Wiadomości z miasta i okolicy - lipiec 2002

..
    
Lipiec 2002


    28.07.2002

  
 W Rudniku pojawił się kolejny , znakowany szlak rowerowy. Tym razem jest to szlak prowadzący do ścieżki  rowerowej w leśnictwie Zatyki. Znakowany jako szlak czerwony, liczy w całości (pętla) 21.1 km. Początek trasy  tradycyjnie już został zlokalizowany na rynku miejskim.
 Trudności oceniane są jako małe i szlak nadaje się idealnie na wypady rodzinne. 


                             

                                                               Trasa składa się z dwóch części .
 Pierwsza to szlak czerwony z rynku do Zatyków. Druga to szlak zielony - czyli przyrodnicza ścieżka rowerowa
 Nadleśnictwa Rudnik (!) w leśnictwie Zatyki. Tu sprawdza się chyba stare przysłowie o szewcu i jego butach...
 Nadleśnictwo Rudnik zafundowało bowiem przepiękną ścieżkę rowerową w Zatykach mieszkańcom Niska  ...zapominając o Rudniczanach. No cóż , pozostaje nam dojeżdżać każdorazowo te 8.1 km.
 A przecież w lasach sąsiadujących bezpośrednio z Rudnikiem są miejsca równie lub bardziej urokliwe
 niż Uroczysko Bardo.
 
 Przy okazji warto odnieść się do pierwszych ocen niebieskiego szlaku "Brzegami Rudnej".
 Szlak ten rzeczywiście, zwłaszcza w jego środkowej części, nie jest przeznaczony dla nowicjuszy ,
 a trudności należy ocenić tu jako umiarkowane i średnie. Jednak szlak czerwony do Zatyków nie powinien
 nastręczać poważniejszych  problemów. No, może poza tajemniczym mostkiem na Barcówce i koniecznością  pokonania "szerokiego toru" .

 Jak zapowiada nieformalne jeszcze Rudnickie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, wkrótce pojawią
 się odpowiednie tabliczki oznaczające początek szlaków.
 W dyskusjach internetowych pojawił się już nowy, tajemniczy, niezwykle pojemny w swej treści termin :
 szlak rowerowy "Wiklinowymi śladami hrabiego Hompescha". Rzecz warta chyba dyskusji na forum.

 Na www wkrótce pojawi sie dokładniejszy opis czerwonego szlaku.
 Do spotkania na .. rudnickich szlakach rowerowych.   
 Dobiegają końca prace polegające na układaniu kostki na chodnikach wzdłuż ulicy Mickiewicza. 
  Rzeczywiście była to bardzo potrzebna  inwestycja. Uliczka nabrała teraz zupełnie nowego wyglądu.
 Mieszkańcy mają nadzieję, że to początek większej całości. Chodnik przy ulicy Mickiewicza od skrzyżowania
 do MOSiRu wymaga chyba   podobnego remontu. Podobnie rzecz się ma z ulicami :
 Sandomierską, Rzeszowską i Grunwaldzką.
  Ale jak mówi stare przysłowie - "Nie od razu Kraków zbudowano".

                                   
 


 

      Z cyklu - "Z plakatów w mieście"

    
W dniu dzisiejszym w Miejskim Ośrodku Kultury odbędą się tradycyjne już "Wybory Małej Miss Lata"

                     
  27.07.2002

      Nie ma próżni ! (Ale trochę żal)
     [Artykuł z dzisiejszego wydania Dziennika Polskiego]


  Opinia, że natura nie znosi próżni, to oczywisty truizm; jej potwierdzenie można znaleźć na każdym kroku.
 Ale że niekiedy  takie potwierdzenie wzbudza uczucie smutku? Taka to już uroda rzeczywistości...

