O Rudniku i okolicy w prasie

                      

 
          Rudnik nad Sanem po raz trzeci obchodził święto ludzi w podeszłym wieku.

     Kochani seniorzy

  Tegoroczne "Gminne Obchody Światowego Dnia Seniora" zorganizowane przez rudnickie władze miejsko-gminne, Powiatową Stacja Sanitarno - Epidemiologiczną z Niska i Miejski Ośrodek Kultury
w Rudniku nad Sanem przebiegały pod hasłem: ,,Dbaj o zdrowie i bezpieczeństwo".

 W poniedziałek, 22 bm., salę widowiskową rudnickiego kina Rusałka wypełniła prawie do ostatniego miejsca publiczność, która, jak to określiła Krystyna Wójcik - dyrektor MOK, jest najukochańszą częścią mieszkańców.
Dla wielu z nich była to jedyna okazja spotkać znajomych, porozmawiać, zapomnieć o swoich kłopotach, posłuchać ładnej muzyki. Nie dziwiła więc tak liczna obecność seniorów przybyłych nawet z najdalszych zakątków gminy.
Jak przystało na głównego organizatora, burmistrz Waldemar Grochowski rozpoczął spotkanie i po krótkim powitaniu, wspólnie zprzewodniczącym Rady Miejskiej Edwardem Tomeckim zaprezentowali zebranym działalność władz samorządowych. Szczególnie wnikliwie omówili wszystkie poczynania inwestycyjne i działania związane z promocją Rudnika n. Sanem jako stolicą wikliniarstwa. Następnie rozpoczęła się część artystyczna uroczystości.
Przed publicznością wystąpiły: Parafialny Chór "Zgoda" prowadzony przez Grażynę Wiater, kapela ludowa działająca w Miejskim Ośrodku Kultur oraz Aneta Kiszkowska i Iwona Sekulska - młode aktorki z kabaretu Kolombina.
W przerwach programu artystycznego wygłoszono też dwie interesujące prelekcje. Jako pierwsza wystąpiła
lek. med. Maria Budkowska Powiatowy Inspektor Sanitarny, która wygłosiła referat pt. "Niech ten dzień będzie dla ciebie okazją do refleksji nad własnym życiem", natomiast aspirant Bronisław Kubasiewicz - przedstawiciel
Komendy Powiatowej Pciicji w Nisku mówił na temat zagrożeń, z jakimi najczęściej spotykają się ludzie w podeszłym wieku oraz osoby samotne. Podawał też rady jak powinni zachowywać się wobec przestępców, a także jak reagować w chwilach zagrożenia. Spotkanie seniorów zakończyło sio poczęstunkiem przygotowanym przez miejscowych handlowców
za J.O z tygodnika "Sztafeta". 25.10.2001

                      W wiklinie nadzieja

                  Ukazał się długo oczekiwany folder informacyjny,
           promujący Rudnik nad Sanem jako zagłębie wikliniarskie.


   Jego wydanie jest zwieńczeniem imprezy promocyjnej "Wiklina - Rudnik nad Sanem" było możliwe dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Gospodarki.
Folder ukazał się w polsko-niemieckiej wersji językowej. Uprawa wikliny i produkcja wyrobów są podstawą lokalnej gospodarki Warunkują rozwój gospodarczy regionu. Konieczna jest jednak współpraca producentów i handlowców, która realizowana jest w ramach stowarzyszenia Korporacja Wikliniarska Rudnik. W informatorze znalazło się miejsce na rys historyczny rozwoju koszykarstwa, na zdjęcia z imprez
i wyrobów wikliniarskich. Współczesny trend, z tradycyjnego stylu wyrobów zmierza w kierunku traktowania wikliniarstwa, jako dziedziny sztuki tworzenia dzieł plastycznych, stąd też coraz bardziej popularne stają fantazyjne wiklinowe dzieła.
Za "Echem Dnia" (PĘD). 25.10.2001

   Uważam za nieistotne jaka będzie nowa ordynacja wyborcza.
Tak obecna , jak postulowana przez wielu samorządowców propozycja wprowadzenia wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, mają wiele zalet, ale też sporo wad. Bez względu na rodzaj obowiązującej ordynacji wyborczej będę ubiegał się o funkcję burmistrza Rudnika nad Sanem. Waldemar Grochowski, burmistrz Rudnika n/S.
(Sztafeta, 31.10.2001)