Początek zimy w Rudniku - 21 XI 2001

                      Rudnicki rynek                                                                  Rudnicki rynek


                   Okolice kościoła                                                                  Droga do Niska