  O słuszności tej opinii można przekonać się w Rudniku nad Sanem, na uliczce prowadzącej w kierunku Jeżowego,  przy  przerażających martwotą zabudowaniach niestniejącej już spółdzielni "Wikplast". Wielki biurowiec, z którego  obłazi tynk,  rdzewiejące ogrodzenie i brama wjazdowa, pusta portiernia; wszystko to świadczy o definitywnym  zaprzestaniu tam  jakiejkolwiek działalności.

   Jest oczywiste, że nic lepiej nie weryfikuje wszelkiej przydatności, jak wolny rynek. Gdyby rynek nie mógł się  obejść bez  "Wikplastu", spółdzielnia prosperowałaby niewątpliwie nadal; skoro jej nie ma - musiała nie być  niezbędna. I to jest fakt  niezbity, bo zapotrzebowanie na wyroby z wikliny, dostarczane przez tę firmę, zaspokajają  teraz prywatni wytwórcy, licznie  działający w okolicy - i kontynuujący tradycje rzemiosła, zainicjowanego
 za czasów Jana Kazimierza, a pięknie rozwiniętego  staraniem hrabiego Ferdynanda Hompescha, twórcy  nowoczesnych  form przemysłu wikliniarskiego w okolicy Rudnika.

  Natura nie znosi próżni, przeto upadek "Wikplastu" nie spowodował krachu rudnickiego wikliniarstwa i koszykarstwa.
 Ale czegoś, jednak, trochę żal: żal przecież tych niszczejących budynków, tego marniejącego majątku...  (SWED)


   Problem z gimnazjum.

  We wczorajszym wydaniu kroniki z Rzeszowa w TVP3 został wyemitowany reportaż o budowie gimnazjum w Rudniku.
 Okazuje się, że z obiecanych 4 mln zł dotacji, konto budowy zasiliło do tej pory tylko 300 tys. zł.
 Stawia to nad planowanym terminem zakończenia inwestycji duży znak zapytania.
 Zastępca burmistrza stwierdził w wywiadzie, że miasto rozważa nawet mozliwość zaciągnięcia kredytów w bankach
 komercyjnych.

 
  
26.07.2002

      Jak wynika z pisma Urzędu Miasta, które zostało rozesłane do mieszkańców kilku ulic, Rzeszowski Zakład   Energetyczny ma zamiar wykonać remont i modernizację linii niskiego napięcia. Rzecz ma polegać na wymianie   słupów i przewodów na izolowane. Remont ma objąć w tym etapie ulice : Sandomierską, Stróżańską, Kilińskiego,   Harcerską, Targową, Kończycką, Szkolną, Sienkiewicza, Słowackiego, Daszyńskiego i część Rzeszowskiej.
   
   O tym, że jest to już niemal konieczność, chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Wystarczy czasem skierować   wzrok ku górze. A można zobaczyć np coś takiego ... (kliknij po powiększenie)

                   


     24.07.2002

      Stali bywalcy forum dyskusyjnego miasta pamiętają zapewne dyskusję o prędkościach,
 ich ograniczeniach i o ...tablicach oznaczających obszar zabudowany lub zurbanizowany w naszym mieście.
 Była tam mowa i o wjeździe do miasta od strony Borowiny.
 I oto stanęly tam niedawno nowe znaki . Przynajmniej tutaj nie będzie juz żadnych niejednoznaczności.

                                    

 
     
22.07.2002

       Na głównej stronie pojawiły się nowe sondy dla Rudniczan :

   SONDA ROWEROWA
   Czy w Rudniku i okolicy powinny powstać kolejne znakowane trasy rowerowe ?

     oraz :

   Czy kończąca się kadencja Władz Rudnika była udana ?


    Zapraszam do jednokrotnego głosowania .

  
    
 20.07.2002

       Z cyklu znalezione w sieci : "Szkolnictwo w Stróży" .
    Materiał pochodzi ze strony www PSP w dzielnicy Stróża. 
    Oto małe fragmenty tego niezwykle interesującego tekstu.

