Parafia rzymskokatolicka w Rudniku nad Sanem
             Kościół parafialny pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej

  W 1583 r. król Stefan Batory zatwierdził fundację Anny Komarnickiej na własność kościoła rudnickiego. W tymże roku parafia została erygowana przez biskupa krakowskiego Piotra Myszkowskiego. Następnie Anna Kormanicka rozbudowała swoją dworską kaplicę i przekazała ją na kościół parafialny, który przez ponad 100 lat był prowadzony przez Ojców Jezuitów. Pierwszym proboszczem był ks. Stanisław Dołęga.
W 1657 r. podczas najazdu Rakoczego Rudnik został zniszczony. Jan Grabiński w 1791 r. ufundował obszerny kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej. Podczas I wojny światowej kościół spłonął. Dzięki ofiarności ks. Wojciecha Wanielisty Najświętszy Sakrament, kielichy, ornaty oraz krzyż zostały uratowane. Od tego czasu liturgia była sprawowana
w starej plebanii. Następnie ks. Jan Biały w latach 1920-26 czynił przygotowania do budowy nowego kościoła. Kościół wybudował jego następca ks. Antoni Dożyński. Obecna świątynia została wybudowana
w latach 1927-1928 dzięki pomocy hrabiego Hieronima Tarnowskiego. Zaprojektował ją architekt lwowski inż. Jan Bagieński. Dnia 2 września 1928 r. w uroczystość Matki Bożej Pocieszenia świątynię poświęcił bp przemyski Anatol Nowak.

   Kościół trójnawowy.
 Sklepienie w nawie  głównej jest beczkowate,
 a w nawach bocznych  kasetonowe. Kościół  malowany w 1998 r.
 Witraże założone zostały  w 1966 r. Parafia posiada   akta parafialne
od 1860 r.

   Adres:
 Gm. Rudnik n. Sanem,
 pow. Nisko,
 woj. podkarpackie
 37-420 Rudnik nad Sanem,
 ul. Mickiewicza 43,

 tel. 15 876 10 68
Wikariat: tel. 15 8761023, 15 8762861
Strona www : http://www.parafiarudnik.sandomierz.opoka.org.pl/

     Do parafii należą
: Rudnik (ulice):
  3-go Maja, Armii Krajowej, Asnyka, Błonie, Chopina, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Doliny, Dworcowa, Głowackiego, Górka, Roweckiego, Grunwaldzka, Hernicha,
Jana Pawła II, Kończycka, Kordeckiego, Koszykarska, Kościuszki, Leśna, Mickiewicza, Myśliwska, Okulickiego, Piłsudskiego, Powstańców Styczniowych, Piaskowa, Prusa, Rynek, Rzeszowska, Sandomierska, Sanowa, Sienkiewicza, Sikorskiego, Słowackiego, Stalowa, Stróżańska, Szpitalna, Tysiąclecia, Wałowa, Wieniawskiego, Wyszyńskiego, Zwycięstwa, Żeromskiego, Żwirki i Wigury oraz Chałupki (2 km), Przędzel - Kolonia (3 km).

   Ilość wiernych:

   6317

   Odpusty:
  1. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
  2. Matki Bożej Pocieszenia

  Msze święte:
  Niedziele i święta: 6:30; 8:00; 9:30; 11:00; 18:00
  Dni powszednie: 6:30; 7:00; 17:00 (X-III) lub 18:00 (IV-IX)

  Duszpasterze :
  Proboszcz: Ks. kanonik mgr lic. Stanisław Czachor (od 2019 roku)
  Wikariusz: Ks. mgr Andrzej Łach (od 2020 roku)
  Wikariusz: Ks. mgr Krystian Kusztyb (od 2023 roku)

  

  Kancelaria Parafialna
  
czynna bezpośrednio po Mszy Św. wieczornej w poniedziałek, wtorek,
  czwartek i piątek (z wyjątkiem świąt kościelnych)
  Domy zakonne:
  Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej
  (Siostry Służebniczki Dębickie)
  Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki)


  (Materiały z serwisu Diecezji Sandomierskiej i ze strony www parafii)