudniku od lutego o 100 %. Po obejrzeniu relacji z tej sesji Rady Miasta - link i po wysłuchaniu
dyskusji na temat podwyżki opłat za śmieci, każdy może wysnuć własne wnioski.

Począwszy od lutego 2019 r. dla odpadów zbieranych w sposób selektywny będzie obowiązywała opłata
 13 zł miesięcznie od osoby (dla pierwszych 4 osób w rodzinie, każda następna osoba 1 zł) albo
 20 zł miesięcznie od osoby,  gdy odpady nie będą segregowane


1.01.2019
                        "Orlęta Rudnickie" - nowa książka

    W rudnickim sklepie "Kamea" (Rynek 53) jest dostępna nowa książka "Orlęta Rudnickie".

                      Kliknij, aby zobaczyć w większym formacie

Została wydana w Krakowie a jej autorką jest historyk, dr Joanna Wieliczka-Szarkowa. Monografia systematyzuje
informacje o rudnickich "Orlętach". Autorka za wielką życzliwość i pomoc podziękowała ks. infułatowi Czesławowi
Wali, Wojciechowi Mandeckiemu - synowi komendanta głównego Orląt, dr. hab. Filipowi Musiałowi i dr Cecylii Kucie
z krakowskiego IPN oraz swojemu synowi Jackowi.