  [...] Karczmę tę zbudowała właścicielka Przędzela, Stróży, Kończyc i innych wsi – żydówka Liwcia Imber .
 Pewnego razu zajechał do karczmy właściciel Niska , Francuz – Ressigneur . Był to były admirał Napoleoński,
 który, z jemu  tylko wiadomych przyczyn, osiedlił się w Polsce. Prawdopodobnie popadł w niełaskę u cesarza.
 Chciał on zanocować w  karczmie, ale nie było już miejsca.
 Rozgniewany, kupił w najbliższym sąsiedztwie plac od Sulicha za 200 reńskich i pobudował na nim konkurencyjną  karczmę.  Drzewo przygotowano na leśnictwie Pogoń. Ressigneur dostarczał podobno ze swojego browaru lepsze
 i tańsze piwo. Karczma ta jednak była bardzo skromna : zwykły budynek z izbą szynkową i alkierzem, sienią na  przestrzał, małą izbą  mieszkalną i komorą po drugiej stronie sieni. Na podwórzu mała stajenka.
 Ten to budynek upatrzyli sobie stróżanie na szkołę. (Stara karczma “mickiewiczowska” spaliła się podczas silnej  burzy i nie została odbudowana) Wójt, Wala Stanisław i radni udali się do admirała Ressigneura w sprawie kupna  karczmy [...]


    Całość można przeczytać tutaj :   http://rudniknadsanem.pl/fotosuma/SzkolawStrozy.htm
     18.07.2002

       100-lecie obchodziła niedawno rudnicka Ochotnicza Straż Pożarna.
  A juz od 40 lat pożary gasi Stanisław Urbanik, który uważa, że historia OSP w naszej miejscowości może sięgać   o wiele dalej. Istnieją bowiem źródła, z których wynika, że rudniccy strażacy uczestniczyli w gaszeniu pożarów   Ulanowa w 1823 roku. Stanisław Urbanik jest rudnickim strażakiem   już od 40 lat. Pierwszą pracę podjął
  w Nadleśnictwie Rudnik. Już w tym samym 1962 roku wstąpił do Ochotniczej Straży   Pożarnej. I tak się zaczęło.   Odbył specjalistyczne kursy osiągając poszczególne stopnie wtajemniczenia: mechanik,   radiooperator, naczelnik,   konserwator sprzętu gaśniczego, obserwator telewizyjny. Objął funkcję gospodarza straży.
  Za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany, w swojej kolekcji ma m.in. odznakę "Wzorowy Strażak", brązowy,   srebrny i złoty medal "Za zasługi", medal za 35 lat pracy, medal "Za ofiarność i odwagę". W roku 2000 z rąk byłego   premiera,  komendanta Zarządu Głównego OSP Waldemara Pawlaka, otrzymał Złoty Krzyż Związku, będący   najwyższym wyróżnieniem.
  Dużo czasu poświęca na pracę z młodzieżą. Omawia w szkołach zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
  Józef Babiarz , wieloletni prezes rudnickiej OSP twierdzi, że jest to człowiek bez reszty oddany swej pasji.
  [Artykuł z "Echa Dnia". MP]
    14.07.2002

       W Rudniku mamy wreszcie pierwszy , znakowany szlak rowerowy !
    Jakaś dobra dusza oznaczyła cały szlak, znany w sieci pod nazwą "Brzegami Rudnej".
    Zaczyna się na rynku miejskim .
    Pierwsze znaki są na ulicy Rzeszowskiej na wysokości pomnika Ferdynanda Hompescha. 


                                          
              

    Jest to szlak niebieski, znakowany według kanonów znakowania szlaków turystycznych.


                                   

    Przypomnijmy , że cały szlak ma 14.5 km długości i prowadzi wzdłuż malowniczych brzegów
    Rudnej w rudnickich lasach.
    Opis szlaku znajduje się tutaj :   http://rudniknadsanem.pl/fotosuma/TrasaRudna.htm 

    Nie pozostaje zakończyć inaczej jak : Do spotkania na niebieskim szlaku ! :)                 
   13.07.2002

        Są już młodsi od turnieju -  Piotr Potocki - dyrektor MOSiR w Rudniku [wywiad prasowy "Sztafeta"]

 - Jak przeżywasz ten turniej , już trzynasty ?

 - Dla mnie jest to dwunasty turniej, na pierwszym był Kaziu Madej. Mnóstwo ludzi to bardzo dobrzy znajomi.
 Państwo Słabkowie, Janek Kusina, Józek Stecyk, można wymieniać więcej nazwisk. Bardzo emocjonalnie to  przeżywam.  Przede wszystkim znakomita jest atmosfera, wiele starych i nowszych przyjaźni.

 - Kiedy grają przeciwko sobie ci najstarsi bywalcy, zaprzyjaźnieni, czy da się obu kibicować ?
    Któryś musi przegrać ?

 - Inaczej nie da się, niż życzyć remisu.

 - Jak wychodzicie na tumiejach finansowo ?

 - My, jako MOSiR, nie zarabiamy na tym. Ani złotóweczki. Zapewniamy wszystko co niezbędne, staramy się robić  imprezy  towarzyszące. Jutro (sobota - przyp. zbj) będzie turniej tenisa stołowego. Konkurs plastyczny dla  młodych, w niedzielę  ogłosimy wyniki. Udostępniamy korty, boiska. Był wyjazd na basen do Nowej Sarzyny. Grają
 w kosza, siatkówkę. To nie są  ludzie pokrzywieni, zgarbieni od ślęczenia nad szachownicą, a młodzi, zdrowi
 i wysportowani ludzie. I u nas mają okazję do  utrzymania dobrej formy fizycznej przy szachach ważnej. Jeszcze  przy tej zmiennej pogodzie, od skwaru, w hali szczególnie  dokuczliwego, po burzę. Wieczorami mieli swój turniej  brydżyści. Nie nudzą się. Chętni mogli obejrzeć decydujące mecze piłkarskich mistrzostw świata. Co mogliśmy  zaoferować, to było.

  - Gdy zacząłeś dyrektorowanie w MOSiRze, wielu nie było na świecie ?

 - Ci, którzy wówczas byli najmłodsi, zdobyli kategorie szachowe, awansowali do wyższych grup. Teraz faktycznie
  w grupie najmłodszej są „młodsi od turnieju". Na tym między innymi tumieju wychowywało się, przy właściwym
  wymiarze tego pojęcia, kilku dziś utytułowanych szachistów. W ogóle kilka szachowych tuzów tu gościło. Kępiński,   Bobrowska, Zielińska. To sławy, które bywały tu trzy, cztery razy. Mieliśmy Rosjan, Ukraińców, teraz jest Francuz.   Najważniejsze, że dobrze tu się czują, chcą do nas przyjeżdżać.
  (Rozm. ZB.JANUSZ)

  12.07.2002

  Wakacje w Rudniku MOK - dla dzieci.
 Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem organizuje zajęcia dla dzieci, które nie wyjechały na wakacje.  Organizowane są dla nich zajęcia plastyczne, zabawy i konkursy.

 12 lipca 11.00 - w Filii Biblioteki w Kopkach organizowane są zajęcia plastyczne.

 18 lipca 16.00 - w Filii Biblioteki w Kopkach organizowana jest zabawa plenerowa przed biblioteką. Nie zabraknie      konkursów czytelniczych i sprawnościowych z interesującymi nagrodami. Będą także występy, pogadanki na      temat bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku, a także pokaz działania policyjnych psów. Dzień      zakończy dyskoteka.

 22 lipca 11.00 - w czytelni Biblioteki w Rudniku organizowane są zajęcia plastyczne.

 24 lipca 11.00 - w czytelni Biblioteki w Rudniku organizowane są konkursy czytelnicze. Dzieci będą mogły także      poznać uroki gier komputerowych.

 26 lipca 14.00 - w Domu Kultury w Rudniku organizowane są zajęcia plastyczne dla najmłodszych. Będzie także      prezentacja sprzętu strażackiego oraz pokaz działania policyjnych psów.

 27 lipca 17.00 - Na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku rozegrane zostaną mecze Bloki kontra     Miasto.

 28 lipca 16.00 - w Domu Kultury w Rudniku w szranki staną najładniejsze dziewczynki -
     będą to wybory Małej Miss Lata 2002.

 29 lipca 11.00 - w Filii Biblioteki w Przędzelu zorganizowane zostaną zajęcia plastyczne.

 30 lipca 15.00 - w Filii Biblioteki w Przędzelu dzieci będą mogły uczestniczyć w zabawie plenerowej na terenie      należącym do biblioteki. Będą liczne konkursy z nagrodami, pogadanki na temat wypoczynku na wsi, a także      prezentacja najnowocześniejszego sprzętu strażackiego. Zabawę zakończy dyskoteka. (EWAF)
   11.07.2002

  Rudnik: największy w kraju -  Stanisław Łobaziewicz - prezes Polskiego Związku Szachowego
  [wywiad z prasy lokalnej - Sztafeta 11.07.2002]

 

 - Panie prezesie, jak Rudnik prezentuje się na tle innych krajowych tumiejów szachowych ?

 - W tym roku prezentuje się najlepiej wśród dotychczas rozegranych i rozgrywanych tumiejów.
   Przede wszystkim zmiana  systemu rozgrywek, na nieco krótszy niż w poprzednich latach, zrobiła swoje.    Organizatorzy oczywiście, jak i w latach  poprzednich, stanęli na odpowiednim poziomie. Jest to faktycznie    miejscowość wypoczynkowa, rekreacyjna, lasy tuż obok kilku boisk, kortów, co też przyciąga. [...]

 Cały wywiad można przeczytać tutaj.   10.07.2002

   

 Są już znane wyniki zakończonego w niedzielę

 XIII Międzynarodowego Turnieju Szachowego - Rudnik 2002.

  Startowało 165 zawodników.  Zdobywcą głównej nagrody został Francuz Vincent Colin mieszkający w Caen , departament Calvados w Normandii.

  Grupa "A" -65 zawodników
  Grupa "B" - 54 zawodników
  Grupa "C" - 47 zawodników

  Oto pierwsza dziesiątka w każdej z grup :
  (dzięki uprzejmości admina oficjalnego serwisu miasta, gdzie można zresztą przeczytać komplet wyników)

  Grupa A

 Place Name Loc Id Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.

   1 COLIN, Vincent 2293 Francja 7.5 42.0 53.0 38.5
   2 MIKRUT, Dariusz m 2375 Zelmer Rzeszow 7 38.5 49.0 35.0
   3 ZIELINSKI, Przemyslaw k+ 2261 Goniec Staniatki 6.5 41.0 51.5 36.0
   4 Probola, Ryszard k 2194 TDK Tomaszow Lubelski 6.5 40.0 51.5 36.0
   5 SKALSKI, Michal k+/I++ 2186 Gornovia Smak Eko Gorno 6.5 37.5 47.0 32.5
   6 CABA, Tomasz I++ 2097 LKS Rolnik Roza 6.5 37.0 46.0 33.0
   7 PULIK, Krzysztof I+ 2145 Zelmer Rzeszow 6.5 35.5 46.5 34.5
   8 SLABEK, Grzegorz k 2235 KKSz Krakow 6 40.0 49.5 32.5
   9 KOPACZ, Grzegorz K 2277 Gornovia Smak Eko Gorno 6 38.5 48.5 33.5
 10 WOZNIAK, Maciej I++ 2116 Zelmer Rzeszow 6 33.5 44.0 28.5

  Grupa B

 Place Name Loc Id Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.

   1 PRUS, Piotr III 1600 FLIK Sandomierz 7.5 38.0 49.0 35.5
   2 BALAWENDER, Maciej III 1600 Stalowa Wola 7 37.5 47.5 37.5
   3 SADZIKOWSKI, Daniel III 1600 Hetman Koronny Trzebinia 6.5 39.0 49.5 33.5
   4 MOSKWINSKI, Marek III 1600 Polonia Warszawa 6.5 38.5 50.0 32.5
   5 KASPEREK, Joanna II 1601 Rolnik Roza 6.5 38.5 49.0 33.0
   6 ZIOBRO, Tadeusz III 1600 Zwieczyca 6.5 36.5 47.5 30.5
   7 KILIAN, Agnieszka II 1601 Sokol Mielec 6 37.5 49.0 27.0
   8 SEBZDA, Radoslaw III 1600 Orzel Rudnik 6 35.0 45.0 30.5
   9 DZIEDZIC, Mariusz III 1600 Unia Nowa Sarzyna 5.5 40.0 47.5 32.0
  10 PINTAL, Tomasz III 1600 Stalowa Wola 5.5 38.0 49.0 30.5

  Grupa C

 Place Name Loc Id Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.

   1 KASPEREK, Rafal I 2000 Rolnik Roza 7.5 40.5 51.5 40.5
   2 LATOSZEK, Pawel II 1800 MDK Jaslo 7 40.5 53.0 36.5
   3 LESICZKA, Janusz III 1600 TKS Tarnobrzeg 6.5 40.5 52.5 35.0
   4 OZGA, Magdalena III 1400 Orzel Rudnik nad Sanem 6.5 38.0 48.5 32.5
   5 SZEWCZYK, Mariusz III 1600 Gornovia Gorno 6.5 34.0 42.5 29.5
   6 BALANDYNOWICZ, Wojciech III 1600 UMOS Krosno 6 38.0 49.5 30.0
   7 STEC, Jakub IV 1400 Orzel Rudnik 6 37.5 48.0 30.0
   8 SYCZ, Dariusz II 1800 Brzozowia Brzozow 6 35.0 45.5 33.0
   9 PIEKUT, Tomasz III 1600 Gornovia Gorno 6 34.5 43.5 27.5
 10 SYGULSKA, Anna II 1600 Rolnik Roza 5.5 42.0 54.5 32.0

   09.07.2002

  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ukazał się w końcu opis trasy rowerowej "Brzegami Rudnej".
 Wobec panujących upałów i słonecznej pogody jest to niezwykle interesująca propozycja.
 Gorąco polecam. Trasa jest REWELACYJNA ! :)

 Jej opis, uzupełniony mapką i zawierający 46 zdjęć zamieściłem na stronie:

                              
 
     http://rudniknadsanem.pl/fotosuma/TrasaRudna.htm
 


  
     08.07.2002

  W rudnickich lasach pojawiły się słodziutkie :

           

           [kliknij po powiększenie]     07.07.2002

  Z cyklu - "Z plakatów w mieście"

  MOSiR zaprasza na "Wakacje na sportowo"

                  

                 [kliknij po powiększenie]


                                 MOSiR zaprasza na "Mini Mundial"

                                         
                                        [kliknij po powiększenie]


                                                                     Turniej Szachowy

                                                                    

                                                                   [kliknij po powiększenie]
    
  06.07.2002

  XIII Turniej Szachowy wkracza w decydującą fazę.


                                      

     
    Taras kawiarenki MOSiR jest miejscem prawdziwych dysput, nie tylko na tematy szachowe...

           


    Dawne to dzieje, gdy szachiści przyjeżdżali do Rudnika li tylko autobusami lub pociągiem...

                 

     [kliknij aby uzyskać powiększenie zdjęć]
     05.07.2002

    Ulica Mickiewicza z dnia na dzień zmienia swe oblicze.


                                            
   

                                            

    [kliknij aby uzyskać powiększenie zdjęć]
   04.07.2002

  
W cyklu z prasy "Spod znaku Caissy" [Sztafeta 4.07.2002]

  W sobotnie popołudnie burmistrz Rudnika Waldemar Grochowski uroczyście otworzył XIII Kolonijno-Wypoczynkowy  Ogólnopolski Turniej Szachowy „Rudnik 2002". Madzia Ożga utalentowana szachistka najmłodszego pokolenia ze  Stalowej  Woli, tu reprezentująca miejscowego Orła, okazała się doskonałą instrumentalistką, wygrywając różne  klasyczności na  skrzypkach. Zaraz po otwarciu i koncercie, sędziowie Zenon Chojnicki, Bogdan Zerek i Bolesław  Ziółkowski, dali sygnał, że  można grać. 81 białych pionków ruszyło do przodu. Wciśnięto 81 zegarów, zaszeleściły  karty zapisów. Zaczęło się.

             

  Zaczęło się 13 lat temu. I wyliczalne jest ilu spośród uczestniczących w sobotnim otwarciu, rywalizujących
 w najmłodszej grupie, walczących także o Złoty Laur Dziecka, 13 lat temu nie było jeszcze na świecie. W sporcie  takim jak  szachy nawias wiekowy jest niezwykle obszerny. Wśród najmłodszych jest Rafał Kasperek już z pierwszą  kategorią, są dwie  dwójki z plusem, pięć dwójek. Bywa, że o te kategorie ludzie zabiegają przez całe życie i nie  dane  im jest ich zdobyć.  Czasem braknie talentu, czasem wytrwałości, charakteru, najczęściej jednak  cierpliwości.  Szachy to nie jest sport,
 w którym kolejne stopnie wtajemniczenia da się pokonać błyskawicznie.
 To żmudna,  mozolna praca, praca nad pamięcią i wyobraźnią, dziesiątki debiutów w różnych niedostrzegalnych
 dla laika odmianach, setki wariantów w grze środkowej.

 Rudnicki fenomen, niegdyś uruchomiony przez Bolesława Ziółkowskiego, to nie tylko [...]

 Cały artykuł można przeczytać tutaj.


       03.07.2002


  Jeśli tylko nie przeszkadza pogoda, boisko siatkówki plażowej każdego dnia wieczorem - tętni życiem.
  Skąd tak duża popularnośc tej dyscypliny w Rudniku, nie wiadomo. Przekrój wieku grających od 12 do 50 lat.
  Emocje jak na meczach ligi światowej .                                    


    [kliknij aby uzyskać powiększenie zdjęć]


   XIII Turniej Szachowy w pełni.

  Kilku uczestników przyjechało z własnymi przyczepami campingowymi i namiotami.
 
                                                     

   [kliknij aby uzyskać powiększenie zdjęć]
    02.07.2002

   Niepokojące informacje napływają z MOSiR w Rudniku. Jak napisał w liście pragnący zachować anonimowość   jeden z mieszkańców naszego miasteczka (imię i nazwisko do wiadomości red.) , dwaj panowie M. podjęli   próbę secesji.  Chodziło o swoiście pojmowaną przez nich "współpracę" z Sokołem Nisko.
  W praktyce mogłoby to oznaczać początek końca naszego Orła.
  Oj przydałby sie komuś nie zimny, a lodowaty prysznic !
  Bynajmniej nie ze względu na panujące upały...
  Nam, kibicom Orła pozostaje mieć nadzieję, że tego typu absurdy umierają śmiercią naturalną...

  


       01.07.2002

  Wzrasta popularność tenisa ziemnego w naszym miasteczku.
  Coraz częściej się zdarza, że zajęte są obydwa korty. To dobry znak !
 
                                   


   [kliknij aby uzyskać powiększenie zdjęć]